witam,
w moim pliku mam arkusze z latami :
rok 2020, rok 2021, rok 2022 i dodatkowy arkusz porównania
dotychczas w arkuszu porównania korzystałem z poniższego macra:

Sub styczen()
Range("D1").Select
ActiveCell = "STYCZEŃ 2020"
Range("D10").Select
ActiveCell = "STYCZEŃ 2021"
Range("D19").Select
ActiveCell = "STYCZEŃ 2022"
Sheets("rok 2020").Range("B5:v7").Copy Sheets("porownanie").Range("d4:x6")
Sheets("rok 2021").Range("B5:v7").Copy Sheets("porownanie").Range("d13:x15")
Sheets("rok 2022").Range("B5:v7").Copy Sheets("porownanie").Range("d22:x24")
End Sub

niestety teraz zmieniłem arkusze lat, w których są formuły pobierające z innych arkuszy i stworzyłem macro, które działa ale z 10 linijek kodu zrobiło mi się prawie 30

Sub styczen()
Range("D1").Select
ActiveCell = "STYCZEŃ 2020"
Range("D10").Select
ActiveCell = "STYCZEŃ 2021"
Range("D19").Select
ActiveCell = "STYCZEŃ 2022"

  Sheets("rok 2020").Select
  Range("B5:V7").Select
  Selection.Copy
  Sheets("porownanie").Select
  Range("D4").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
    
  Sheets("rok 2021").Select
  Range("B5:V7").Select
  Selection.Copy
  Sheets("porownanie").Select
  Range("D13").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
    
  Sheets("rok 2022").Select
  Range("B5:V7").Select
  Selection.Copy
  Sheets("porownanie").Select
  Range("D22").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
End Sub

czy jest możliwość napisania w jakiś inny sposób tego kodu?