Cześć

Jestem samoukiem od dwóch miesięcy, napisałem dość prostą apkę w pythonie. Z poczatku bez klas, ale gdy wszystko działało postanowiłem, że przepisze ją na klasy aby tez z nimi się zaznajomić.
Problemem są funkcje w class Tab1, def dodaj_do_celu() nie aktualizuje się po wprowadzeniu wartości do class Tab3 def piggy_sum() i def piggy_subtract() - to nie udało mi się zrobić dziedziczenia tak jak w przypadku def skarbonka_stan() i nie mam pojęcia jak to zrobić, jak i def do_celu to restarcie programu pokazuje jakby numer funkcji.
Poniżej mój kod.

from tkinter import *
from tkinter import ttk
import tkinter as tk
from datetime import *
from tkcalendar import *
import sqlite3

class Expenses(tk.Tk):
  def __init__(self):
    tk.Tk.__init__(self)

    self.conn = sqlite3.connect("wydatki.db")
    self.c = self.conn.cursor()

    self.create_table()

    self.notebook = ttk.Notebook()
    tab1 = Tab1(self.notebook)
    tab2 = Tab2(self.notebook)
    tab3 = Tab3(self.notebook, tab1=self)

    self.notebook.add(tab1, text=" Strona Główna ")
    self.notebook.add(tab2, text=" Wydatki ")
    self.notebook.add(tab3, text=" Swinka ")

    self.cal = tk.Button(self, text=f"{date.today():%a, %d %b %Y}", fg="white", bg="pink",
               activebackground="pink", font=("fixedsys", 15), command=None)
    self.cal.pack()
    self.cal.place(x=345, y=33, relwidth=0.3, relheight=0.06)
    self.notebook.pack(expand=True, fill="both")
    self.notebook.place(x=0, y=0, relwidth=0.997, relheight=1)

  def create_table(self):
    self.c.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS cel (
          'datestamp' DATE, 
          'total' REAL)""")

    self.c.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS swinka (
          'datestamp' DATE,
          'total' REAL  
        )""")

    self.c.execute(""" CREATE TABLE IF NOT EXISTS zakupy (
          'datestamp' DATE,
          'total' REAL,
          'category' TEXT  
        )""")
    self.conn.commit()

class Tab1(tk.Frame):
  def __init__(self, master):
    tk.Frame.__init__(self, master)

    self.conn = sqlite3.connect("wydatki.db")
    self.c = self.conn.cursor()
    self.now = datetime.now()

    self.frame1 = tk.LabelFrame(self, text=" Halko Adka ", bg="pink", fg="white", font=("fixedsys", 15))
    self.frame1.pack(expand=True, fill="both")

    self.goal_title = tk.Label(self.frame1, text=" Wprowadź kwotę ", bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.goal_title.place(x=10, y=110)

    self.goal_amount = DoubleVar()
    self.goal_ent = tk.Entry(self.frame1, textvariable=self.goal_amount)
    self.goal_ent.place(x=310, y=110)

    self.pln1 = tk.Label(self.frame1, text=" zł ", bg="pink")
    self.pln1.place(x=440, y=110)

    self.send_bttn1 = tk.Button(self.frame1, text=" Ustaw ", bg="pink", activebackground="pink",
                  command=self.dodaj_do_celu, font=("fixedsys", 10))
    self.send_bttn1.place(x=310, y=150)

    self.target_show = tk.Label(self.frame1, text=" Twój cel to: ", bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.target_show.place(x=10, y=200)

    self.target_prnt = tk.Label(self.frame1, text=self.do_celu, bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.target_prnt.place(x=310, y=200)

    self.change_bttn = tk.Button(self.frame1, text=" Zmień ", bg="pink", activebackground="pink",
                   command=self.button_active, font=("fixedsys", 10))
    self.change_bttn.place(x=310, y=240)

    self.target_lbl = tk.Label(self.frame1, text=" Do celu brakuje już tylko: ", bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.target_lbl.place(x=10, y=310)

    self.target_show = tk.Label(self.frame1, text=self.sum_of_two, bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.target_show.place(x=310, y=310)

    self.sum_of_two()

  def dodaj_do_celu(self):
    self.c.execute("DELETE FROM cel")
    today = self.now.date()
    new_goal = self.goal_ent.get()
    self.c.execute("INSERT INTO cel VALUES(?, ?)", (today, new_goal))
    self.conn.commit()
    self.target_prnt.config(text=new_goal)

    self.sum_of_two()

  def do_celu(self):
    query = "SELECT total FROM cel"
    self.c.execute(query)
    goal = self.c.fetchall()
    self.target_prnt.config(text=goal)

  def sum_of_two(self):
    check = "SELECT total FROM swinka"
    self.c.execute(check)
    skarb = self.c.fetchall()

    query_a = "SELECT total FROM cel"
    self.c.execute(query_a)
    total_a = self.c.fetchall()

    query = "SELECT SUM(total) FROM swinka"
    self.c.execute(query)
    total_s = self.c.fetchall()
    if not skarb and not total_a:
      self.target_prnt.config(text="Nie masz jeszcze celu")
      self.target_show.config(text="Nie masz jeszcze celu")
    elif not skarb and total_a:
      self.target_prnt.config(text=total_a)
      self.target_show.config(text=total_a)
    elif skarb and not total_a:
      self.target_prnt.config(text="Nie masz jeszcze celu")
      self.target_show.config(text="Nie masz jeszcze celu")
    else:
      ta1 = float(''.join(map(str, total_a[0])))
      ts1 = float(''.join(map(str, total_s[0])))
      total_total = ta1 - ts1
      self.target_show.config(text=total_total)

    self.send_bttn1.config(state=DISABLED)
    self.goal_ent.config(state=DISABLED)

  def button_active(self):
    self.send_bttn1.config(state=ACTIVE)
    self.goal_ent.config(state=NORMAL)

class Tab2(tk.Frame):
  def __init__(self, master):
    Frame.__init__(self, master)

    self.conn = sqlite3.connect("wydatki.db")
    self.c = self.conn.cursor()
    self.now = datetime.now()

    self.frame1 = tk.LabelFrame(self, text="Tutaj wprowadź swoje wydatki",
                  bg="pink", fg="white", font=("fixedsys", 11))
    self.frame1.pack(expand=True, fill="both")

    # Dodaj wydaki i miejsce
    self.expenses_lbl = tk.Label(self.frame1, text=" Kwota", activebackground="#e75480",
                   bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.expenses_lbl.place(x=10, y=110)

    self.expenses = DoubleVar()
    self.expenses_ent = tk.Entry(self.frame1, width=8, textvariable=self.expenses)
    self.expenses_ent.place(x=310, y=110)

    self.pln2 = tk.Label(self.frame1, text=" zł ", bg="pink")
    self.pln2.place(x=370, y=110)

    self.options = [
      " ",
      "Fordek",
      "Ciuchy",
      "Paliwko",
      "Paznokcie",
      "Rysiek",
      "Spożywcze",
      "Szkoła",
      "Włosy",
      "Wyjścia",

    ]

    self.myCombo = ttk.Combobox(self.frame1, value=self.options)
    self.myCombo.current(0)
    self.myCombo.bind("<<ComboSelected>>", self.dynamic_data)
    self.myCombo.place(x=310, y=190)

    self.category_lbl = tk.Label(self.frame1, text=" Kategoria", bg="pink",
                   activebackground="#e75480", font=("fixedsys", 10))
    self.category_lbl.place(x=10, y=190)

    self.send_bttn3 = tk.Button(self.frame1, text=" Dodaj", command=self.dynamic_data,
                  bg="pink", activebackground="pink")
    self.send_bttn3.place(x=310, y=240)

    self.outgoing_lbl = tk.Label(self.frame1, text=" Suma wydatków z ostatnich 30-stu dni ",
                   bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.outgoing_lbl.place(x=10, y=310)

    self.outgoing_show = tk.Label(self.frame1, text=self.show_outgoing, bg="pink",
                   activebackground="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.outgoing_show.place(x=350, y=310)

    self.show_outgoing()

  def dynamic_data(self):
    today = self.now.date()
    amount = self.expenses_ent.get()
    category = self.myCombo.get()
    self.c.execute("INSERT INTO zakupy VALUES(?, ?, ?)", (today, amount, category))
    self.conn.commit()
    self.show_outgoing()
    self.myCombo.current(0)
    self.expenses.set(0.0)

  def show_outgoing(self):
    query = "SELECT SUM(total) FROM zakupy WHERE datestamp >= date('now', '-30 day')"
    self.c.execute(query)
    outgoing = self.c.fetchall()
    self.outgoing_show.config(text=outgoing)

class Tab3(tk.Frame):
  def __init__(self, master, tab1):
    Frame.__init__(self, master)
    self.tab1 = Tab1(master)

    self.conn = sqlite3.connect("wydatki.db")
    self.c = self.conn.cursor()
    self.now = datetime.now()

    self.frame1 = tk.LabelFrame(self, text=" Wrzuć hajs do świnki ",
                  bg="pink", fg="white", font=("fixedsys", 11))
    self.frame1.pack(expand=True, fill="both")

    self.piggy_title = tk.Label(self.frame1, text=" Wprowadź oszczędności ", bg="pink", font=("fixedsys", 11))
    self.piggy_title.place(x=10, y=50)

    self.piggy_lbl = tk.Label(self.frame1, text=" Nakarm świnkę ", bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.piggy_lbl.place(x=10, y=110)

    self.piggy_ent = DoubleVar()
    self.piggy_ent1 = tk.Entry(self.frame1, width=8, textvariable=self.piggy_ent)
    self.piggy_ent1.place(x=310, y=110)

    self.pln2 = tk.Label(self.frame1, text=" zł ", bg="pink")
    self.pln2.place(x=370, y=110)

    self.send_bttn3 = tk.Button(self.frame1, text=" Nakarm ", bg="pink",
                  activebackground="pink", command=self.piggy_sum)
    self.send_bttn3.place(x=310, y=150)

    self.piggy_take_lbl = tk.Label(self.frame1, text=" Zabierz śwince ", bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.piggy_take_lbl.place(x=10, y=190)

    self.piggy_take = DoubleVar()
    self.piggy_take_ent = tk.Entry(self.frame1, width=8, textvariable=self.piggy_take)
    self.piggy_take_ent.place(x=310, y=190)

    self.pln2 = tk.Label(self.frame1, text=" zł", bg="pink")
    self.pln2.place(x=370, y=150)

    self.send_bttn3 = tk.Button(self.frame1, text=" Zabierz", bg="pink",
                  activebackground="pink", command=self.piggy_subtract)
    self.send_bttn3.place(x=310, y=230)

    self.piggy_amount = tk.Label(self.frame1, text=" W skarbonce masz juź: ", bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.piggy_amount.place(x=10, y=310)

    self.piggy_bank = tk.Label(self.frame1, text=self.skarbonka_stan, bg="pink", font=("fixedsys", 10))
    self.piggy_bank.place(x=310, y=310)

    self.skarbonka_stan()

  def piggy_sum(self):
    today = self.now.date()
    saved = self.piggy_ent.get()
    self.c.execute("INSERT INTO swinka VALUES(?, ?)", (today, saved))
    self.conn.commit()
    self.skarbonka_stan()
    self.tab1.sum_of_two()
    self.piggy_ent.set(0.0)

  # Odejmowanie wartosci ze swinki
  def piggy_subtract(self):
    today = self.now.date()
    saved = -(self.piggy_take.get())
    self.c.execute("INSERT INTO swinka VALUES(?, ?)", (today, saved))
    self.conn.commit()
    self.skarbonka_stan()
    self.tab1.sum_of_two()
    self.piggy_take.set(0.0)

  # stan swinki skarbonki
  def skarbonka_stan(self):
    check = "SELECT total FROM swinka"
    self.c.execute(check)
    skarbonka = self.c.fetchall()
    self.tab1.sum_of_two()
    if not skarbonka:
      self.piggy_bank.config(text=" Skarbonka jest pusta ")
    else:
      query = "SELECT SUM(total) FROM swinka"
      self.c.execute(query)
      piggy = self.c.fetchall()
      self.piggy_bank.config(text=piggy)

if __name__ == "__main__":
  root = Expenses()
  root.geometry("500x500")
  root.title("Wydatki App")
  root.resizable(False, False)
  root.mainloop()