Implementacja metody wysz. m.z. siecznych/bisekcji

0

Witam!
Mam problem z implementacją tych metod, ze względu na wyskakujące błędy w obu funkcjach (siecznych i bisekcji):
ValueError: The truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use a.any() or a.all() <-- Linia 26 oraz 36

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Jan 12 17:52:17 2020

@author: Sajmon
"""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x=np.arange(-3,3,0.1)#zbior argumentow na ktorych pracuje program
n=int(input("Podaj stopien rownania: "))
fun=input("Podaj rownanie liniowe ktore program ma sie wykonac: ")
fun=eval(fun)
metoda = int(input(" Wybierz metode wykonania - 1(siecznych) czy 2(bisekcja) ? "))
print("Wybrales metode: {metoda}".format(metoda=metoda))

def fx(x):
  global fun
  x=fun
  return x

def secant(fx,a,b,err):
  fb=fx(b)
  while np.absolute(fb)>err:
    midPoint=b-(b-a)*fb/(fb-fx(a))
    a=b
    b=midPoint
    fb=fx(b)
  return b

def bis(fx,a,b,err):
  while np.absolute(b-a)>err:
    midPoint=(a+b)*0.5
    if fx(midPoint)*fx(a)<0:
      b=midPoint
    midPoint=(a+b)*0.5
    if fx(midPoint)*fx(b)<0:
      a=midPoint
  return b-(b-a)*fx(b)/(fx(b)-fx(a))

print("Graficzne zestawienie podanej funkcji:")
y=fx(x)
plt.plot(x,y,'r.')
plt.grid(True)
plt.show()

while metoda!=1 and metoda!=2:
  print("Podales złe dane")
  metoda = int(input("1(siecznych) czy 2(bisekcja) ? "))
  print("Wybrales metode {metoda}".format(metoda=metoda))

if metoda==1: #siecznych
  i=1
  a=int(input("Podaj pierwszy kraniec przedziału: "))
  b=int(input("Podaj drugi kraniec przedziału: "))
  while i<n:
    err=0.0001
    print("x= ",secant(fx,a,b,err))
    i=i+1

if metoda==2:#bisekcja
  i=1
  a=int(input("Podaj pierwszy kraniec przedziału: "))
  b=int(input("Podaj drugi kraniec przedziału: "))
  while i<n:
    err=0.0001
    print("x= ",bis(fx,a,b,err))
    i=i+1

Mam prośbę o ewentualną pomoc, rozwiązanie tego problemu :)
Pozdrawiam.

0

np.absolute(fb)>err, oraz fx(midPoint)*fx(a)<0; z kodu wynika, że wartości po lewej stronie porównań sa wektorami i Python nie rozumie w jaki sposób mają być wieksze lub mniejsze od liczby rzeczywistej. Musisz zdefiniować to porównanie.

Interpreter podpowiada użycie any lub all, zwracają one odpowiednio: prawdę gdy co najmniej jeden z elementów tablicy (typu bool) jest prawdziwy i prawdę gdy wszystkie sa prawdziwe; (fałsz w przeciwnych wypadkach). To oczywiście nie musi być to co Chcesz.

Jest tez opcja takiego buga, że tam maj,a być rzeczywiście liczby, a nie wektory.

0

Doszedłem już w czym problem - dotyczy on wprowadzania danych z klawiatury, które nie są wykorzystywane w sposób, w jaki myślałem że będą :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0