Posiadam formularz:

<div id="articles">
   ...
  <div class="contact">
    <form method="post" action="">
      <div style="clear:both;"><input class="text" type="text" name="name_surname" value="Imię i Nazwisko" /></div>
      <div style="clear:both;"><input class="text" type="text" name="email" value="Email" /></div>
      <div style="clear:both;"><input class="text" type="text" name="phone" value="Telefon" /></div>
      <div style="clear:both;"><input class="text" type="text" name="title" value="Tytuł wiadomości" /></div>
      <div style="clear:both;"><textarea name="description">Treść wiadomości...</textarea></div>
      <div style="clear:both;"><input class="submit" type="submit" value="Wyślij" /></div>
    </form>
  </div>
</div>

Do którego napisałem skrypt:

function validateEmail(str) {
  rg1 = new RegExp('^[a-zA-Z0-9\-\_\.][email protected][a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z]{2,3}$');
  rg2 = new RegExp('^[a-zA-Z0-9\-\_\.][email protected][a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z\.]{3,9}$');
  if(rg1.test(str) || rg2.test(str))
    return true;

  return false;
}

function validatePhone(str) {
  rg = new RegExp('^[0-9]{9,9}$');
  if(rg.test(str))
    return true;

  return false;
}

function validateString(str) {
  rg = new RegExp('^[a-zA-ZęóąśłżźćńĘÓĄŚŁŻŹŃ\ ]{3,255}$');
  if(rg.test(str))
    return true;

  return false;
}

$(document).ready(function(){
  var name  = 'Imię i Nazwisko';
  var email  = 'Email';
  var phone  = 'Telefon';
  var subject = 'Tytuł wiadomości';
  var desc  = 'Treść wiadomości...';

  $('#articles input[type=submit]').attr('disabled', 'disabled');
  $('#articles input[type=text]', this).hover(function(){
    $(this).focus(function(){
      if($(this).val() == name)
        $(this).val('');
      else if($(this).val() == email)
        $(this).val('');
      else if($(this).val() == phone)
        $(this).val('');
      else if($(this).val() == subject)
        $(this).val('');

      $(this).keyup(function(){
        if(!validateString($('#articles input[name=name_surname]').val())) 
          $(this).css('border', '1px solid #ff0000');
        else 
          $(this).css('border', '1px solid #00ff00');

        if(!validateEmail($('#articles input[name=email]').val())) 
          $(this).css('border', '1px solid #ff0000');
         else 
          $(this).css('border', '1px solid #00ff00');

        if(!validatePhone($('#articles input[name=phone]').val())) 
          $(this).css('border', '1px solid #ff0000');
         else 
          $(this).css('border', '1px solid #00ff00');

        if(!validateString($('#articles input[name=title]').val())) 
          $(this).css('border', '1px solid #ff0000');
         else 
          $(this).css('border', '1px solid #00ff00'); 
      });
    }); 
  },
  function(){
    $(this).focusout(function(){
      if($('#articles input[name=name_surname]').val() == '') {
        $('#articles input[name=name_surname]').val(name);
        $('#articles input[name=name_surname]').css('border', '1px solid #595959');
      }

      if($('#articles input[name=email]').val() == '') {
        $('#articles input[name=email]').val(email);
        $('#articles input[name=email]').css('border', '1px solid #595959');
      }

      if($('#articles input[name=phone]').val() == '') {
        $('#articles input[name=phone]').val(phone);
        $('#articles input[name=phone]').css('border', '1px solid #595959');
      }

      if($('#articles input[name=title]').val() == '') {
        $('#articles input[name=title]').val(subject);
        $('#articles input[name=title]').css('border', '1px solid #595959');
      }
    });
  });
});

Niestety pole #articles input[name=name_surname] zaczyna być poprawnie walidowane dopiero po wypełnieniu pola #articles input[name=title].
Nie mogę dojść za chusteczkę czym jest to spowodowane @[email protected]