Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą bonów szkoleniowych oferowanych przez firme Norton
https://norton.edu.pl/szkolenia-dofinansowane/bony-szkoleniowe/

Bony szkoleniowe mogą otrzymać firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają jednostkę organizacyjną znajdującą się na terenie województwa, w którym realizowany jest dany program.
Jest jedną z form rozliczenia dofinansowania. Bony edukacyjne wykorzystane mogą być na szkolenia i edukację pracowników.

Wysokość dofinansowania to nawet 80%