Tak sobie czytam i głupieję:
https://kursjs.pl/kurs/dom/dom-wlasciwosci.php#wlasciwosci-atrybuty

Pytania:

  1. Czy atrybuty elementu HTML to jedna z właściwości tegoż elementu zawierająca kolekcję domyślnie przypisanych mu właściwości razem z ich wartościami, na podstawie której to kolekcji tworzone są jego domyślne właściwości?

  2. Czy element HTML:

<input id="pole">

i tenże obiekt złapany przez JS:

e=document.getElementById("pole");

To ten sam byt tylko inaczej nazwany w ramach różnych kontekstów, czy dwie zupełnie różne rzeczy?

Autor linkowanego tekstu pisze:

jeżeli teraz wypiszemy pobrany element w konsoli (...) zobaczymy, że pobrany element jest obiektem jakiegoś typu - np. HTMLButtonElement (czyli został stworzony na bazie konstruktora HTMLButtonElement). Obiekt taki ma w sobie wiele właściwości. Wśród nich są te, które odpowiadają wartościom atrybutów z html

Co by sugerowało, że łapiąc element (np. getElementById), tworzę w JS obiekt, którego tam wcześniej nie było. Ale w takim razie, co w sytuacji gdy robię np:

document.getElementById("pole").value="cośtam"

to co się wtedy dzieje? Tworzę jakiś obiekt anonimowy i na nim operuję?

A jeśli to są faktycznie dwie różne rzeczy, to czy zachodzi między nimi jakaś różnica (bo modyfikowanie obiektu w JS skutkuje przecież zmianą wyglądu elementu HTML) ? Czy mogę np. nadać obiektowi JS takie właściwości, które nie znajdą odzwierciedlenia w atrybutach elementu HTML?