Pętla while zadanie proszę o pomoc!

0

Witam
Mam utworzyć program , który pyta prosi użytkownika o podanie 2 liczb następnie program ma za zadanie zapytać użytkownika "Czy ma dokonać jeszcze raz odpowiedzi"
to zapytanie ma być umieszczone właśnie w pętli while . Jeżeli użytkownik odpowie twierdząco to pętla ma poprosić o ponowne wprowadzenie liczb jeżeli nie program(pętla) ma zakończyć działanie i stworzyłem takiego potworka ```

result2=0
answer1 = "Yes"
answer2 = "No"
answer3 = "Czy Chcesz ponownie wykonać obliczenie?"
number1 = float(input("Wprowadź wartość pierwszej liczby"))
number2 = float(input("Wprowadź wartość drugiej liczby"))
number = number1+number2
number3 = number1 + number2
result = result1 + number
print(result)

while number:
    print (answer3)
    print ("Jeśli tak wpisz Yes, jeśli nie wpisz No")
    answer3 = input("Wprowadź odpowieź")
    answer3 == answer1
    number3 = float(input("Wprowadź wartość pierwszej liczby"))
    number4 = float(input("Wprowadź wartość drugiej liczby"))
    number6 = number3 + number4
    number5= result2 + number6```
print(number5)
  (http://)![screen działania programu błąd.jpg](https://4programmers.net/uploads/109836/Coc3wX1nZa9r7lXgtgkuygqiR1UpXuwJqGKXRwct.jpg)

Problem w tym , że nie działa mi to zbyt dobrze .
Poddam ten kod jaszcze własnej interpretacji (jak rozumiem jego działanie)
zmienną result oraz result1 inicjalizuje 0 (nadaje tym zmiennym wartość 0)
następnie tworze te 2 kolejne zmienne answer1 oraz answer2 , którym odpowiednio przypisuje wartości Yes i No .
Następnie tworzę zmienną answer3, która zawiera przepisany podany tekst.
Kolejno tworzę 2 zmienne number1 oraz number2 , które równocześnie za pomocą dodania funkcji imput tworzą pole , gzie użytkownik ma wprowadzić daną wartość.
W kolejnym etapie sumuje wyniki z zmiennych w ,których użytkownik wprowadził dane i przypisuje je do zmiennej number i wyświetlam za pomocą print.
Nie wiem czy tworzenie zmiennej result i inicjalizowanie jej 0 nie jest zbędne? Czy nie obyło by się bez tego ?
tu również proszę o podpowiedź. Kolejno tworzę pętlę while , która ma z założenia działać do czasu aż odpowiedź wprowadzona będzie równa answer1
jeżeli będzie ona answer2 program ma zakończyć swoje działanie.
Trochę jednak na motałem coś i program nie działa mi jak powinien .
Rezultat działania programu przedstawiłem na screenie.
Uprzejmie proszę o pomoc w naprawieniu tych błędów lub przynajmniej o drobne naprowadzenie na trop czym te błędy są spowodowane??

1
while True:
  a = float(input("pierwsza: "))
  b = float(input("druga: "))
  print(a + b)

  again = ""
  while not again in ["tak", "nie"]:
    again = input("Jeszcze raz? [tak/nie] ")
  if again == "nie":
    break

W swoim kodzie nigdzie nie sprawdzasz czy użytkownik wprowadził yes/no, po prostu to pobierasz.

1

@spartanPAGE: Dziękuje Ci bardzo ta drobna modyfikacja pomogła mi wyeliminować problem :)
W książce z , której się uczę nie było nic ten temat ale uczę się z książki dla kompletnie początkujących

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0