Napisałem skrypt, który tworzy okienko niestety nie mogę sprawić, aby po kliknięciu na obrazek okienko było usuwane.


var iCurrent = 0;

function QuePopUp(sText, bLock) {
  bodyWidth  = document.body.offsetWidth;
  bodyHeight = document.body.offsetHeight;

  var div = document.createElement('div');
  if(bLock) {   
    div.setAttribute('id', 'QuePopUp' + iCurrent);
    div.setAttribute('class', 'QuePopUp');

    var sContent = document.createTextNode(sText);

    var img = document.createElement('img');
    img.setAttribute('onClick', 'QuePopUp(null, false)');
    img.setAttribute('src', 'close_pop.png');
    img.setAttribute('style', 'top:-30px; left:-60px;');

    div.appendChild(sContent);

    document.body.appendChild(div);
    document.getElementById('QuePopUp' + iCurrent).appendChild(img);
    iCurrent++;
  } else {
    document.getElementById("QuePopUp" + iCurrent).removeChild(document.getElementById("QuePopUp" + iCurrent).lastChild);
  }
}

Błąd: document.getElementById("QuePopUp" + iCurrent) is null
Wiersz: 25

[EDIT]
Problem został rozwiązany:

var iCurrent = 0;

function QuePopUp(sText, bLock) {
  bodyWidth  = document.body.offsetWidth;
  bodyHeight = document.body.offsetHeight;

  var div = document.createElement('div');
  if(bLock) {   
    div.setAttribute('id', 'QuePopUp' + iCurrent);
    div.setAttribute('class', 'QuePopUp');
    div.style.display = 'block';

    var sContent = document.createTextNode(sText);

    var img = document.createElement('img');
    img.setAttribute('onClick', 'QuePopUp(null, false)');
    img.setAttribute('src', 'close_pop.png');
    img.setAttribute('style', 'top:-30px; left:-60px;');

    div.appendChild(sContent);

    document.body.appendChild(div);
    document.getElementById('QuePopUp' + iCurrent).appendChild(img);
    iCurrent++;
  } else {    
    document.body.removeChild(document.body.lastChild);
  }
}