Napisałem skrypt, który tworzy okienko niestety nie mogę sprawić, aby po kliknięciu na obrazek okienko było usuwane.

 
var iCurrent = 0;
 
function QuePopUp(sText, bLock) {
    bodyWidth   = document.body.offsetWidth;
    bodyHeight  = document.body.offsetHeight;
 
    var div = document.createElement('div');
    if(bLock) {     
        div.setAttribute('id', 'QuePopUp' + iCurrent);
        div.setAttribute('class', 'QuePopUp');
 
        var sContent = document.createTextNode(sText);
 
        var img = document.createElement('img');
        img.setAttribute('onClick', 'QuePopUp(null, false)');
        img.setAttribute('src', 'close_pop.png');
        img.setAttribute('style', 'top:-30px; left:-60px;');
 
        div.appendChild(sContent);
 
        document.body.appendChild(div);
        document.getElementById('QuePopUp' + iCurrent).appendChild(img);
        iCurrent++;
    } else {
        document.getElementById("QuePopUp" + iCurrent).removeChild(document.getElementById("QuePopUp" + iCurrent).lastChild);
    }
}

Błąd: document.getElementById("QuePopUp" + iCurrent) is null
Wiersz: 25

[EDIT]
Problem został rozwiązany:

var iCurrent = 0;
 
function QuePopUp(sText, bLock) {
    bodyWidth   = document.body.offsetWidth;
    bodyHeight  = document.body.offsetHeight;
 
    var div = document.createElement('div');
    if(bLock) {     
        div.setAttribute('id', 'QuePopUp' + iCurrent);
        div.setAttribute('class', 'QuePopUp');
        div.style.display = 'block';
 
        var sContent = document.createTextNode(sText);
 
        var img = document.createElement('img');
        img.setAttribute('onClick', 'QuePopUp(null, false)');
        img.setAttribute('src', 'close_pop.png');
        img.setAttribute('style', 'top:-30px; left:-60px;');
 
        div.appendChild(sContent);
 
        document.body.appendChild(div);
        document.getElementById('QuePopUp' + iCurrent).appendChild(img);
        iCurrent++;
    } else {        
        document.body.removeChild(document.body.lastChild);
    }
}