Oto mój form do tworzenia nowego usera:

<form id="frm_create_user" runat="server" action="Users.aspx">
  <div class="wrap">
    <br />
    <asp:Label ID="user_lbl" CssClass="lbl" runat="server" Text="Login"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="user_txt" CssClass="txt_box validate['required']" runat="server"></asp:TextBox>
    <br /><br />

    <asp:Label ID="pass_lbl" CssClass="lbl" runat="server" Text="Hasło"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="pass_txt" CssClass="txt_box validate['required','length[4, -1]']" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox>
    <div class="clear"></div>
    <br />
    <asp:Label ID="repeat_pass_lbl" CssClass="lbl" runat="server" Text="Powtórz hasło"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="repeat_pass_txt" CssClass="txt_box validate['confirm[pass_txt]']" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox>
    <div class="clear"></div>
    <br />

    <asp:Label ID="email_lbl" CssClass="lbl" runat="server" Text="E-mail"></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="email_txt" CssClass="txt_box validate['email']" runat="server"></asp:TextBox>
    <div class="clear"></div>
    <br />

    <asp:Button ID="create_btn" CssClass="btn right validate['submit']" runat="server" Text="Dodaj użytkownika" />
  </div>
</form>

<script type="text/javascript"> new FormCheck("frm_create_user");</script>

Otóż problem polega na tym, że nie działa mi formcheck wcale, jeżeli podam więcej niż jeden warunek. Niekoniecznie tego lenghta, nie działa również z digit czy alphanum. Jeżeli natomiast jest tylko jeden warunek - jest cacy, nieważne jaki to warunek, byle jeden.

Po stronie klienta też wygląda ok:

<input id="pass_txt" class="txt_box validate['required','length[4, -1]']" type="password" name="pass_txt">