jak zrobić, hasło z cyfr na słowo

3

Mam takie coś napisane i chcę, żeby moje hasło nie było cyfrą od 0 do 256, tylko słowem np. 4programmers.
Kod:

      if (Convert.ToInt32(textBox1.Text) > 256)
      {
        MessageBox.Show("Za duże hasło!");
        return;
      }
      for (int i = 0; i < textBox1.Text.Length; i++)
      {
        if (!Char.IsDigit(textBox1.Text, i))
        {
          MessageBox.Show("Hasło musi się składać tylko z cyfr!");
          return;
        }
      }
 

Wie ktoś jak to przerobić i mi pomoże to rozwiązać?

0
if (TextBox1.Text.Equals("4programmers"))

?

0

Ale ja chce dowolne hasło wpisać. Nie tylko 4programers, ale też inne np. forum.

0

Możesz jaśniej?

0

Chcesz by to co zostanie wpisane do textboxa1 było hasłem typu string? To czemu daje to jako int?

0

Chce, żeby moim hasłem, był wyraz, a nie liczba od 0 do 256.

0
string prawidloweHaslo = "cycki";
if (textBox1.Text == prawidloweHaslo)
 MessageBox.Show("Odgadles haslo");
else
 MessageBox.Show("I dupa")
0

Lipa. Zamieszczam kod programu może coś więcej będzie wiadomo.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace WindowsFormsApplication11
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    string plik = "";
    string plik_za = "";
    private byte k = 30;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
      openFileDialog.Filter = "Wszystkie Pliki | *.*";
      openFileDialog.FilterIndex = 2;
      openFileDialog.RestoreDirectory = true;
      if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        this.textBox1.Text = openFileDialog.FileName;
        plik = openFileDialog.FileName;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      string passwords = "";
      if (textBox2.Text == passwords)
      {
      }
      for (int i = 0; i < textBox2.Text.Length; i++)
      {
        if (!Char.IsLetter(textBox2.Text, i))
        {
          MessageBox.Show("Numer może zawierać tylko cyfry!");
          return;
        }
      }
      // Koniec opcji hasła od 0 do 100!
      k = Convert.ToByte(textBox2.Text);
      plik_za = plik.Remove(plik.Length - 4, 4) + "_szyfuj.*.*";
      if (File.Exists(plik))
      {
        Encode(plik);
      }
    }


    private void Encode(string FilePath)
    {
      byte[] buffer = File.ReadAllBytes(FilePath);
      for (int i = 0; i < buffer.Length; i++)
      {
        buffer[i] ^= k;
      }
      string ext = FilePath.Remove(0, FilePath.Length - 4);
      FilePath = FilePath.Remove(FilePath.Length - 4, 4);
      FilePath += "_szyfuj" + ext;
      BinaryWriter w = new BinaryWriter(File.Open(FilePath, FileMode.OpenOrCreate));
      try { w.Write(buffer); }
      finally { w.Close(); }
    }

  }
}

Problem jeszcze nie został rozwiązany. :(

0

Mimo wszystko dalej nie rozumiem co Ty chcesz osiągnąć, bo nigdzie nie opisałeś co dokładnie ten program ma robić.

0

Chcę, żeby moim hasłem był wyraz, a nie cyfra. I nie mam pojęcia jak to przerobić. :(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1