Co muszę zrobić aby po kliknięciu na Button w TexInput wyświetlić jakiś napis? Obecnie widzę napis gdy użyję schedule_interval ale siłą rzeczy przez ciągłe odświeżanie nie daje mi to możliwości edycji. Po kliknięciu pojawiają się oba printy tzn "trigger" i "show" ale w TextInput nie pojawia się napis.

from kivy.config import Config
Config.set('graphics', 'multisamples', '0')
from kivy.app import App
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

kv = '''
#:import FadeTransition kivy.uix.screenmanager.FadeTransition
ScreenManagement:
  transition: FadeTransition()
  Show:

<First>:        
  Button:
    text: "Show 123"
    on_press: root.trigger_show()
<Second>:
  TextInput:
    id: textinput        
<Show>
  BoxLayout:
     First:
    Second:
'''

class ScreenManagement(ScreenManager):
  pass

class Show(Screen):
  pass

class First(BoxLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super().__init__(**kwargs)

  def trigger_show(self):
    print("trigger")
    s = Second()
    s.show()

class Second(BoxLayout):
  def __init__(self, **kwargs):
    super().__init__(**kwargs)
    #Clock.schedule_interval(self.show, 1)

  def show(self): #(self, dt):
    print('show')
    self.ids.textinput.text = '123'

sm = Builder.load_string(kv)

class TestApp(App):
  def build(self):
    return sm

if __name__ == '__main__':
  TestApp().run()