kopiowanie ze skoroszytów do skoroszytu

0

Hej, chciałbym skopiować określone komórki ze wszystkich skoroszytów (poza tym do ktorego sa kopiowane) do jedengo skoroszytu w określone w nim miejsce.

napisałem coś takiego

kopia_nazwa = Range("a1").Value
Worksheets("data").Range("a3").Value = kopia_nazwa

praw1 = Range("e6").Value
Worksheets("data").Range("b" & i).Value = praw1

praw3 = Range("f6").Value
Worksheets("data").Range("c" & i).Value = praw3

praw5 = Range("g6").Value
Worksheets("data").Range("d" & i).Value = praw5

praw10 = Range("h6").Value
Worksheets("data").Range("e" & i).Value = praw10

Znalazłem w internecie kod, który pozwala wykonać dany kod dla wszystkich arkuszów i połączyłem z tym.

ub Dosomething2()
  Dim xSh As Worksheet
  Application.ScreenUpdating = False
  For i = 3 To 168
  For Each xSh In Worksheets
    xSh.Select
    Call RunCode2
  Next
  Next i
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub RunCode2()

Dim kopia_nazwa
Dim praw1
Dim praw3
Dim praw5
Dim praw10
  
kopia_nazwa = Range("a1").Value
Worksheets("data").Range("a3").Value = kopia_nazwa

praw1 = Range("e6").Value
Worksheets("data").Range("b" & i).Value = praw1

praw3 = Range("f6").Value
Worksheets("data").Range("c" & i).Value = praw3

praw5 = Range("g6").Value
Worksheets("data").Range("d" & i).Value = praw5

praw10 = Range("h6").Value
Worksheets("data").Range("e" & i).Value = praw10


End Sub

Co zrobiłem źle? Bądź jak mogę to zrobić w inny sposób?

0

Na zagranicznym forum jeden z użytkowników o nicku: georgiboy dał mi kod to wykonania tego zadania:

Sub test()  
  Dim wsMain As Worksheet, ws As Worksheet, var As Variant
  
  Set wsMain = Sheets("Main")
  For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
    With ws
      If .Name <> "Main" Then
        var = Array(.Range("A1"), .Range("E6"), .Range("F6"), .Range("G6"), .Range("H6"))
        wsMain.Range("B" & wsMain.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Resize(, UBound(var) + 1) = var
      End If
    End With
  Next ws
End Sub

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1