Cześć mam problem z funkcją, która sprawdza czy przycisk na stronie jest aktywny. Kod i błąd jaki dostaję zamieszczam poniżej. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co robię źle.

`
class LoginPageTest(unittest.TestCase):

@classmethod
def setUpClass(self):
  self.driver = webdriver.Chrome( executable_path='/Users/Downloads/chromedriver' )

def test_button_dalej_is_disabled_when_login_input_is_empty(self):
  driver = self.driver
  url = 'https://demobank.jaktestowac.pl/logowanie_etap_1.html'
  driver.get( url )

  login_next_button_element = driver.find_element_by_xpath( '//*[@id="login_next"]' )
  login_next_button_element.send_keys('kocur123')
  login_next_button_disabled = login_next_button_element.get_property( 'disabled' )
  self.assertEqual(True, login_next_button_disabled)`

Selenium.common.exceptions.InvalidElementStateException: Message: invalid element state
(Session info: chrome=74.0.3729.131)
(Driver info: chromedriver=71.0.3578.137 (86ee722808adfe9e3c92e6e8ea746ade08423c7e),platform=Mac OS X 10.13.6 x86_64)