Wątek przeniesiony 2021-01-28 13:24 z Inne języki programowania przez cerrato.

Nieuzupełniony textbox w userform VBA

0

Tworzę userform, w którym mam textboxy i comboboxy. Potrzebuję napisać kod, dzięki któremu pole textbox i combobox będzie wymagane i jeśli uzupełniający dane zostawi pole puste, to pojawi się komunikat o wymagalności pól ale nie zamknie userform ani nie wyczyści danych, tylko będzie wyświetlał userform do momentu uzupełnienia danych lub zamknięcia okna krzyżykiem. Mam tyle ale nie potrafię sobie poradzić z zamykaniem się userform po komunikacie o braku uzupełnienia danych:

Private Sub cmdGeneruj_Click()

Dim wiersz As Long
Dim numer As Single

wiersz = 2

Do While Cells(wiersz, 1).Value <> ""
    wiersz = wiersz + 1

If Len(Trim(numer.Value)) = 0 Then
MsgBox "Uzupełnij numer"
numer.SetFocus
End
End If

If opiekun.Value = "---Wybierz---" Then
MsgBox "Wybierz Opiekuna"
End
End If

If powod.Value = "---Wybierz---" Then
MsgBox "Wybierz powód"
End
End If

    Loop

Cells(wiersz, 1).Value = wiersz - 1
Cells(wiersz, 2).Value = numer.Value
Cells(wiersz, 6).Value = opiekun.Value
Cells(wiersz, 9).Value = powod.Value

numer.Value = ""
opiekun.Value = ""
powod.Value = ""

numer.SetFocus

End Sub

0

Zamień End na Exit Sub

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0