Witam

Zamiast generować pdf-a wymyśliłem sobie stworzyć html-a do wydruku.

Problem polega na tym że podczas drukowania część diva zostaje na jednej stronie a druga część wędruje na kolejną pomimo tego że mam ustawiony styl: page-break-inside: avoid;

oto kod:


<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="./css/print.css" type="text/css" />
  </head>

  <body>

    <div class="top_div"><h2>FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE</h2></div>

    <div class="center_div"><center><b>I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację, dokonujący jej zgłoszenia</b></center></div>

    <div class="center_div"><p class="title">1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:<p><p class="content">{pole1}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:<p><p class="content">{pole2}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jedostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:<p><p class="content">{pole3}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">4. Ozacznie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:<p><p class="content">{pole4}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:<p><p class="content">{pole5}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr.2 do rozporządzenia Ministra Środowska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenie instalacji wykorzystujących pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr. 130, poz 879):<p><p class="content">{pole6}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:<p><p class="content">{pole7}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):<p><p class="content">{pole8}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">9. Wielkość i rodzaj emisji:<p><p class="content">{pole9}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji<p><p class="content">{pole10}</p></div>

    <div class="center_div"><p class="title">11. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:<p><p class="content">{pole11}</p></div>

  </body>

</html>

i plik print.css

body
{
  font: normal 11px Tahoma, Verdana, sans-serif; color: black;
}

.center_div
{
  page-break-inside: avoid;
  width: 100%;
  border-color: black;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  border-top: none;
}

.top_div
{
  width: 100%;
  border-color: black;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;

}

h2
{
  text-align: center;
  font: bold 14px Tahoma, Verdana, sans-serif; color: black;
  margin: 2px;
}

.title
{
  margin-left: 5px;
  margin-top: 0px;

}

.content
{
  margin-left: 15px;
  margin-top: 10px;
  font: bold 10px Tahoma, Verdana, sans-serif; color: black;

}

Kurcze już nie wiem co zrobić.

Dzięki za pomoc