Witam serdecznie.

Mam problem z przesyłaniem wartości do bazy danych z wykorzystaniem servletu. Po wypełnieniu formularza, wszystkie dane wysłane do bazy mają wartość null. Proszę o jakąś podpowiedź. Walczę z tym już kilka dni.

Oto kod:

register.jsp


<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/ksiazka.css">
  <title>Rejestracja</title>
  </head>

  <body>
    <div id="main">
    <div id="header">
    <div id="widgetBar">
    <div id="middle">
    <div id="footer">

 <div id="registerCenterColumn">

       <div><b>
        Wypełnij poniższy formularz aby się zarejestrować
        i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji naszej wypożyczalni</b>
      </div>

       <div id="registerCenterColumn"><p></p>
    <form name="register" action="s1_form" method="post">
  <input type="hidden" name="register" value="register"/>
      <legend><b>Rejestracja</b></legend>
    <table>

        <tr>
            <td><label for="imie">*Imię:</label></td>
            <td><input type="text" name="imie" id="imie" required="" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="nazwisko">*Nazwisko:</label></td>
            <td><input type="text" name="nazwisko" id="nazwisko" required="" /></td>
    </tr>
        <tr>
            <td><label for="mail">*Adres E-mail:</label></td>
            <td><input type="email" name="mail" id="mail" required="" /></td>
    </tr>
        <tr>
            <td><label for="login">*Login:</label></td>
      <td><input type="text" name="login" id="login" required="" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="haslo">*Hasło:</label></td>
            <td><input type="password" name="haslo" id="haslo" required=""/></td>
    </tr>
        <tr>
      <td><label for="potwierdzhaslo">*Potwierdź hasło:</label></td>
            <td><input type="password" name="potwierdzhaslo" id="potwierdzhaslo" required="" /></td>
    </tr>
         <tr>
      <td><label for="adres">Adres:</label></td>
            <td><input type="text" name="adres" id="adres" /></td>
    </tr>
        <tr>
      <td><label for="miasto">Miasto:</label></td>
            <td><input type="text" name="miasto" id="miasto" /></td>
    </tr>

        <tr>
      <td><label for="wiek">*Wiek:</label></td>
      <td><input type="text" name="wiek" id="wiek" /></td>
    </tr>

    <tr>
      <td><input type="submit" value="Rejestruj" /></td>
            <td><input type="reset" value="Wyczyść" /></td>
    </tr>
        <tr>

    </tr>
    </table>
      <table>
      <td><label> * (Pola oznaczone gwiazdką są wymagane)  </label></td>
      </table>
  </form>
     </div>
    </div> 

  </div>
  </body>
</html>

s1_form.java


package controller;

import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/s1_form")
public class s1_form extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  StringBuilder csvSkills =  new StringBuilder();

  public s1_form() {
    super();

  }

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException {

  }

  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException, ServletException {
    String hdnParam =  request.getParameter("register");
    if(hdnParam.equals("register")){
      String imie =  request.getParameter("txtimie");
      String nazwisko =  request.getParameter("txtnazwisko");
      String mail =  request.getParameter("txtmail");
      String login  =  request.getParameter("txtlogin");
      String haslo  =  request.getParameter("txthaslo");
      String adres  =  request.getParameter("txtadres");
      String miasto  =  request.getParameter("txtmiasto");
      String wiek =  request.getParameter("txtwiek");

      GetsSets sets  =  new GetsSets();

      sets.setimie(imie);
      sets.setnazwisko(nazwisko);
      sets.setmail(mail);
      sets.setlogin(login);
      sets.sethaslo(haslo);
      sets.setadres(adres);
      sets.setmiasto(miasto);
      sets.setwiek(wiek);

      try {
        DbManager.Insert(sets);
      } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {

        e.printStackTrace();
      }

              response.sendRedirect("login.jsp");

    }
    if(hdnParam.equals("login")){
        String userName =  request.getParameter("txtlogin");
        String password =  request.getParameter("txthaslo");
        if((userName.equals("admin")) && (password.equals("admin"))){
          response.sendRedirect("WEB-INF/view/admin.jsp");
        }else{
          GetsSets set  =  new GetsSets();

          set.setlogin(userName);
          set.sethaslo(password);
          try {
            int checkUser  =  DbManager.checkUser(set);
            System.out.println(checkUser);
              if(checkUser == 1){
                response.sendRedirect("WEB-INF/view/welcome.jsp");
              }else{
                response.sendRedirect("login.jsp");
              }
          } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {

            e.printStackTrace();
          }
        }
    }

  }

}

ConnectionManager.java


package controller;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConnectionManager {
  private static ConnectionManager instance=null;

  static Object getInstance() {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 
  }

  private final String USERNAME= "admin";
  private final String PASSWORD= "";
  private final String CONN_STRING= "jdbc:mysql://localhost:3306/baza_wypozyczalnia";

  private Connection conn = null;

  private ConnectionManager(){
  }

  public static ConnectionManager getinstance(){
    if(instance==null){
      instance= new ConnectionManager();
    }
    return instance;
  }
  private boolean openConnection(){
    try{
    conn=DriverManager.getConnection(CONN_STRING,USERNAME,PASSWORD);
    } catch(SQLException e)
    {

      e.printStackTrace();
    }
    return true;
  }
  public Connection getConnection(){
    if(conn==null){
      if(openConnection()){
        System.out.println("Connection Open");
        return conn;
      }else{
        return null;
      }
    }
    return conn;
  }

  public void commit(){
    System.out.println("Connection Close");
    try{
    conn.close();
    } catch (SQLException e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    conn=null;
  }
}

DbManager.java

package controller;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class DbManager {

  private static Connection con = ConnectionManager.getinstance().getConnection();
  public static void Insert(GetsSets set) 
        throws ClassNotFoundException, SQLException
    {
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

       String sql= "INSERT INTO register(imie,nazwisko,mail,login,haslo,adres,miasto,wiek) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?)";
    PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);

    pstmt.setString(1,set.getimie());
    pstmt.setString(2, set.getnazwisko());
    pstmt.setString(3, set.getmail());
    pstmt.setString(4, set.getlogin());
    pstmt.setString(5, set.gethaslo());
    pstmt.setString(6, set.getadres());
    pstmt.setString(7, set.getmiasto());
    pstmt.setString(8, set.getwiek());
    pstmt.executeUpdate();
    ConnectionManager.getinstance();
  }

  public static int checkUser(GetsSets get) throws ClassNotFoundException, SQLException{
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

    String sql =  "SELECT COUNT(*) FROM register WHERE login=? AND haslo=?";
    PreparedStatement pstmt =  con.prepareStatement(sql);
    pstmt.setString(4, get.getlogin());
    pstmt.setString(5, get.gethaslo());
    ResultSet rs  =  pstmt.executeQuery();

    int count = 0;
    while(rs.next()){
      count  =  rs.getInt(1);
    }
    ConnectionManager.getinstance();
    return count;

  }

}

GetsSets.java

package controller;

public class GetsSets {

  private String imie;
  private String nazwisko;
  private String mail;
  private String login;
  private String haslo;
  private String adres;
  private String miasto;
  private String wiek;
  private int id;

  public String getimie() {
    return imie;
  }
  public void setimie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }
  public String getnazwisko() {
    return nazwisko;
  }
  public void setnazwisko(String nazwisko) {
    this.nazwisko = nazwisko;
  }
  public String getmail() {
    return mail;
  }
  public void setmail(String mail) {
    this.mail = mail;
  }
  public String getlogin() {
    return login;
  }
  public void setlogin(String login) {
    this.login = login;
  }
  public String gethaslo() {
    return haslo;
  }
  public void sethaslo(String haslo) {
    this.haslo = haslo;
  }
  public String getadres() {
    return adres;
  }
  public void setadres
    (String adres) {
    this.adres = adres;
  }
  public String getmiasto() {
    return miasto;
  }
  public void setmiasto(String miasto) {
    this.miasto = miasto;
  }
  public String getwiek() {
    return wiek;
  }
  public void setwiek(String wiek) {
    this.wiek = wiek;
    }
  public int getid() {
        return id;
  }
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
}
}

Z góry dziękuję za każdą pomoc.
To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam.