PyTorch, Userwarning: Using a target size

0

Witam ! Mam problem z poniższym kodem:

import numpy as np
import torch
import pandas as pd
import torch.nn as nn
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
import matplotlib.pyplot as plt

class ConNet(nn.Module):
  def __init__(self):
    super(ConNet, self).__init__()
    self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels=1, out_channels=12, kernel_size=5, stride=1, padding=0)
    self.relu1 = nn.ReLU()
    self.pool1 = nn.MaxPool2d(kernel_size=2)
    self.conv2 = nn.Conv2d(in_channels=12, out_channels=20, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
    self.relu2 = nn.ReLU()
    self.pool2 = nn.MaxPool2d(kernel_size=2)
    self.fc = nn.Linear(1999 * 97 * 8 * 5, 1)

    # Feed forwad function
  def forward(self, input):
    output = self.conv1(input)
    output = self.relu1(output)
    output = self.pool1(output)
    output = self.conv2(output)
    output = self.relu2(output)
    output = self.pool2(output)
    output = output.view(output.size(0), -1)
    output = self.fc(output)
    return output

if __name__ == "__main__":
  # Read data from csv using pandas
  data = pd.read_csv("numbers.csv")
  new_data = data.iloc[:, 1:784]
  expectation = data['label']
  device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

  # Train data and create Tensors
  X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(new_data, expectation, test_size=0.2, random_state=0)
  Scaler = StandardScaler()
  X_train = [[Scaler.fit_transform(X_train)]]
  X_test = Scaler.fit_transform(X_test)

  X_train = torch.FloatTensor(np.asarray(X_train)).to(device)
  X_test = torch.FloatTensor(np.asarray(X_test)).to(device)

  Y_train = torch.FloatTensor(np.asarray(Y_train)).to(device)
  Y_test = torch.FloatTensor(np.asarray(Y_test)).to(device)

  # New Network
  Neural_Network = ConNet()
  Neural_Network.to(device)

  LossFunction = nn.L1Loss().to(device)
  opt = torch.optim.SGD(Neural_Network.parameters(), lr=0.01) # lr = lear rate
  # Create List of errors and define number of iterations
  ListLoss = []
  iterations = 100

  # Training Network
  for iterator in range(0, iterations):
    y_pred = Neural_Network.forward(X_train)
    loss = LossFunction(y_pred, Y_train)
    ListLoss.append(loss.item())
    print(f" Epoch: {iterator} Loss:{loss.item()}")
    opt.zero_grad()
    loss.backward()
    opt.step()

Po opaleniu następuje wyświetlenie:" UserWarning: Using a target size (torch.Size([8000])) that is different to the input size (torch.Size([1, 1])). This will likely lead to incorrect results due to broadcasting. Please ensure they have the same size.
return F.l1_loss(input, target, reduction=self.reduction)". Z własnych obserwacji i testów rozumiem w czym tkwi problem. Czy mógłby ktoś spróbować nakierować mnie jak rozwiązać mój problem? Dziękuję za odpowiedzi !

0

@rolniczy: Prześlij plik z danymi.

Ogólnie to nie wiem czemu używasz regresji celu klasyfikacji.
Zmień etykiety na one hot vector i używaj CrossEntropyLoss.

0

numbers.csv Przesyłam plik z danymi :)

0

@rolniczy:

 1. new_data = data.iloc[:, 1:784] pikseli masz 784 a tu zapisujesz do zmiennej tylko 783

 2. Tak jak wcześniej mówiłem zamień L1Loss na CrossEntropyLoss, L1 to jest regresja

 3. Dostajesz ten błąd, ponieważ w ostatniej warstwie sieci wszystkie dane "upychasz" do jednego wektora, przez co na wyjściu dostajesz jedną konkretną wartość. Powinieneś to rozdzielić na X wektorów, odpowiadających ilości próbek wejściowych

 4. Nigdy nie wrzucaj całego datasetu do sieci na raz, podziel go na tzw. batche

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: CCBot