[HTML/JS] Szyfrowanie kodu

0

mam problem szyfruje kod na JS ale nie występują tam polskie znaki
nawet jak wkleje w niezakodowanym kodzie <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> prosze o pomoc

z góry dzięki

0

krótko: co ?

0

np. po przekształceniu :

<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

wychodzi

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">var a="E3C6D6%4a786F2C3A%2fD%2fE397%4a6F626F2C3A%2fD%2fE397%4a6F626C3A%2fD%2fE3%4a6%fd65686F2C3A%2fD%2fE3%4a6%fd65686C3A%2fD%2fE3C6D6%4a786C3A%2
fD%2fA%2fD%2fE3A%2fD%2f225637C6%fd666%2f2E62757%4a7562722D397%2f7F636E6F69%2fA%2fD%2f225637C6%fd666%2f2E62757%4a7562722D3%4a727%fd6%4a737%4a7365
6C65637E6F69%2fA%2fD%2f225637C6%fd666%2f2E62757%4a7562722D357E656D6%4a78756%4a7E6F636E6F69%2fA%2fD%2f95%4a%4aF%4a2%4aC3A%2fD%2fA%2fD%2fE3%4a5
%2f59%4a253%4a35F2C3A%2fD%2fD7A%2fD%2fB35%4a9%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626D3E677F6%4a69756B6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB35%4a
9%4a563757F6D%4aB636F6C626D3E677F6%4a6563757F6D6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB7925%4a9%4a826696A%2fD%2fD7A%2fD%2fB3E%4aE%4aE677F6%
4a9756B%4aB636F6C626D3E677F6%4a69756B6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB3E%4aE%4a563757F6D%4aB636F6C626D3E677F6%4a6563757F6D6E6F6E2%4a7E656
D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB392E%4a75F%4a%4a%4a5%4a3555F%4aD%4aE2%4a7E656675%4a8237%4a7E656675%4a562757%4a7%2f7%fd636E2%4a7E656D65736F6%4a69%
%2fD%2fB792E%4aE%4a826696A%2fD%2fB3928227563777F6272%4a56A796E676F6365627A%2fD%2fD7A%2fD%2f%2f2D79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%
2f9%2fA%2fD%2fB39222%fd297E6%fd677F6B6F6C626%fd6A7%2f2%4a73756A6%2f2C627%4a73%4a%2f2A7379677%fd6C6B%4a2282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79273
%fd3%2f2D3D3%2f28636968677E2%4a767568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92%4a7675682E%4aE%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD
%2fD%2fD7A%2fD%2fD79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%2fD%2fB39222%fd297E6%fd677F6B6F6C626%fd6A7%2f2%4a73756A6%2f2C627%4a73
%4a%2f2A7379677%fd6C6B%4a2282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79273%fd3%2f2D3D3%2f256%4a6F63%4a9756B6E2%4a7E65667568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%
%4a9%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fA%2fD%2fD7A%2fD%2fD79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%
2fD%2fB39272%fd297A73797D6%2f257B637963697A727%2f7%2f2F6765677%fd627%2f7%2f2%fd6%4a6%fd6B6F6C62%4a7282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79233%
%2f28636968677E2%4a767568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92%4a7675682E%4aE%4a563757F6D%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fD7A%2fD%2fD79%2fA%
2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%2fD%2fB39272%fd297A73797D6%2f257B637963697A727%2f7%2f2F6765677%fd627%2f7%2f2%fd6%4a6%fd6B6F6C62%
%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79223%2f2D3D3%2f2E6F6%4a7%4a75726E2%4a7E65667568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92825%4a9%4a563757F6D%4aB636F6C626%
2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fD7A%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2A3%2f2565727%4a7%2f2F3%2f292%fd3D2%2f2D3%fd2%2f292225%4a9%4a35D%4a228266F%4a8756%
%4a73782%2f2D3%2f25%4a9%4a9%2fA%2fD%2fB3E62757%4a7562792E%4aE%4a8266969%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2A3%2f2565727%4a7%2f2F3%2f292%fd3D2%2f2D3%
fd2%2f2922256%2f7%fd63637%4a756E%4a228266F%4a8756%4a6E696E227%4a73782%2f2D3%2f2E%4aE%4a9%2fA%2fD%2fB3%4a7E65676%fd%4a27563757E227F6%4a7%
%fd6E6%2f2D3%2f227%4a737%2f227%fd6679%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666D35%4a9%4aB35637C6%fd666D3E%4aE%4a9%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f928227563777F6272%4a56A
796E676F6365627%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fB35%4a9%4a%2f2C2E%4aE%4a%2f227%fd667A%2fD%2fE322%4a7%2f796273635%fd667%fd6A%4a22D35%4a7%4a%fd%
%4aE%4a%fd%4aC%4a%2f2%4a5%2f59%4a253%4a35C3";a = a.replace(/%fd/g,'1');a = a.replace(/%4a/g,'4');a = a.replace(/%2f/g,'0');b = '';for(i = a.length-1; i >= 0; i--){b += 
a.charAt(i);}i = 0; a='';while(i < b.length){c = parseInt(b.charAt(i++), 16) * 16 + parseInt(b.charAt(i++), 16);switch (c){case 185 : c = 261; break;case 230 : c = 263; break;case 234 :
 c = 281; break;case 179 : c = 322; break;case 241 : c = 324; break;case 156 : c = 347; break;case 191 : c = 380; break;case 159 : c = 378; break;}a += 
String.fromCharCode(c);};document.write(a);</SCRIPT>

ale nie wychodzą polskie znaki co zrobic??

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1