var sumapoz8=0;
var end =10;
for ( var i=2; i<end; i++ )
{
var poz8 = document.evaluate('//html/body/header/table/tbody/tr['+i+']/td[7]', document, null, XPathResult.ANY_TYPE,null); 
var thispoz8 = poz8.iterateNext();

while (thispoz8) {
if(thispoz8.textContent==2)
{
sumapoz8= sumapoz8 +1;

  var color = document.evaluate('//html/body/header/table/tbody/tr['+i+']/td[7]', document,
  null,
  XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE,
  null);
  var thiscolor = color.snapshotItem(0);

 // thiscolor.style.backgroundColor = 'red'; i tutaj mi error wyskakuje
}

thispoz8 = poz8.iterateNext();
}
}

bez tej linijki skrypt działa i wg konsoli nie ma błędu jak tylko zdjeme komentarz to zmienia tlo 1 komorki i sie wysypuje skrypt z błędem
Błąd: An attempt was made to use an object that is not, or is no longer, usable wskazując na problem z

thispoz8 = poz8.iterateNext();