Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJE dla ICT” chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców (w tym także osób samozatrudnionych) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego prowadzących działalność w branży informacja i komunikacja. Według PKD 2007 z sekcja J, Dział 58 – 63 i ich pracowników w tym kadry zarządzającej zamieszkałych lub pracujących na obszarach województwa wielkopolskiego. Bezpłatne szkolenia będą odbywały się w weekendy.

MODUŁ I (jedno do wyboru)
• Programowanie systemów informatycznych w UML2 - 64h
Zakres merytoryczny m.in:

 1. Projektowanie i dokumentowanie aspektów statycznych rozwiązania
 2. Przegląd zagadnień zaawansowanych: m.in. model Driven Architecture (MDA); metamodel UML;OCL
 3. Przegląd narzędzi ułatwiających projektowanie oraz generowanie kodu z modelu UML.

• Analiza i modelowanie systemów informatycznych - 64h
Zakres merytoryczny m.in:

 1. Wprowadzenie do UML
 2. Modelowanie procesów biznesowych
 3. Analiza wymagań, dziedziny
 4. Zaawansowane zastosowania UML
 5. Przegląd narzędzi ułatwiających analizę i modelowanie w UML

• JAVA PERSISTANCE API - 64h
Zakres merytoryczny m.in:

 1. Podstawy architektury - aplikacje klasy enterprises
 2. Relacyjne bazy danych - wykorzystanie JDBC
 3. Entity Manager
 4. Relacje - typy i mapowanie
 5. Obiektowy język zapytań - JP QL
 6. Criteria API
 7. Adnotacje i pliki XML

MODUŁ II - Trening kompetencji społecznych (wszyscy uczestnicy)
Zakres merytoryczny m.in:

 1. Rozwój kompetencji interpersonalnych
 2. Dynamika procesów grupowych
 3. Skuteczność w rozwiązywaniu konfliktów
 4. Sukces a relacje interpersonalne
 5. Budowanie strategii własnego rozwoju skuteczności interpersonalnej

MODUŁ III (do wyboru jedno szkolenie):

• Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT - 16h
Zakres merytoryczny m.in:

 1. Wprowadzenie do zarządzanie infrastrukturą IT
 2. Wirtualizacja
 3. Wartość IT dostarczana do biznesu
 4. Audyt infrastruktury
 5. Architektura Intel vPro
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem
 7. Raportowanie / eksport danych
 8. Dobre praktyki zarządzania IT

• Legalność oprogramowania - aspekty prawne w IT - 16h
Zakres merytoryczny m.in:

 1. Podstawy prawa autorskiego w IT
 2. Umowy Licencyjne
 3. Licencje Open Source
 4. Depozyt kodu źródłowego
 5. Umowy Outsourcingowe, Wdrożeniowe

  Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy:
  • bezpłatne szkolenia z wybranego tematu,
  • 10-osobowe grupy szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • atrakcyjne pomoce naukowe i materiały szkoleniowe,
  • wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • nowoczesne pracownie komputerowe,
  • catering podczas szkoleń.

Każdy z uczestników weźmie udział w jednym ze szkoleń z każdego z trzech Modułów. Łącznie 112h bezpłatnych szkoleń na Uczestnika/ Uczestniczkę!

Warunki zaliczenia kursu:
Każdy uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 61 853 70 70, 505 446 318 oraz mailowo: [email protected] lub na stronie internetowej projektu: www.kwalifikacjeict.eu.