Problem z uruchomieniem pyspark

0

Hej,
Prośba o pomoc. Próbuję uruchomic pyspark ale mam taki błąd i nie potrafię sobie z nim poradzić :(
Instaluję po kolei z tutorialem z youtube.

C:\Users\Marcin>pyspark
Python 3.10.0 (tags/v3.10.0:b494f59, Oct 4 2021, 19:00:18) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j-defaults.properties
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use setLogLevel(newLevel).
21/12/25 20:31:00 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
21/12/25 20:31:00 WARN SparkContext: Another SparkContext is being constructed (or threw an exception in its constructor). This may indicate an error, since only one SparkContext should be running in this JVM (see SPARK-2243). The other SparkContext was created at:
org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext.<init>(JavaSparkContext.scala:58)
java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77)
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499)
java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480)
py4j.reflection.MethodInvoker.invoke(MethodInvoker.java:247)
py4j.reflection.ReflectionEngine.invoke(ReflectionEngine.java:357)
py4j.Gateway.invoke(Gateway.java:238)
py4j.commands.ConstructorCommand.invokeConstructor(ConstructorCommand.java:80)
py4j.commands.ConstructorCommand.execute(ConstructorCommand.java:69)
py4j.ClientServerConnection.waitForCommands(ClientServerConnection.java:182)
py4j.ClientServerConnection.run(ClientServerConnection.java:106)
java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\shell.py:42: UserWarning: Failed to initialize Spark session.
 warnings.warn("Failed to initialize Spark session.")
Traceback (most recent call last):
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\shell.py", line 38, in <module>
  spark = SparkSession._create_shell_session() # type: ignore
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\sql\session.py", line 553, in _create_shell_session
  return SparkSession.builder.getOrCreate()
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\sql\session.py", line 228, in getOrCreate
  sc = SparkContext.getOrCreate(sparkConf)
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\context.py", line 392, in getOrCreate
  SparkContext(conf=conf or SparkConf())
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\context.py", line 146, in __init__
  self._do_init(master, appName, sparkHome, pyFiles, environment, batchSize, serializer,
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\context.py", line 209, in _do_init
  self._jsc = jsc or self._initialize_context(self._conf._jconf)
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\pyspark\context.py", line 329, in _initialize_context
  return self._jvm.JavaSparkContext(jconf)
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\lib\py4j-0.10.9.2-src.zip\py4j\java_gateway.py", line 1573, in __call__
  return_value = get_return_value(
 File "C:\spark-3.2.0-bin-hadoop3.2\python\lib\py4j-0.10.9.2-src.zip\py4j\protocol.py", line 326, in get_return_value
  raise Py4JJavaError(
py4j.protocol.Py4JJavaError: An error occurred while calling None.org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext.
: java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class org.apache.spark.storage.StorageUtils$
    at org.apache.spark.storage.BlockManagerMasterEndpoint.<init>(BlockManagerMasterEndpoint.scala:110)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.$anonfun$create$9(SparkEnv.scala:348)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.registerOrLookupEndpoint$1(SparkEnv.scala:287)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.create(SparkEnv.scala:336)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.createDriverEnv(SparkEnv.scala:191)
    at org.apache.spark.SparkContext.createSparkEnv(SparkContext.scala:277)
    at org.apache.spark.SparkContext.<init>(SparkContext.scala:460)
    at org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext.<init>(JavaSparkContext.scala:58)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77)
    at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
    at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499)
    at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480)
    at py4j.reflection.MethodInvoker.invoke(MethodInvoker.java:247)
    at py4j.reflection.ReflectionEngine.invoke(ReflectionEngine.java:357)
    at py4j.Gateway.invoke(Gateway.java:238)
    at py4j.commands.ConstructorCommand.invokeConstructor(ConstructorCommand.java:80)
    at py4j.commands.ConstructorCommand.execute(ConstructorCommand.java:69)
    at py4j.ClientServerConnection.waitForCommands(ClientServerConnection.java:182)
    at py4j.ClientServerConnection.run(ClientServerConnection.java:106)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)


C:\Users\Marcin>SUCCESS: The process with PID 2380 (child process of PID 12636) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 12636 (child process of PID 8296) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 8296 (child process of PID 8588) has been terminated.

1

Jaką masz wersję Javy zainstalowaną?

1

Na windowsie trzeba zainstalować jave 2 z tego co pamiętam + hadoopa i pare innych bajerów. Ustawić zmienne środowiskowe itp.

Kiedyś korzystałem z tego tuta i dało rade :)

Ogólnie wole databricksy od lokalnego sparka -> wszystko już skonfigurowane :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1