Witam próbuję napisać aplikację klient - serwer. Klient we Flex-ie a serwer w PHP.

Kod klienta:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
			  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
			  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"
			  width="100%"
			  height="100%"
			  applicationComplete="connectToServer(event)">
	<fx:Declarations></fx:Declarations>
	<fx:Script>
		<![CDATA[
			import mx.controls.Alert;
			import mx.events.FlexEvent;
			import flash.events.DataEvent;
			import flash.net.XMLSocket;
			
			private function onData(event:DataEvent):void
			{
				buttonik.label = 'dziala';
				//ExternalInterface.call("window.location.alert", 'xxx');
			}
			
			protected function connectToServer(event:FlexEvent):void
			{
				var host:String = '127.0.0.1';
				var port:Number = 9999;

				var socket:XMLSocket = new XMLSocket();
				configureListeners(socket);
				socket.connect(host, port);
			}
			
			private function configureListeners(dispatcher:IEventDispatcher):void {
				dispatcher.addEventListener(Event.CLOSE, closeHandler);
				dispatcher.addEventListener(Event.CONNECT, connectHandler);
				dispatcher.addEventListener(DataEvent.DATA, dataHandler);			
			}
			
			private function closeHandler(event:Event):void {
				buttonik.label = 'close';
			}
			
			private function connectHandler(event:Event):void {
				buttonik.label = 'connect';
			}
			
			private function dataHandler(event:DataEvent):void {
				buttonik.label = 'data'+ event.data;
			}
		]]>
	</fx:Script>
	<s:Button id="buttonik" label="" width="100" height="20"></s:Button>
</s:Application>

Kod serwera:

// Set the ip and port we will listen on
$address = 'localhost';
$port = 9999;

// Create a TCP Stream socket
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
// Bind the socket to an address/port
socket_bind($sock, $address, $port) or die('Could not bind to address');
// Start listening for connections
socket_listen($sock);

while(true){
 $client = socket_accept($sock);
 if($client !== false){
  echo 'Klient podlaczony'."\n";
  $data = 'xxx';
  echo 'Zapisano '. socket_write($client, $data, strlen($data)) .' bajty danych'."\n";
  socket_close($client);
 }
}

socket_close($sock);

Problem w tym jest, że socket_write zwraca faktyczną ilość ilość wysłanych danych ale Flex ich nie odbiera i funkcja dataHandler nie jest wykonywana. Wydaje się, że błąd jest gdzieś we Flex-ie ale nie jestem biegły we AS i nie wiem gdzie szukać błędu. Pomoże ktoś?

Dzięki