Python, własny kalendarz z zegarkiem do gry. Mam kod ale jak?

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-10 09:54
0

Hej
Staram się połączyć oba kody

init python:
  class clock(object):
    def __init__(self, century = 19, year = 1999, month = 1, day = 1, hour = 8, minute = 0):
      self._century = century
      self._year = year
      self._month = month
      self._day = day
      self._hour = hour
      self._minute = minute

    def addtime(self, minutes, hours = 0, days = 0, months = 0, years = 0, centuries = 0): 
      self._minute += minutes # add minutes
      self._hour += hours # add hours
      self._day += days
      self._month += months
      self._year += years
      self._century += centuries

      # add hours by floor division minute over 60
      self._hour += self._minute // 60

      # add days by floor division hour over 24 - make sure to do this after hour's been added
      self._day += self._hour // 24

      self._month += self._day // 31 # Q Ok how to ? 

      self._year += self._month // 12 # Q 372 days

      self._century += self._year // 100

      # now we can clean up minutes and hours by using mod %
      self._minute = self._minute % 60
      self._hour = self._hour % 24
      self._day = self._day % 31 
      self._month = self._month % 12
      self._year = self._year % 372 # Q how to 365? and 366?

    # use property to return formatted hour and minutes

    @property
    def century(self): # day as int
      return self._century

    @property
    def year(self): # day as int
      return self._year

    @property
    def yy(self): # minutes as mm.
      year = "0" + str(self._year)
      return year[-2:]

    @property
    def month(self): # day as int
      return self._month

    @property
    def mn(self): # minutes as mm.
      month = "0" + str(self._month)
      return month[-2:]

    @property
    def day(self): # day as int
      return self._day

    @property
    def dd(self): # minutes as mm.
      day = "0" + str(self._day)
      return day[-2:]

    @property
    def hour(self): # hour as int
      return self._hour

    @property
    def hh(self): # hours as HH. I'm not familiar enough with python to know if there's a shorter way to do this
      hour = "0" + str(self._hour)
      return hour[-2:] # Q what is doing this 2?

    @property
    def minute(self): # minute as int
      return self._minute

    @property
    def mm(self): # minutes as mm.
      minute = "0" + str(self._minute)
      return minute[-2:]

default clock = clock()

label start:
  while True:
    "Day: [clock.day] Time: [clock.hh]:[clock.mm]"
    $ clock.addtime(15) # Q  how to able add for ex months? Count? 60x24x31~~44640
    "Date: [clock.day]/[clock.month]/[clock.year] Time: [clock.hh]:[clock.mm]"
    $ clock.addtime(44640) # Here Error why?
    "Blow mind"
  return

Drugi

init python:
  weekdays = ("mon","tue","wed","thu","fri","sat","sun")
  class Date:
    def __init__(self):
      self.year = 2019
      self.month = 2
      self.day = 28
      self.weekday = weekdays[3]

    def end_day(self):
      self.day += 1
      self.weekday = weekdays[weekdays.index(self.weekday)-6]
      if self.month in (1,3,5,7,8,10,12):
        if self.day > 31:
          self.day = 1
          self.month += 1
      elif self.month in (4,6,9,11):
        if self.day > 30:
          self.day = 1
          self.month += 1

    #february in leap year
      else :
        # devide by 4
        if (self.year // 4) == 0 :
          # devide by 100
          if (self.year // 100) == 0 :
            # devide by 400
            if (self.year // 400) == 0 :
              #leap year
              __d = 29
            else:
              #normal year
              __d = 28
          else:
            #devide by 4 - leap year
            __d = 29
        else:
          #normal year
          __d = 28

        if self.day > __d:
          self.day = 1
          self.month += 1
      if self.month > 12:
        self.month = 1
        self.year += 1

    # get weekdays
    def get_weekdays(self):
      if self.month < 3 :
        __m = self.month + 12
        __y = self.year - 1
      else :
        __m = self.month
        __y = self.year
      __weekday = ((__y+__y/4-__y/100+__y/400+(13*__m+8)/5+self.day) % 7) - 1
      self.weekday = weekdays[__weekday]
      return weekdays[__weekday]

    def return_date(self):
      return unicode(self.year)+". "+unicode(self.month)+". "+unicode(self.day)

Nie wiem jak a chciałbym zachować obie funkcjonalności
*-mieć zegar z formatowaniem

 "Day: [clock.day] Time: [clock.hh]:[clock.mm]"
    $ clock.addtime(15)

-dni tygodnia z ich krótkimi anglojezycznymi nazwami
-lata przestępne z drugiego kodu

Pozdrawiam, Marcin

edytowany 2x, ostatnio: beLIEve, 2019-05-10 10:16

Pozostało 580 znaków

2019-05-10 10:58

Nie przyglądałem się dokładnie, ale próbowałeś zrobić klasę która będzie dziedziczyć po obu :)?

class myTime(Date, clock):
  # ...

Wystarczy dopisać metody które będą ci wyświetlać to co chcesz, a reszta powinna hulać, zakładając że nazwy zmiennych wewnątrz klas się nie powtarzają :D


Linux Mint
Arduino / Python 3.5.2
edytowany 1x, ostatnio: Guaz, 2019-05-10 10:59
uuuuuuuuu :O to tak można? faktem jest że teoria mi nie weszła - beLIEve 2019-05-10 11:42

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0