Witam, mam następujący problem:

Przy użyciu klasy rysującej JsGraphics rysuję na ekranie wielokąt. Następnie jest losowo generowany punkt na osi współrzędnych, który również jest rysowany na ekranie.
Zarówno współrzędne wierzchołków figury jak i współrzędne wylosowanego punktu są przechowywane w tablicach.
Chciałbym aby po wciśnięciu przycisku wyświetlał się alert informujący czy ten punkt znajduje się wewnątrz figury.

Skorzystałem z algorytmu przynależności punktu do wielokąta, a właściwie z jego implementacji w Javie znajdującej się na: http://www.algorytm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=28.
Problem w tym, że w przypadku Javy algorytm działa prawidłowo. Jeśli zaś zastosuję go w moim skrypcie js, podaje on błędne dane.

Czy może to być spowodowane różnicą między standardowym układem współrzędnych a układem współrzędnych dokumentu w przeglądarce? :/