Mogę sobie zrobić taki myk:

P[style~="color:green;"] {border: 2px solid green; }

Czyli zażądać złapania wszystkich paragrafów zawierających atrybut: "style", o wartości: "color:green;".
Niestety musi to być atrybut zadeklarowany w samym html czyli "inline css".

Czy istnieje jakikolwiek sposób, by z poziomu CSS odczytać computedCss danego elementu? Bo jeśli tak, to właśnie wymyśliłam metodę na dziedziczenie klas w CSS.

Chociaż pewnie nie, bo gdyby taka metoda istniała to cały legion mataszów, już by to odkrył.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>tytul</title>
<style>
P[style~="color:green;"]  {
  border: 2px solid green;
}
</style>
</head>
<body>

<p>a</p>
<p name="b" class="b" style="color:green;">b</p>
<p>c</p>

</body>
</html>