Napisałem sobie prosty HTML helper, który zwraca mi link. Chciałbym aby parametrem tej funkcji był url z pliku XML.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <mail>
  <smtp>serwer smtp</smtp>
  <user>user</user>
  <pass>passwd</pass>
 </mail>
 <pk>
  <url>www.url.pl</url>
 </pk>
</configuration>

Zacząłem pisać coś takiego

  public static class Tools
  {
    public static IEnumerable GetConfiguration()
    {
      XElement xdoc = XElement.Load("file.xml");

      IEnumerable<XElement> childElements =
        from el in xdoc.Elements()
        select el;

    }
   }

w sumie to chciałbym aby ta metoda zwróciła mi listę np. IEnurable, tablicę wartości z tego co jest w tagach XML.
Chciałbym używać tego w stylu

var config = Tools.GetConfiguration();
config["nazwaTagu"]

wtedy config.url podstawił bym sobie do mojego helpera generującego link.