Panie i Panowie mam taką zagwozdkę,

czy da się przesłać model do Bootstrapowego modala?
Mam w widoku listę złożoną z modeli - A, a każdy model A ma w sobie kolekcję modelu - B. Po kliknięciu w element A z listy, pojawia się modal. Chciałbym teraz jakoś przesłać te elementy B do modala, żeby po nich przeiterować i powypisywać z nich wartości.

Może spróbuję to pokazać na przykładzie:

public class A
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public IEnumerable<B> B_Items { get; set; }
}

public class B
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public bool IsValid { get; set; }
}

w widoku coś ala:

@model IEnumerable<A>

@foreach (var a in A)
{
  <div class="container" data-toggle="modal" data-target="#testModal">
    <p>@a.Name</p>
   </div>
}

No i tutaj testowy modal z dokumentacji bez żadnych zmian:

<div class="modal fade" id="testModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modal title</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ...
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Wiem że można przesłać pojedyncze wartości np. data-a-id="@a.Id", ale czy można przesłać cały obiekt, a nawet kolekcję elementów?