Ciekawe skrypty do frontu

Odpowiedz Nowy wątek
2017-02-15 17:15

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

30

Dla początkujących po polsku

Jak zacząć tworzyć strony:
https://the-awwwesomes.gitboo[...]-css-step-by-step/content/pl/
Podstawy CSS:
https://developer.mozilla.org[...]arted_with_the_web/CSS_basics
Podstawy js:
https://kursjs.pl/
Gdzie publikować stronę za darmo:
Szybka i bezpłatna publikacja strony w internecie.
Kurs Bootstrap:
https://bs4.kursbootstrap.pl/tutorial/
Analiza kodu stron internetowych
https://sekurak.pl/analiza-ko[...]hrome-devtools-czesc-1-wstep/

Znalezione w sieci:

MJML
Framework do budowania responsywnych wiadomosci
https://mjml.io/

NACHOS UI
Komponenty dla aplikacji react/js
https://avocode.com/nachos-ui/

FitVids
Malutki plugin jQuery dla plików video
http://fitvidsjs.com/

Muuri
Biblioteka js pozwalającą zbudować interaktywny layout
https://haltu.github.io/muuri/

OFFCANVAS
Plugin jQuery do "hamburgerowego" :) menu
http://offcanvas.vasilis.co/

NOTYF
Lekka biblioteka js do alertów na stronie
http://carlosroso.com/notyf/

UNGRID
niespełna stu bajtowy grid css
http://chrisnager.github.io/ungrid/

SIMPLESLIDER
prosty slider jQuery
http://supersimpleslider.com/
lub
http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/

CHARTIST
biblioteka js do responsywnych wykresów
http://gionkunz.github.io/chartist-js/

Textillate
animacje css
http://textillate.js.org/
lub
https://www.minimamente.com/example/magic_animations/

update:

Push.js
lekka biblioteka js do powiadomień przeglądarek
https://nickersoft.github.io/push.js/

Flexdatalist
plugin jQuery do auto uzupełniania pól
http://projects.sergiodinislopes.pt/flexdatalist/

Concisecss
malutki framework css
http://concisecss.com/

Vuelidate
plugin vue.js do walidacji
https://monterail.github.io/vuelidate/


edytowany 3x, ostatnio: czysteskarpety, 2019-03-01 17:09
Teraz musze znaleźć czas, żeby to wszystko przejrzeć;) Dzięki za udostępnienie:) - takaja 2018-08-10 10:35

Pozostało 580 znaków

2017-07-18 19:03

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

2

Update 12

Flexboxgrid
grid CSS
http://flexboxgrid.com/

Now UI Kit
FW CSS na bazujący na bootstrap
http://demos.creative-tim.com/now-ui-kit/index.html

Popmotion
animacje js
https://popmotion.io/learn/get-started/
oraz
Vanilla Tilt
https://micku7zu.github.io/vanilla-tilt.js/
https://github.com/veltman/flubber

Hint.css
tooltipsy css
http://kushagragour.in/lab/hint/

UI Kitten
framework UI
https://akveo.github.io/react-native-ui-kitten/#/home

Blessed-contrib
FW JS do budowy interfejsu
https://github.com/yaronn/blessed-contrib

Devicon
Zestaw ikon języków, fw, cms
http://konpa.github.io/devicon/

Billboard
libka do wykresów
https://naver.github.io/billboard.js/

Share-this
mała libka do udostepniania tekstu ze strony
https://github.com/MaxArt2501/share-this

Study
libka do robienia testów AB
https://github.com/dollarshaveclub/study

nextein
generator stron na bazie next.js
https://github.com/elmasse/nextein


Pozostało 580 znaków

2017-08-24 18:07
2017-09-15 19:03

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

4

Update 14

Vivify
Animacje css
http://vivify.mkcreative.cz/

Checkboxes
Milion checkboxów
https://hunzaboy.github.io/CSS-Checkbox-Library/

DisplayJS
Framework js UI
https://display.js.org/

Push
Libka do powiadomień
https://pushjs.org/

Lozad.js
Lazy loading js
https://apoorv.pro/lozad.js/demo/

D3.js
Libka dom js
https://d3js.org/

AOS
Animacje on scroll
https://michalsnik.github.io/aos/

React Beautiful DnD
React drag and drop
https://github.com/atlassian/react-beautiful-dnd

PrimerCSS
Framework css
http://primercss.io/


Pozostało 580 znaków

2017-10-22 12:47

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

4

Update 15

UIkit
Lekki FW CSS+flex
https://getuikit.com/

Draggable
Libka drag & drop
https://shopify.github.io/draggable/

Mousetrap
Libka js do skrótów klawiaturowych
https://craig.is/killing/mice

src2png
Libka do prezentacji kodu na stronie
https://github.com/mplewis/src2png

Stencil
Compiler for Web Components
https://stenciljs.com/docs/intro/

Zoomove
Plugin jquery do zoomowania zdjęć
http://emersonthompson.com.br/zoomove/
lub
http://terrymun.github.io/Fluidbox/demo/index.html

barba.js
Animacje stron
http://barbajs.org/demos.html
lub
https://www.createjs.com/demos/tweenjs/simpletweendemo

Shave
Libka js do ukrywania textu
https://dollarshaveclub.github.io/shave/


Pozostało 580 znaków

2017-11-27 17:09

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

3

Update 16

T-scroll
Animacje przy scrollowaniu
https://t-scroll.com

Ress
CSS reset
https://github.com/filipelinhares/ress

Strapi
FW do API
https://strapi.io

React monocle
Graficzna hierarchia komponentów
https://github.com/team-gryff/react-monocle

Maptalks
Libka js do tworzenia map 2D/3D
http://maptalks.org

Spected
Libka js do walidacji
https://github.com/25th-floor/spected

Cell
FW do tworzenia niezależnego DOM
https://www.celljs.org

CSS doodle
Rysowanie wzorów w css
http://yuanchuan.name/css-doodle

Bottender
Tworzenie botów
https://bottender.js.org

Pretty checkbox
Piękne checkboxy
https://lokesh-coder.github.io/pretty-checkbox

Webpack monitor
Webpack optymalizacja
http://webpackmonitor.com

Heml
Responsywne maile
https://heml.io

Tailwind CSS
Następny FW CSS
https://tailwindcss.com

Komponenty do Reacta:
http://negomi.github.io/react-burger-menu
http://neostack.com/opensource/react-slick
http://istarkov.github.io/google-map-react/map/main
https://github.com/AdeleD/react-paginate
https://strml.github.io/react[...]yout/examples/0-showcase.html
https://react-avatar-editor.netlify.com
https://uber.github.io/react-vis
https://tsuyoshiwada.github.io/react-md-spinner
https://unsplash.github.io/react-trend
https://github.com/atlassian/react-beautiful-dnd
https://github.com/CookPete/react-player
http://igorprado.com/react-notification-system
http://airbnb.io/react-dates
https://amarofashion.github.io/react-credit-cards
http://neptunian.github.io/react-photo-gallery

Paczki z ikonami:
http://cssicon.space/#/
https://feathericons.com
http://www.linea.io
https://octicons.github.com
http://glyph.smarticons.co
http://fontawesome.io/icons
http://ionicons.com
https://material.io/icons
https://saeedalipoor.github.io/icono


Pozostało 580 znaków

2017-12-18 13:58

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

3

Update 17

A-frame
Animacje 3D
https://aframe.io

localForage
Libka js do plików offline
https://localforage.github.io/localForage

Prettier
Formatowanie kodu
https://prettier.io/docs/en/index.html

GPU.js
Kod js w gpu
http://gpu.rocks

KeystoneJS
CMS Node.js
http://keystonejs.com

Popper
Tooltipsy js
https://popper.js.org

Choinka w CSS:
https://codepen.io/anatravas/pen/LbozBe
Mikołaj:
https://codepen.io/alikhalilifar/pen/bxkzu
Skarpety:
https://codepen.io/timrijkse/pen/WoXdgx


Pozostało 580 znaków

2018-02-28 22:28

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

3

Update 18

Sweetalert2
Libka do tworzenia popup
https://sweetalert2.github.io

Uppy
File uploader
https://uppy.io

Luxon
Libka do czasu, daty js
https://moment.github.io/luxon

Neutrino
Do budowy apek js
https://neutrino.js.org

Superstruct
Walidacja js
https://github.com/ianstormtaylor/superstruct#demo

Direction Reveal
Plugin do efektów css
https://nigelotoole.github.io/direction-reveal

Carbon
Edytor kodu na stronę
https://carbon.now.sh/?bg=rgb[...]48px&ph=32px&ln=false

Toast UI Editor
Edytor WYSIWYG
https://nhnent.github.io/tui.editor

Micron.js
Libka do animacji
https://webkul.github.io/micron

Lit
MiniFW CSS
https://webkul.github.io/micron
lub
https://picturepan2.github.io/spectre
lub
https://designrevision.com/downloads/shards

Tachyons
Do budowy UI
http://tachyons.io

Phaser
FW do budowy gierek
http://phaser.io

Rekit
FW do budowy apek z React, Redux, React-router.
http://rekit.js.org

Nerd-fonts
Paczka z fontami
https://nerdfonts.com

Rapid.js
Do budowy API
https://rapidjs.io


Pozostało 580 znaków

2018-05-20 20:08

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

5

Update 19

Particle Effects for Buttons
Ciekawe efekty dla buttonów
https://tympanus.net/Development/ParticleEffectsButtons

TOAST UI
Tworzenie kalendarzy
http://ui.toast.com/tui-calendar

Length.js
Libka js do zamiany jednostek
https://github.com/appalaszynski/length.js

Mustard UI
Nowy framework css
https://mustard-ui.com

Pico.js
Libka js do detekcji twarzy
https://tkv.io/posts/picojs-intro

VuePress
Generator statycznych stron
https://vuepress.vuejs.org

Preact
Alternatywa reacta
https://preactjs.com

CSS Loader
Loadery css
http://www.raphaelfabeni.com.br/css-loader

Sails
FW do budowy apek node
https://sailsjs.com

Radi.js
FW js do budowy stron
https://radi.js.org

FilePond
Libka js do uploadu plików
https://pqina.nl/filepond

Tabler
Bootstrap 4 Dashboard
https://tabler.github.io

Driver.js
Do podświetlania obiektów
https://kamranahmed.info/driver

ToastUI Chart
Libka do wykresów
http://ui.toast.com/tui-chart

HotKeys.js
Libka do przechwytywania klawki
http://wangchujiang.com/hotkeys

Hover.css
Efekty css
http://ianlunn.github.io/Hover


Pozostało 580 znaków

2018-08-09 15:16

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

7

Update 20

LayerJS
Framework do UI
https://layerjs.org
lub
https://smooth-ui.smooth-code.com

PaperCSS
framework css
https://www.getpapercss.com
lub inny:
https://spiderpig86.github.io/Cirrus/

curtains.js
do animacji video/obrazów
https://www.martin-laxenaire.fr/libs/curtainsjs

X-chart
do wyświetlania wykresów
https://yugasun.github.io/x-chart/#

Kepler.gl
do analizy danych przestrzennych
http://kepler.gl/#/

Jest
do testowania JS
https://jestjs.io/

Box-shadows
tworzenie cieni css
https://madeas.github.io/box-shadows

Choices.js
libka do tworzenia form fields
https://joshuajohnson.co.uk/Choices/

ContentTools
content edytor
http://getcontenttools.com

Repaintless.css
libka do animacji css
http://szynszyliszys.github.io/repaintless/

Sprite.js
manipulacja obiektami canvas
http://spritejs.org/

ThreeDots
animowane loadingi
https://nzbin.github.io/three-dots/

rmodal.js
libka do tworzenia modali
https://rmodal.js.org/

BoxIcons
ikony
https://boxicons.com/

Odometer
libka do animacji numerów
http://github.hubspot.com/odometer/docs/welcome/

Gatsby.js
generator stron
https://www.gatsbyjs.org/

Anime.js
libka js do animacji
http://animejs.com/

DataTables
plugin jquery do tabel
https://www.datatables.net/


Pozostało 580 znaków

2018-09-18 15:15

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Piwnica

3

Update 21

Shotsnapp
Do tworzenia mockupów
https://shotsnapp.com/

Carbon
screenshoty kodu
https://carbon.now.sh

Brow.sh
Przeglądarka tekstowa
https://www.brow.sh

Mobbin
Przykłady do nauki UI
https://mobbin.design

Terminalizer
Nagrywanie terminalu do gif
https://github.com/faressoft/terminalizer

Nano ID
Libka js do generowania ID
https://zelark.github.io/nano-id-cc

Gitmoji
Dodawanie emotek do commitów :)
https://gitmoji.carloscuesta.me

SimpleBar
Libka js do scrollbara
http://grsmto.github.io/simplebar

Apex Charts
Libka js do wykresów SVG
https://apexcharts.com

Sanitize.css
Do poprawiania css
https://csstools.github.io/sanitize.css

Framework7
Framework do budowy apek mobilnych
http://framework7.io

Howler.js
Libka js do plików audio
https://howlerjs.com


brow.sh wow, a filmy jak chodzą! - WeiXiao 2018-09-18 15:21
@WeiXiao: a jak, w końcu Rick Astley do posłuchania ;) - czysteskarpety 2018-09-18 15:48
📂Documents └📁Music └📁 Rick Astley └📁 Bad Songs └⚠️ This folder is empty - WeiXiao 2018-09-18 15:51
Framework7 - udostępniłeś jako ciekawostkę, czy pisałeś w nim jakąś appkę i polecasz? - kkojot 2018-09-23 11:19
@kkojot: jako ciekawostkę, każdy może poprzeglądać i może wybrać coś odpowiedniego dla siebie :) - czysteskarpety 2018-09-23 11:24

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0