Jak zmienić stream w obiekcie RealMedia klikanąc na link??