mam problem więc proszę o rade i pomoc
mam prostą tabelkę html o mniej więcej takiej strukturze
ip poz1 poz2 ... poz7 poz8
1 xxx yyy 0 3
2 xxx yyy 2 4
3 xxx yyy 0 1
4 xxx yyy 2 3
5 xxx yyy 0 3

moim zadaniem jest sprawdzić ile komórek w poz7 ma wartość 2 a także zsumować wartości z poz8
tutaj moje wypociny

var end =10;
var sumapoz7=0;
var sumapoz8=0;
for ( var i=2; i<end; i++ )
{
var poz7 = document.evaluate( '(//html/body/header/table/tbody/tr['+i+']/td[7])', document, null, XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null );
if(poz7.value=='2')
 {
   sumapoz7=sumapoz7+1; 

   }
var poz8 = document.evaluate( '(//html/body/header/table/tbody/tr['+i+']/td[8])', document, null, XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null );
   sumapoz8=sumapoz8+poz8.value; 

}  
alert('kol7: '+sumapoz7+' suma kol8: '+sumapoz8);

i teraz w kilka pytań:

 1. jak pobrać wartość end oznaczający ilość wierszy w tabelce bo liczba kolumn zawsze będzie ta sama i operacje te same
 2. czy dobrze próbuje pobrać zmienna poz7 poz8 za pomocą xpath, a jeśli nie to jak powinienem to zrobić ?
 3. jak wyświetlić wartość pobrana bo wyskakuje mi (unknown)
  z góry dziękuję za pomoc