Witam,

class TextViewWindow(Gtk.Window):
  def __init__(self):

    Gtk.Window.__init__(self, title="Riposta")
    self.set_default_size(1040, 900)

    while True:
      self.create_textview()
      self.text()

  def on_open_clicked(self, widget):
    dialog = Gtk.FileChooserDialog("Please choose a file", self,
      Gtk.FileChooserAction.OPEN,
      (Gtk.STOCK_CANCEL, Gtk.ResponseType.CANCEL,
       Gtk.STOCK_OPEN, Gtk.ResponseType.OK))

    self.add_filters(dialog)

    response = dialog.run()

    if response == Gtk.ResponseType.OK:
      print("Open clicked")
      print("File selected: " + dialog.get_filename())
      plik_read = str(dialog.get_filename())
    elif response == Gtk.ResponseType.CANCEL:
      print("Cancel clicked")

    dialog.destroy()

    return plik_read

Metoda on_open_clicked zwraca mi ścieżkę dostępu do wybranego pliku z filechooser.dialog.
Dzięki tej ścieżce metody create_textview() i text() wyświetlają zawartość plików tekstowych.

Ten fragment:

  while True:
    self.create_textview()
    self.text()

jest błędny, ponieważ przez cały czas wybieram plik, przetwarzam tekst ale nie wyświetlam.
Jak w całym kontekście to można opracować?