Witam.

Czy komuś udało się poprawić troszkę ten menadżer plików tak by obsługiwał polskie znaki w nazwach plików lub katalogów?

W pliku: filemenager.js, jest funkcja clearString:

var cleanString = function(str) {
  var cleaned = "";
  var p_search =   new Array("Š", "š", "Đ", "đ", "Ž", "ž", "Č", "č", "Ć", "ć", "À", 
            "Á", "Â", "Ã", "Ä", "Å", "Æ", "Ç", "È", "É", "Ê", "Ë", "Ì", "Í", "Î", "Ï", 
            "Ñ", "Ò", "Ó", "Ô", "Õ", "Ö", "Ő", "Ø", "Ù", "Ú", "Û", "Ü", "Ý", "Þ", "ß", 
            "à", "á", "â", "ã", "ä", "å", "æ", "ç", "è", "é", "ê", "ë", "ì", "í", 
            "î", "ï", "ð", "ñ", "ò", "ó", "ô", "õ", "ö", "ő", "ø", "ù", "ú", "û", "ý", 
            "ý", "þ", "ÿ", "Ŕ", "ŕ", " ", "'", "/", 
            "Ą", "ą", "Ć", "ć", "Ę", "ę", "Ł", "ł", "Ń", "ń", "Ś", "ś", "Ź", "ź", "Ż", "ż"
            );
  var p_replace =   new Array("S", "s", "Dj", "dj", "Z", "z", "C", "c", "C", "c", "A", 
            "A", "A", "A", "A", "A", "A", "C", "E", "E", "E", "E", "I", "I", "I", "I", 
            "N", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "U", "U", "U", "U", "Y", "B", "Ss", 
            "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "c", "e", "e", "e", "e", "i", "i",
            "i", "i", "o", "n", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "u", "u", "u", "y", 
            "y", "b", "y", "R", "r", " ", "_", "",
            "A", "a", "C", "c", "E", "e", "L", "l", "N", "n", "S", "s", "Z", "z", "Z", "z"
          );

  cleaned = preg_replace(p_search, p_replace, str);
  cleaned = cleaned.replace(/[^_a-zA-Z0-9 .]/g, "");
  cleaned = cleaned.replace(/[_]+/g, "_");

  return cleaned;
}

Udało mi się poprawić 'spacje' na spacje a nie _ jak to było w oryginale, jak też kropeczkę (.), ale nie mogę sobie poradzić z polskimi znakami.
Jak mniemam coś leży obok, wyrażenia regularnego, ale co i jak to nie mam pojęcia :/.

Podobna funkcja jest w pliku filemanager.php, ale na chwile obecną nie mam pojęcia czy jest poprawna czy nie.