Mam taką funkcję, która w ajax'ie do pola o id równym "#jeden" daje mi wybraną opcję z pola select option, a chciałbym, żeby tam wpisywała value wybranego pola - czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to przekształcić?

<script> $("#s1").change(function () { var str = ""; $("#s1 option:selected").each(function () { str += $(this).text() + " "; }); $("#jeden").val(str); s1 = $('#s1').val(); }) .trigger('change'); </script>

Mój select wygląda tak:
$wynik = mysql_query("SELECT DISTINCT(Nazwa) FROM typy_med ORDER BY Nazwa") or die("Błšd w zapytaniu!");
echo "<select name=\"Nośnik\" id=\"s1\">";
echo "<option value=\"wybor\">Wybierz</option>";
echo "<option>---------</option>";
while($rek = mysql_fetch_array($wynik)) {
echo ("<option value=\"$rek[Med]\">$rek[Nazwa]</option>");
}
echo "</select>";

Chodzi o to jak wydobyć value=\"$rek[Med]\" z:
"<option value=\"$rek[Med]\">$rek[Nazwa]</option>"
i jak to: value=\"$rek[Med]\" wypisać poprzez powyższy ajax - co zmienić w funkcji ajax'a