Cześć,
tworzę symulację zakładów bukmacherskich i napisałem kod dla jednego z systemów stawkowania. Jest tutaj sporo liczenia, ponad 400 mln zakładów do przesymulowania. Sprawdzając kod na mniejszych liczbach wszystko działa jak należy. Próbując odpalić kod na docelowych wartościach wyskakuje błąd '1004'. Zmieniając wartości metodą prób i błędów stwierdzam, że dzieje się to zawsze po takiej samej ilości obliczeń (przejście najbardziej wewnętrznej pętli jakieś 7-9 mln razy). Kompletnie nie wiem dlaczego, bo jedynie nadpisuję wartości zmiennych.
Bardzo proszę o poradę. ;)

Option Explicit

Public Const ilosc_zakladow As Byte = 250
Public Const ilosc_symulacji As Integer = 10000
Public Const kapital_poczatkowy As Byte = 100
Public Const odchylenie_w_kurs As Single = 0.05
Public Const odchylenie_w_edge As Single = 0.1

Public Type zaklad
  kurs As Single
  edge As Single
  prawdopodobienstwo As Single
  wynik As Boolean
  stawka As Single
  zwrot As Single
  budzet_po_zakladzie As Single
End Type


Sub plaska_stawka()

Application.ScreenUpdating = False


Cells(1, 1).Value = "edge"
Cells(1, 2).Value = "kurs"
Cells(1, 3).Value = "stawka"
Cells(1, 4).Value = "średni bankroll"
Cells(1, 5).Value = "odchylenie bankrolla"
Cells(1, 6).Value = "prawdopodobieństwo bankructwa"
Cells(1, 7).Value = "prawdopodobieństwo nie odniesienia zysku"

Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim l As Integer
Dim m As Integer
Dim n As Integer
Dim o As Integer
Dim wyniki(1 To ilosc_symulacji) As Single
Dim wyniki3(1 To ilosc_symulacji) As Byte ' prawdpodobienstwo bankructwa
Dim wyniki4(1 To ilosc_symulacji) As Byte ' prawdpodobienstwo nie odniesienia zysku


Dim wyniki5(1 To ilosc_zakladow) As Single 'do zerowania wyniku, jeśli wykorzystało się budżetDim docelowy_edge(1 To 7) As Single
docelowy_edge(1) = 0.9
docelowy_edge(2) = 0.95
docelowy_edge(3) = 1
docelowy_edge(4) = 1.05
docelowy_edge(5) = 1.1
docelowy_edge(6) = 1.15
docelowy_edge(7) = 1.2

n = n + 1


Dim docelowy_kurs(1 To 5) As Single
docelowy_kurs(1) = 1.67
docelowy_kurs(2) = 2
docelowy_kurs(3) = 2.5
docelowy_kurs(4) = 3.33
docelowy_kurs(5) = 5


Dim ustalona_stawka(1 To 5) As Byte
ustalona_stawka(1) = 1
ustalona_stawka(2) = 2
ustalona_stawka(3) = 3
ustalona_stawka(4) = 5
ustalona_stawka(5) = 10

Dim plaska_stawka_tablica(1 To ilosc_zakladow) As zaklad
For m = 1 To 5
For k = 1 To 7
For l = 1 To 5
For j = 1 To ilosc_symulacji
  For i = 1 To ilosc_zakladow
    With plaska_stawka_tablica(i)
      .kurs = Round(WorksheetFunction.Norm_Inv(Rnd(), docelowy_kurs(l), odchylenie_w_kurs), 2)
      .edge = WorksheetFunction.Norm_Inv(Rnd(), docelowy_edge(k), odchylenie_w_edge)
      .prawdopodobienstwo = plaska_stawka_tablica(i).edge / plaska_stawka_tablica(i).kurs
      .wynik = Rnd() < plaska_stawka_tablica(i).prawdopodobienstwo
      .stawka = ustalona_stawka(m)
      .zwrot = Round(Abs(plaska_stawka_tablica(i).kurs * plaska_stawka_tablica(i).stawka * plaska_stawka_tablica(i).wynik), 2)
    End With
  Next i

  plaska_stawka_tablica(1).budzet_po_zakladzie = kapital_poczatkowy + plaska_stawka_tablica(1).zwrot - plaska_stawka_tablica(1).stawka

  For i = 2 To ilosc_zakladow
    plaska_stawka_tablica(i).budzet_po_zakladzie = plaska_stawka_tablica(i - 1).budzet_po_zakladzie _
          + plaska_stawka_tablica(i).zwrot _
          - plaska_stawka_tablica(i).stawka
  Next i
  For o = 1 To ilosc_zakladow
    wyniki5(o) = plaska_stawka_tablica(o).budzet_po_zakladzie
  Next o
  wyniki(j) = plaska_stawka_tablica(ilosc_zakladow).budzet_po_zakladzie
  If Application.WorksheetFunction.Min(wyniki5) <= 0 Then wyniki(j) = 0
Next j

'do wydrukowania symulacji
'For i = 1 To 250
'Cells(i + 1, 2).Value = i
'Cells(i + 1, 3).Value = plaska_stawka_tablica(i).kurs
'Cells(i + 1, 4).Value = plaska_stawka_tablica(i).edge
'Cells(i + 1, 5).Value = plaska_stawka_tablica(i).prawdopodobienstwo
'Cells(i + 1, 6).Value = plaska_stawka_tablica(i).wynik
'Cells(i + 1, 7).Value = plaska_stawka_tablica(i).stawka
'Cells(i + 1, 8).Value = plaska_stawka_tablica(i).zwrot
'Cells(i + 1, 9).Value = plaska_stawka_tablica(i).budzet_po_zakladzie
'Next i

For i = 1 To ilosc_symulacji
  If wyniki(i) = 0 Then wyniki3(i) = 1 Else: wyniki3(i) = 0
  If wyniki(i) <= kapital_poczatkowy Then wyniki4(i) = 1 Else: wyniki4(i) = 0
Next i


Cells(n + 1, 1).Value = docelowy_edge(k)
Cells(n + 1, 2).Value = docelowy_kurs(l)
Cells(n + 1, 3).Value = ustalona_stawka(m)
Cells(n + 1, 4).Value = Application.WorksheetFunction.Average(wyniki)
Cells(n + 1, 5).Value = Application.WorksheetFunction.StDev(wyniki)
Cells(n + 1, 6).Value = Application.WorksheetFunction.Average(wyniki3)
Cells(n + 1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Average(wyniki4)

n = n + 1
Next l
Next k
Next m

End Sub