Kolizje obiektów

Odpowiedz Nowy wątek
2019-09-03 20:34
0

Hej, mam problem z kodem, który opiera się na serii tego youtubera https://youtu.be/2BikxsbkuIU
Przy kolizji gracza z zombie (moment kiedy gracz skacze na zombie) po wyświetleniu wyniku przez kilka sekund i kontynuacji pętli, gracz "rodzi się" około 50 pikseli niżej. W czym w może być problem?

import pygame
import sys
pygame.init()

okno = pygame.display.set_mode((500,480))
pygame.display.set_caption("Gra")

walkRight = [pygame.image.load('R1.png'), pygame.image.load('R2.png'), pygame.image.load('R3.png'),
         pygame.image.load('R4.png'), pygame.image.load('R5.png'), pygame.image.load('R6.png'),
         pygame.image.load('R7.png'), pygame.image.load('R8.png'), pygame.image.load('R9.png')]
walkLeft = [pygame.image.load('L1.png'), pygame.image.load('L2.png'), pygame.image.load('L3.png'),
         pygame.image.load('L4.png'), pygame.image.load('L5.png'), pygame.image.load('L6.png'),
         pygame.image.load('L7.png'), pygame.image.load('L8.png'), pygame.image.load('L9.png')]

bg = pygame.image.load('bg.jpg')
char = pygame.image.load('standing.png')

clock = pygame.time.Clock()

score = 0

bulletSound = pygame.mixer.Sound('bullet.wav')
hitSound = pygame.mixer.Sound('punch.wav')

music = pygame.mixer.music.load('music.mp3')
pygame.mixer.music.play(-1)

class player(object):
  def __init__(self, x, y, width, height,):
    self.x = x
    self.y = y
    self.width = width
    self.height = height
    self.vel = 5
    self.jump = False
    self.jumpCount = 10
    self.left = False
    self.right = False
    self.walkCount = 0
    self.standing = True
    self.hitbox = (self.x + 17, self.y+11, 29, 52)

  def draw(self, okno):
    if self.walkCount + 1 >= 27:
      self.walkCount = 0

    if not self.standing:
      if self.left:
        okno.blit(walkLeft[self.walkCount // 3], (self.x, self.y))
        self.walkCount += 1
      elif self.right:
        okno.blit(walkRight[self.walkCount // 3], (self.x, self.y))
        self.walkCount += 1
    else:
      if self.right:
        okno.blit(walkRight[0], (self.x, self.y))
      else:
        okno.blit(walkLeft[0], (self.x, self.y))
    self.hitbox = (self.x + 17, self.y+11, 29, 52)
    #pygame.draw.rect(okno, (255, 0, 0), self.hitbox, 2)

  def hit(self):
    self.x = 60
    self.y = 410
    self.walkCount = 0
    font1 = pygame.font.SysFont('comicsans', 100)
    text = font1.render('-5', 1, (255, 0, 0))
    okno.blit(text, (250 - (text.get_width()/2), 200))
    pygame.display.update()
    i = 0
    while i < 300:
      pygame.time.delay(10)
      i += 1
      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
          i = 301
          pygame.quit()

class projectile(object):
  def __init__(self, x, y, radius, color, facing):
    self.x = x
    self.y = y
    self.radius = radius
    self.color = color
    self.facing = facing
    self.vel = 8*facing

  def draw(self, okno):
    pygame.draw.circle(okno, self.color, (self.x, self.y), self.radius)

class enemy(object):

  def __init__(self, x, y, width, height, end):
    self.x = x
    self.y = y
    self.width = width
    self.height = height
    self.walkCount = 0
    self.vel = 3
    self.end = end
    self.path = [self.x, self.end]
    self.hitbox = (self.x + 17, self.y + 2, 31, 57)
    self.health = 50
    self.visible = True
    self.walkRight = [pygame.image.load('R1E.png'), pygame.image.load('R2E.png'), pygame.image.load('R3E.png'),
           pygame.image.load('R4E.png'), pygame.image.load('R5E.png'), pygame.image.load('R6E.png'),
           pygame.image.load('R7E.png'), pygame.image.load('R8E.png'), pygame.image.load('R9E.png'),
           pygame.image.load('R10E.png'), pygame.image.load('R11E.png')]
    self.walkLeft = [pygame.image.load('L1E.png'), pygame.image.load('L2E.png'), pygame.image.load('L3E.png'),
          pygame.image.load('L4E.png'), pygame.image.load('L5E.png'), pygame.image.load('L6E.png'),
          pygame.image.load('L7E.png'), pygame.image.load('L8E.png'), pygame.image.load('L9E.png'),
          pygame.image.load('L10E.png'), pygame.image.load('L11E.png')]

  def draw(self, okno):

    if self.visible:
      self.move()
      if self.walkCount + 1 >= 33:
        self.walkCount = 0

      if self.vel > 0:
        okno.blit(self.walkRight[self.walkCount // 3], (self.x, self.y))
        self.walkCount += 1
      else:
        okno.blit(self.walkLeft[self.walkCount // 3], (self.x, self.y))
        self.walkCount += 1

      pygame.draw.rect(okno, (255, 0, 0), (self.hitbox[0], self.hitbox[1] - 20, 50, 10))
      pygame.draw.rect(okno, (0, 125, 0), (self.hitbox[0], self.hitbox[1] - 20, self.health, 10))
      self.hitbox = (self.x + 17, self.y + 2, 31, 57)
      #pygame.draw.rect(okno, (255,0,0), self.hitbox, 2)

  def move(self):
    if self.vel > 0:
      if self.x + self.vel < self.path[1]:
        self.x += self.vel
      else:
        self.vel = self.vel * -1
        self.walkCount = 0
    else:
      if self.x - self.vel > self.path[0]:
        self.x += self.vel
      else:
        self.vel = self.vel * -1
        self.walkCount = 0

  def hit(self):
    if self.health > 0:
      self.health -= 1
    else:
      self.visible = False

def redrawGameWindow():
  global walkCount
  okno.blit(bg,(0,0))
  text = font.render('Wynik: ' + str(score), 1, (0, 0, 0))
  okno.blit(text, (390, 10))
  Krispekowy.draw(okno)
  zombie.draw(okno)
  for bullet in bullets:
    bullet.draw(okno)
  pygame.display.update()

# Pętla główna

Krispekowy = player(300, 410, 64, 64)
zombie = enemy(100, 410, 64, 64, 450)
shootLoop = 0
bullets = []
run = True
font = pygame.font.SysFont('comicsans', 30, True, True)

while run:
  clock.tick(27)
  print(Krispekowy.y)
  if Krispekowy.hitbox[1] < zombie.hitbox[1] + zombie.hitbox[3] and Krispekowy.hitbox[1] + Krispekowy.hitbox[3] > \
      zombie.hitbox[1]:
    if Krispekowy.hitbox[0] + Krispekowy.hitbox[2] > zombie.hitbox[0] and Krispekowy.hitbox[0] < zombie.hitbox[0] + \
        zombie.hitbox[
      2]:
      Krispekowy.hit()
      score -= 5

  if shootLoop > 0:
    shootLoop += 1
  if shootLoop > 3:
    shootLoop = 0

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
       sys.exit()

  for bullet in bullets:
    if bullet.y - bullet.radius < zombie.hitbox[1] + zombie.hitbox[3] and bullet.y + bullet.radius > zombie.hitbox[1]:
      if bullet.x + bullet.radius > zombie.hitbox[0] and bullet.x - bullet.radius < zombie.hitbox[0] + zombie.hitbox[2]:
        zombie.hit()
        hitSound.play()
        score += 1
        bullets.pop(bullets.index(bullet))

    if bullet.x < 500 and bullet.x > 0:
      bullet.x += bullet.vel
    else:
      bullets.pop(bullets.index(bullet))

  keys = pygame.key.get_pressed()

  if keys[pygame.K_SPACE] and shootLoop == 0:
    bulletSound.play()
    if Krispekowy.left:
      facing = -1
    else:
      facing = 1
    if len(bullets) < 5:
      bullets.append(projectile(round(Krispekowy.x + Krispekowy.width // 2), round(Krispekowy.y + Krispekowy.height //2), 6, (0,0,0), facing))

  if keys[pygame.K_LEFT] and Krispekowy.x > Krispekowy.vel:
    Krispekowy.x -= Krispekowy.vel
    Krispekowy.left = True
    Krispekowy.right = False
    Krispekowy.standing = False
  elif keys[pygame.K_RIGHT] and Krispekowy.x < 500 - Krispekowy.width - Krispekowy.vel:
    Krispekowy.x += Krispekowy.vel
    Krispekowy.left = False
    Krispekowy.right = True
    Krispekowy.standing = False
  else:
    Krispekowy.standing = True
    Krispekowy.walkCount = 0

  if not Krispekowy.jump:
    if keys[pygame.K_UP]:
      Krispekowy.jump = True
      Krispekowy.right = False
      Krispekowy.left = False
      Krispekowy.walkCount = 0
  else:
    if Krispekowy.jumpCount >= -10:
      neg = 1
      if Krispekowy.jumpCount < 0:
        neg = -1
      Krispekowy.y -= (Krispekowy.jumpCount ** 2) * 0.5 * neg
      Krispekowy.jumpCount -= 1
    else:
      Krispekowy.jump = False
      Krispekowy.jumpCount = 10
  redrawGameWindow()

pygame.quit()
@Krispekowy: Jakbys podesłał link z assetami do pobrania to byłoby łatwiej to odpalić lokalnie i sprawdzić :) - artur_waw 2019-09-04 10:25

Pozostało 580 znaków

2019-09-03 21:42
0

Przejechałeś to debuggerem?


Pozostało 580 znaków

2019-09-05 22:19
0
lion137 napisał(a):

Przejechałeś to debuggerem?

A co mi wskaże debugger? To nie błąd kodu, program wykonuje się i kończy. Problem polega na tym, że w pewnym miejscu kodu zmienna przyjmuje złe wartości przez co obiekt niepoprawnie wyświetla się na ekranie.

Podsyłam githuba:
https://github.com/Krispekowy/first_game

To właśnie pod debuggerem Zobaczysz co się dzieje. - lion137 2019-09-05 22:25

Pozostało 580 znaków

2019-09-05 22:53
1
Krispekowy napisał(a):
lion137 napisał(a):

Przejechałeś to debuggerem?

A co mi wskaże debugger?

To, co się dokładnie dzieje w trakcie wykonania. Stos wywołań, wartości zmiennych, atrybutów obiektów, flagi, cokolwiek.

To nie błąd kodu, program wykonuje się i kończy.

Oczywiście że kodu, przecież nie monitora :P

Błąd niekoniecznie musi oznaczać, że kod się nie skopiluje (albo interpreter się wyłoży na analizie składni) albo wywali soczysty stack trace w runtime. Po to są właśnie debuggery, by śledzić co się dzieje w trakcie wykonania

Problem polega na tym, że w pewnym miejscu kodu zmienna przyjmuje złe wartości przez co obiekt niepoprawnie wyświetla się na ekranie.

A co to jest, jeśli nie błąd w kodzie?

Użyj tego debuggera, postaw breakpointy, prześledź gdzie mniej-więcej pojawia się błędna wartość, postaw więcej breakpointów, zawęź obszar poszukiwań i do brzegu. Twój kod przewija się przez kilka ekranów, osobom trzecim ciężko spojrzeć na to i powiedzieć "o, patrz, to w tej linijce dodałeś zamiast odejmować" ;)


Prosząc o pomoc w wiadomości prywatnej odbierasz sobie szansę na otrzymanie pomocy od kogoś bardziej kompetentnego :)
edytowany 2x, ostatnio: superdurszlak, 2019-09-05 22:54

Pozostało 580 znaków

2019-09-06 15:40
0

@Krispekowy: Twój problem wynika z tego że w metodzie hit() ustawiasz pozycje y swojego bohatera, jednak cały czas znajduje się on w skoku więc jego opadanie jest dalej przeliczane. Na szybko wystarczy że dodasz w metodzie hit() bohatera:

def hit(self):
    self.x = 60
    self.y = 410
    self.walkCount = 0
    self.jump = False # bohater sie odrodzil wiec juz nie jest w trakcie skoku

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0