Wątek przeniesiony 2024-05-15 12:17 z JavaScript przez Riddle.

Problem z napisaniem okna - React

1

Siema.

Kodowałem już projekty embedded, miałem styczność z AI, brałem też udział w pisaniu kodu do systemów wymagających wysokiej wydajności oraz bawiłem się w stawianie serwerów, ale skala trudności tych projektów to jest nic w porównaniu z CSSem - to g***o przerasta moje zdolności pojmowania.

Czy byłby ktoś w stanie pomóc mi ogarnąć taki styl okna - obrazek w załączniku?

Piszę to w reactcie oraz przy użyciu biblioteki komponentów ChakraUI.
W kodzie jest syf bo niezliczę ile razy eksperymentowałem z różnymi opcjami.

App.jsx:

import { Flex, Spacer } from "@chakra-ui/react";
import CodeEditor from "./components/CodeEditor";
import Toolbar from "./components/Toolbar";


function App() {
 return (
  <Flex direction="column" alignItems="center" minWidth="max-content" gap="2" w="100%" h="100%">
   <Toolbar />
   <Spacer p="10px"/>
   <CodeEditor />
  </Flex>
 );
}

export default App;

Toolbar.jsx:

import { Flex, HStack, Image } from "@chakra-ui/react";

export default function Toolbar() {
 return (
  <Flex bg="green.400" minWidth="100%" minHeight="100%">
   <HStack>
    <Image borderRadius="full" boxSize="50px" />
   </HStack>
  </Flex>
 );
}

CodeEditor.jsx:

import { Alert, AlertTitle, Flex, HStack } from "@chakra-ui/react";
import CodeInputWindow from "./CodeInputWindow";
import CompiledCodeWindow from "./CompiledCodeWindow";
import useFetch from "./useFetch";

export default function CodeEditor() {
 const URL = "http://localhost:8000/api/available-compilers";

 const { data: availableCompilers, isPending, error } = useFetch(URL);

 return (
  <Flex p="10px" mb="60px" alignItems="flex-start" w="100%" h="100%">
   <HStack spacing="40px">
    {error && (
     <Alert status="error">
      <AlertTitle>{error.message}</AlertTitle>
     </Alert>
    )}
    {availableCompilers && (
     <CodeInputWindow 
      availableCompilers={availableCompilers["available_compilers"]}
     />
    )}
    <CompiledCodeWindow />
   </HStack>
  </Flex>
 );
}

CodeInputWindow.jsx:

import { Textarea, Flex, Menu, MenuButton, HStack, Spacer, MenuList, MenuItem, VStack, Box, Heading, Button} from "@chakra-ui/react";
import {ChevronDownIcon} from "@chakra-ui/icons";


export default function CodeInputWindow({availableCompilers}) {
 return (
    <Flex minWidth='max-content' alignItems='center' gap='2' direction="column" w="100%" h="100%">
      <HStack p='2'>
        <Heading size='md'>Chakra App</Heading>
        <Menu>
            <MenuButton
              px={4}
              py={2}
              transition='all 0.2s'
              borderRadius='md'
              borderWidth='1px'
              _hover={{ bg: 'gray.100' }}
              _expanded={{ bg: 'gray.200' }}
              _focus={{ boxShadow: 'outline' }}
            >
              Select Compiler <ChevronDownIcon />
            </MenuButton>
            
            {availableCompilers.map((availableCompiler) => 
              <MenuList>
                <MenuItem>{availableCompiler}</MenuItem>
              </MenuList>
            )}
          </Menu>
      </HStack>
      <Spacer />
      <Textarea resize="none" w="50vh"/>
    </Flex>
 )
}
1

Od razu zaznacze, ze nigdy nie miałem z ChakraUI do czynienia w swoim życiu, ale zrobiłbym to mniej więcej tak:

Wszystko umieść we wrapperze, tj:

<div className="page-wrapper">
// Potem kolejny div, nazwij go menu-container:
 <div className="menu-container">
 // Teraz coś na pasek narzędzi
 <div className="menu-toolbox">
   // Tutaj nie wiem jak konkretnie ten pasek narzędzi miałby wyglądać, ale potencjalnie użyłbym po prostu Buttonów - https://v2.chakra-ui.com/docs/components/button/usage
 </div>
 
 
 // Następnie, żeby rozdzielić te dwie sekcje wpakuj te przyciski + textarea w osobny div i użyj flexboxa do ułożenia tego w całość :
 // Jak działa flexbox: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/
 
 <div className="menu-container__left">
   <div className="left-selector">
     //Tutaj component Select - https://v2.chakra-ui.com/docs/components/select/usage
   </div>
   <div className="left-textarea">
     //Tutaj component TextArea - https://v2.chakra-ui.com/docs/components/textarea/usage
   </div>
 <div>
 
 </div>
   <div className="menu-container__right">
     <div className="right-selector">
       // Tutaj component Input - https://v2.chakra-ui.com/docs/components/input/usage
       // Tutaj component Select - https://v2.chakra-ui.com/docs/components/select/usage
     </div>
     <div className="right-textarea">
       // Tutaj component TextArea - https://v2.chakra-ui.com/docs/components/textarea/usage
     </div>
   </div>
 </div>
</div>

Mam nadzieję, że to Ci jakoś pomogło, pisałem to w sumie na żywioł, bardziej traktuj to jako dummy code niż instrukcję 1:1

0

@CraneDev: No właśnie największy problem jest z CSS'em, samego HTML'a coś tam ogarniam ;d

1
Eldorad O. napisał(a):

@CraneDev: No właśnie największy problem jest z CSS'em, samego HTML'a coś tam ogarniam ;d

TLDR; ale może grid-template-areas wpasuje się w Twoje gusta, po prostu sobie "rysujesz" w ascii layout:

grid-template-areas: 
      "narzedzia narzedzia"
      "przycisk1 przycisk2"
      "textarea1 textarea2";

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid-template-areas

0

@obscurity: Dobry patent, ale już mi się udało to ogarnąć

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1