Niemożność wyświetlenia wyniku kompilacji w metodzie ScrolledText okna Tkinter

Odpowiedz Nowy wątek
2019-02-02 09:57
0

Drodzy,
wykonałem kod, którego obliczenia działają w pętli.
Próbowałem różnymi metodami (to, co wyświetla się w konsoli, wrzucić do okna metody ScrolledText);
Przy pomocy:

 • insert
 • dataframe
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import fig as fig
import numpy as np
import pyaudio
import os
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import animation
from tkinter import scrolledtext
from tkinter import *
from PIL import ImageTk, Image
import pandas as pd

if __name__ == "__main__":

  window = Tk()
  window.title('Tuner Gitarowy')
  window.geometry('1380x855')

  img = ImageTk.PhotoImage(Image.open('z_gitara.png'))
  window = Label(window, background='NavajoWhite3', image=img)
  window.pack(side='right', fill='both', expand='yes')

  txt = scrolledtext.ScrolledText(window, width=60, height=53)
  txt.grid(column=0, row=1)

  window.mainloop()

  FSAMP = 22050 # czestotliwosc probkowania w Hz
  ROZMIAR_PROB = 2048 # ilosc probek
  KLATEK_NA_FFT = 16 # ilosc klatek zajmujacych srednio przez szybka transformate fouriera
  NOTKA_MIN = 40 # E2
  NOTKA_MAX = 64 # E4

  # dla wyswietlenia nazw dzwieku:

  NOTACJA = 'E F F# G G# A A# B C C# D D#'.split()

  # nowe dzwieki:
  PROBKI_NA_FFT = ROZMIAR_PROB * KLATEK_NA_FFT
  KROK_CZESTOTLIWOSCI = float(FSAMP) / PROBKI_NA_FFT

def nazwa_notki(n):
  return NOTACJA[n % NOTKA_MIN % len(NOTACJA)] + str(int(n / 12 - 1))

def czestotliwosc_na_numer(f):
  return 64 + 12 * np.log2(f / 329.63)

def numer_na_czestotliwosc(n):
  return 329.63 * 2.0 ** ((n - 64) / 12.0)

# pobranie minumalnego\maksymalnego nr indeksu z szybkiej transformaty fouriera:
def notka_do_fftbin(n):
  return numer_na_czestotliwosc(n) / KROK_CZESTOTLIWOSCI

imin = max(0, int(np.floor(notka_do_fftbin(NOTKA_MIN - 1))))
imax = min(PROBKI_NA_FFT, int(np.ceil(notka_do_fftbin(NOTKA_MAX + 1))))

# Przydzial przestrzeni aby uruchomic szybka transformate fouriera:
buf = np.zeros(PROBKI_NA_FFT, dtype=np.float32)
numer_klatki = 0

# inicjalizacja dzwieku:
stream = pyaudio.PyAudio().open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=FSAMP, input=True, frames_per_buffer=ROZMIAR_PROB)
stream.start_stream()

# tworzenie funkcji Hanninga:
window = 0.5 * (1 - np.cos(np.linspace(0, 2 * np.pi, PROBKI_NA_FFT, False)))

# wypisanie poczatkowego tekstu:
print('pobieranie probek w:', FSAMP, 'Hz z maksymalna czestotliwoscia', KROK_CZESTOTLIWOSCI, 'Hz')

# otrzymywane dane w czasie:
while stream.is_active():

  # przesuwanie bufora i wprowadzenie nowych danych
  buf[:-ROZMIAR_PROB] = buf[ROZMIAR_PROB:]
  buf[-ROZMIAR_PROB:] = np.fromstring(stream.read(ROZMIAR_PROB), np.int16)

  # Uruchom szybka transformate fouriera na okiennym buforze
  fft = np.fft.rfft(buf * window)

  # pobierz czestotliwosc maksymalnej wartosci z zakresu
  czestotliwosc = (np.abs(fft[imin:imax]).argmax() + imin) * KROK_CZESTOTLIWOSCI

  # pobierz numer notatki i najblizsza notatke
  n = czestotliwosc_na_numer(czestotliwosc)
  n0 = int(round(n))

  # dane wyjsciowe konsoli, gdy mamy pelny bufor
  numer_klatki += 1

  nameCol = ('n', 'czestotliwosc', 'nazwa_notki(n0)', 'n - n0')
  x = n
  y = czestotliwosc
  z = nazwa_notki(n)
  v = (n - n0)
  data = pd.DataFrame(columns=nameCol)

  if numer_klatki >= KLATEK_NA_FFT:
    print('Numer {:7.2f}   Wysokosc: {:7.2f} Hz   Nota: {:>3s} {:+.2f}'.format(n, czestotliwosc, nazwa_notki(n0), n - n0))

    # najpierw ustaw figure, os i element wykresu, ktory chcemy animowac
    def Okno(w):
      fig = plt.figure()
      ax = plt.axes(xlim=(0, 2), ylim=(-2, 2))
      line, = ax.plot([], [], lw=2)

    # funkcja inicjalizacji: wykresla tlo kazdej ramki
    def init():
      czestotliwosc.set_data([], [])
      return czestotliwosc,

    # funkcja animacji. Nazywa sie to sekwencyjnie
    def oblicz(i):
      x = np.linspace(0, 2, 1000)
      y = np.sin(2 * np.pi * (x - 0.01 * i))
      czestotliwosc.set_data(x, y)
      return czestotliwosc,
      anim = animation.FuncAnimation(fig, animate, init_func=init, frames=100, interval=20, blit=True)

  dataLoop = pd.DataFrame(columns=nameCol)
  dataLoop['n'] = (x)
  dataLoop['czestotliwosc'] = (y)
  dataLoop['nazwa_notki(n0)'] = (z)
  dataLoop['n - n0'] = (v)
  print(dataLoop)
  data = data.append(dataLoop, ignore_index=True)

Przypisałem zmienne do innym zmiennych, które realizują obliczenia.
Gdzieś robię błąd, bo nie wyrzuca tych wyników do okna.

Udostępniam cały kod, aktualny: https://megawrzuta.pl/downloa[...]422bc1dcfe07336af85658c6.html
i wyświetlający okno, a po jego zamknięciu printowanie wyników w konsoli: https://megawrzuta.pl/downloa[...]f1c06c9653f6ace83b08c1ff.html

Może czegoś się dopatrzycie.
Bardzo proszę o pomoc.

edytowany 2x, ostatnio: Shalom, 2019-02-02 16:32

Pozostało 580 znaków

2019-02-05 18:00
0
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import pyaudio
from tkinter import scrolledtext
from tkinter import *
from PIL import ImageTk, Image

if __name__ == "__main__":
  FSAMP = 22050 # czestotliwosc probkowania w Hz
  ROZMIAR_PROB = 2048 # ilosc probek
  KLATEK_NA_FFT = 16 # ilosc klatek zajmujacych srednio przez szybka transformate fouriera
  NOTKA_MIN = 40 # E2
  NOTKA_MAX = 64 # E4

  # dla wyswietlenia nazw dzwieku

  NOTACJA = 'E F F# G G# A A# B C C# D D#'.split()

# Deklaracja okna
window1 = Tk()
window1.title('Tuner Gitarowy')
window1.geometry('1380x855')

img = ImageTk.PhotoImage(Image.open('z_gitara.png'))
window1 = Label(window1, background='NavajoWhite3', image=img)
window1.pack(side='right', fill='both', expand='yes')

txt = scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53)
txt.grid(column=0, row=1)

# nowe dzwieki
PROBKI_NA_FFT = ROZMIAR_PROB * KLATEK_NA_FFT
KROK_CZESTOTLIWOSCI = float(FSAMP) / PROBKI_NA_FFT

def nazwa_notki(n):
  return NOTACJA[n % NOTKA_MIN % len(NOTACJA)] + str(int(n / 12 - 1))

def czestotliwosc_na_numer(f):
  return 64 + 12 * np.log2(f / 329.63)

def numer_na_czestotliwosc(n):
  return 329.63 * 2.0 ** ((n - 64) / 12.0)

# pobranie minumalnego\maksymalnego nr indeksu z szybkiej transformaty fouriera
# widocznosc dokumentacji dla numpy.rfftfreq()

def notka_do_fftbin(n):
  return numer_na_czestotliwosc(n) / KROK_CZESTOTLIWOSCI

imin = max(0, int(np.floor(notka_do_fftbin(NOTKA_MIN - 1))))
imax = min(PROBKI_NA_FFT, int(np.ceil(notka_do_fftbin(NOTKA_MAX + 1))))

# Przydzial przestrzeni aby uruchomic szybka transformate fouriera
buf = np.zeros(PROBKI_NA_FFT, dtype=np.float32)
numer_klatki = 0

# inicjalizacja dzwieku
stream = pyaudio.PyAudio().open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=FSAMP, input=True, frames_per_buffer=ROZMIAR_PROB)
stream.start_stream()

# tworzenie funkcji Hanninga
window = 0.5 * (1 - np.cos(np.linspace(0, 2 * np.pi, PROBKI_NA_FFT, False)))

# wypisanie poczatkowego tekstu
print('pobieranie probek w:', FSAMP, 'Hz z maksymalna rozdzielczoscia', KROK_CZESTOTLIWOSCI, 'Hz')

# otrzymywane dane w czasie:
while stream.is_active():

  # przesuwanie bufora i wprowadzenie nowych danych
  buf[:-ROZMIAR_PROB] = buf[ROZMIAR_PROB:]
  buf[-ROZMIAR_PROB:] = np.fromstring(stream.read(ROZMIAR_PROB), np.int16)

  # Uruchom szybka transformate fouriera na okiennym buforze
  fft = np.fft.rfft(buf * window)

  # pobierz czestotliwosc maksymalnej wartosci z zakresu
  czestotliwosc = (np.abs(fft[imin:imax]).argmax() + imin) * KROK_CZESTOTLIWOSCI

  # pobierz numer notatki i najblizsza notatke
  n = czestotliwosc_na_numer(czestotliwosc)
  n0 = int(round(n))

  # dane wyjsciowe konsoli, gdy mamy pelny bufor
  numer_klatki += 1

  if numer_klatki >= KLATEK_NA_FFT:

    jj = txt.insert(INSERT, 'Numer {:7.2f}   Wysokosc: {:7.2f} Hz   Nota: {:>3s} {:+.2f}'.format(n, czestotliwosc, nazwa_notki(n0), n - n0))

    print jj

  window1.mainloop()

Dokonałem pewnego rodzaju refaktoryzacji i mam niemal 90% pewności, że kod powinien już działać w pętli, wewnątrz okna Tkinter, metody ScrolledText

Kod błędu:

File "C:/Users/lenovo/Desktop/Tuner_Gitarowy/dzialajacy.py", line 100, in <module>
jj = txt.insert(INSERT, 'Numer {:7.2f} Wysokosc: {:7.2f} Hz Nota: {:>3s} {:+.2f}'.format(n, czestotliwosc, nazwa_notki(n0), n - n0))
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\Tkinter.py", line 3109, in insert
self.tk.call((self._w, 'insert', index, chars) + args)
_tkinter.TclError: invalid command name ".80354952L.83357960L.83358024L"

Process finished with exit code 1

Niestety, nie rozumiem tego błędu.
Czy jemu chodzi o zastosowane znaki?

Po pierwsze zmiast from tkinter import * lepiej dać import tkinter i później wywoływać np. tkinter.INSERT zamiast samo INSERT (dzięki temu wiadomo skąd pochodzi dana stała/metoda). I faktycznie format mógł nie wypalić - weź spróbuj najpierw stały string dać np. txt.insert(INSERT, "staly string") i jak zadziała to zbliżać się do docelowego. - AsterFV 2019-02-05 18:37
Czyli po kolei debugować ;) a i + za refaktoryzację bo z każdą iteracją kod staje się lepszy :D. Wiadomo daleko do ideału ale widać postęp. - AsterFV 2019-02-05 18:41
I zacząłbym od postawienia debuggera w pętli i prześledzenie czy kod wykonuje się chociaż raz. Bo istnieje szansa (a nie znam tkintera) że np. window1.mainloop() usuwa obiekty po wyświetleniu ich więc np. trzeba stworzyć txt za każdym przejściem pętli. Takie rzeczy można wykryć za pomocą debugowania - AsterFV 2019-02-05 18:48

Pozostało 580 znaków

2019-02-06 00:05
0

screenshot-20190206000509.png

Niestety, ale nawet w przypadku: txt.insert(tkinter.INSERT, 'string')
Występuje błąd:

File "C:/Users/lenovo/Desktop/Tuner_Gitarowy/dzialajacy.py", line 94, in <module>
txt.insert(tkinter.INSERT, 'string')
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\Tkinter.py", line 3109, in insert
self.tk.call((self._w, 'insert', index, chars) + args)
_tkinter.TclError: invalid command name ".339501640L.342618184L.342619080L"

Ok to jedno można skreślić. Probowałeś wrzucić inicjalizację txt do pętli while? Tj txt = scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53) txt.grid(column=0, row=1). Bo z tego co widziałem w internecie tkinker usuwa obiekty przypisane do niego po wywołaniu mainloop(). Więc w pętli przy drugiej iteracji jj = txt.insert wywoła wyjątek. Niestety tkinter nie ma czytelnych błędów - _tkinter.TclError: invalid command name ".339501640L.342618184L.342619080L" może właśnie oznaczać, że nie może znaleźć obiektu txt. - AsterFV 2019-02-06 08:52

Pozostało 580 znaków

2019-02-06 09:26
0

W wyniku kompilacji, wyświetla nam stringa:
screenshot-20190206091738.png

Po zamknięciu aplikacji, program psuje się i wyprintowuje błąd:
screenshot-20190206091829.png

File "C:/Users/lenovo/Desktop/Tuner_Gitarowy/dzialajacy.py", line 94, in <module>
txt = tkinter.scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53)
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\ScrolledText.py", line 21, in init
self.frame = Frame(master)
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\Tkinter.py", line 2574, in init
Widget.init(self, master, 'frame', cnf, {}, extra)
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\Tkinter.py", line 2095, in init
(widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: can't invoke "frame" command: application has been destroyed
Process finished with exit code 1

z kolei samo umieszczenie:
W while:
txt = scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53) txt.grid(column=0, row=1)
i w,
if numer_klatki >= KLATEK_NA_FFT:
wywoływanie stringa
Daje skutek możności kompilacji bez błędów, z zastrzeżeniem na niewyświetlanie przebiegu w oknie.

#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import pyaudio
import tkinter
from tkinter import scrolledtext
from PIL import ImageTk, Image

if __name__ == "__main__":
  FSAMP = 22050 # czestotliwosc probkowania w Hz
  ROZMIAR_PROB = 2048 # ilosc probek
  KLATEK_NA_FFT = 16 # ilosc klatek zajmujacych srednio przez szybka transformate fouriera
  NOTKA_MIN = 40 # E2
  NOTKA_MAX = 64 # E4

  # dla wyswietlenia nazw dzwieku

  NOTACJA = 'E F F# G G# A A# B C C# D D#'.split()

# Deklaracja okna
window1 = tkinter.Tk()
window1.title('Tuner Gitarowy')
window1.geometry('1380x855')

img = ImageTk.PhotoImage(Image.open('z_gitara.png'))
window1 = tkinter.Label(window1, background='NavajoWhite3', image=img)
window1.pack(side='right', fill='both', expand='yes')

# nowe dzwieki
PROBKI_NA_FFT = ROZMIAR_PROB * KLATEK_NA_FFT
KROK_CZESTOTLIWOSCI = float(FSAMP) / PROBKI_NA_FFT

def nazwa_notki(n):
  return NOTACJA[n % NOTKA_MIN % len(NOTACJA)] + str(int(n / 12 - 1))

def czestotliwosc_na_numer(f):
  return 64 + 12 * np.log2(f / 329.63)

def numer_na_czestotliwosc(n):
  return 329.63 * 2.0 ** ((n - 64) / 12.0)

# pobranie minumalnego\maksymalnego nr indeksu z szybkiej transformaty fouriera
# widocznosc dokumentacji dla numpy.rfftfreq()

def notka_do_fftbin(n):
  return numer_na_czestotliwosc(n) / KROK_CZESTOTLIWOSCI

imin = max(0, int(np.floor(notka_do_fftbin(NOTKA_MIN - 1))))
imax = min(PROBKI_NA_FFT, int(np.ceil(notka_do_fftbin(NOTKA_MAX + 1))))

# Przydzial przestrzeni aby uruchomic szybka transformate fouriera
buf = np.zeros(PROBKI_NA_FFT, dtype=np.float32)
numer_klatki = 0

# inicjalizacja dzwieku
stream = pyaudio.PyAudio().open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=FSAMP, input=True, frames_per_buffer=ROZMIAR_PROB)
stream.start_stream()

# tworzenie funkcji Hanninga
window = 0.5 * (1 - np.cos(np.linspace(0, 2 * np.pi, PROBKI_NA_FFT, False)))

# wypisanie poczatkowego tekstu
print('pobieranie probek w:', FSAMP, 'Hz z maksymalna rozdzielczoscia', KROK_CZESTOTLIWOSCI, 'Hz')

# otrzymywane dane w czasie:
while stream.is_active():

  # przesuwanie bufora i wprowadzenie nowych danych
  buf[:-ROZMIAR_PROB] = buf[ROZMIAR_PROB:]
  buf[-ROZMIAR_PROB:] = np.fromstring(stream.read(ROZMIAR_PROB), np.int16)

  # Uruchom szybka transformate fouriera na okiennym buforze
  fft = np.fft.rfft(buf * window)

  # pobierz czestotliwosc maksymalnej wartosci z zakresu
  czestotliwosc = (np.abs(fft[imin:imax]).argmax() + imin) * KROK_CZESTOTLIWOSCI

  # pobierz numer notatki i najblizsza notatke
  n = czestotliwosc_na_numer(czestotliwosc)
  n0 = int(round(n))

  # dane wyjsciowe konsoli, gdy mamy pelny bufor
  numer_klatki += 1

  txt = tkinter.scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53)
  txt.grid(column=0, row=1)

  if numer_klatki >= KLATEK_NA_FFT:
    txt.insert(tkinter.INSERT, 'string')

window1.mainloop()
W ostatnim kodzie window1.mainloop() zostal usunięty z while loop. Tak ma być? - AsterFV 2019-02-06 09:31

Pozostało 580 znaków

2019-02-06 09:37
0

window1.mainloop() powinien być chyba bez wcięć, bo deklaracja okna również taka jest.

Jeżeli ustawię go na 'wysokości' while'a:
File "C:/Users/lenovo/Desktop/Tuner_Gitarowy/dzialajacy.py", line 98
window1.mainloop()
^
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level

Na wysokości if'a:
screenshot-20190206093624.png

Włączy się program. I taka treść błędu, gdy wyłaczymy:

Traceback (most recent call last):
File "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2018.3.3\helpers\pydev\pydevd.py", line 1741, in <module>
main()
File "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2018.3.3\helpers\pydev\pydevd.py", line 1735, in main
globals = debugger.run(setup['file'], None, None, is_module)
File "C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2018.3.3\helpers\pydev\pydevd.py", line 1135, in run
pydev_imports.execfile(file, globals, locals) # execute the script
File "C:/Users/lenovo/Desktop/Tuner_Gitarowy/dzialajacy.py", line 91, in <module>
txt = tkinter.scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53)
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\ScrolledText.py", line 21, in init
self.frame = Frame(master)
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\Tkinter.py", line 2574, in init
Widget.init(self, master, 'frame', cnf, {}, extra)
File "C:\Python27\Lib\lib-tk\Tkinter.py", line 2095, in init
(widgetName, self._w) + extra + self._options(cnf))
_tkinter.TclError: can't invoke "frame" command: application has been destroyed

Pozostało 580 znaków

2019-02-08 01:20
0
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import pyaudio
from tkinter import scrolledtext
from tkinter import *
from PIL import ImageTk, Image

class Okieneczko():

  window1 = Tk()
  window1.title('Tuner Gitarowy')
  window1.geometry('1380x855')

  img = ImageTk.PhotoImage(Image.open('z_gitara.png'))
  window1 = Label(window1, background='NavajoWhite3', image=img)
  window1.pack(side='right', fill='both', expand='yes')

  txt = scrolledtext.ScrolledText(window1, width=60, height=53)
  txt.grid(column=0, row=1)

  def operacja(self, txt):
    FSAMP = 22050 # czestotliwosc probkowania w Hz
    ROZMIAR_PROB = 2048 # ilosc probek
    KLATEK_NA_FFT = 16 # ilosc klatek zajmujacych srednio przez szybka transformate fouriera
    NOTKA_MIN = 40 # E2
    NOTKA_MAX = 64 # E4

    # dla wyswietlenia nazw dzwieku
    NOTACJA = 'E F F# G G# A A# B C C# D D#'.split()

    # nowe dzwieki
    PROBKI_NA_FFT = ROZMIAR_PROB * KLATEK_NA_FFT
    KROK_CZESTOTLIWOSCI = float(FSAMP) / PROBKI_NA_FFT

    def nazwa_notki(n):
      return NOTACJA[n % NOTKA_MIN % len(NOTACJA)] + str(int(n / 12 - 1))

    def czestotliwosc_na_numer(f):
      return 64 + 12 * np.log2(f / 329.63)

    def numer_na_czestotliwosc(n):
      return 329.63 * 2.0 ** ((n - 64) / 12.0)

    # pobranie minumalnego\maksymalnego nr indeksu z szybkiej transformaty fouriera
    def notka_do_fftbin(n):
      return numer_na_czestotliwosc(n) / KROK_CZESTOTLIWOSCI

    imin = max(0, int(np.floor(notka_do_fftbin(NOTKA_MIN - 1))))
    imax = min(PROBKI_NA_FFT, int(np.ceil(notka_do_fftbin(NOTKA_MAX + 1))))

    # Przydzial przestrzeni aby uruchomic szybka transformate fouriera
    buf = np.zeros(PROBKI_NA_FFT, dtype=np.float32)
    numer_klatki = 0

    # inicjalizacja dzwieku
    stream = pyaudio.PyAudio().open(format=pyaudio.paInt16, channels=1, rate=FSAMP, input=True, frames_per_buffer=ROZMIAR_PROB)
    stream.start_stream()

    # tworzenie funkcji Hanninga
    window = 0.5 * (1 - np.cos(np.linspace(0, 2 * np.pi, PROBKI_NA_FFT, False)))

    # wypisanie poczatkowego tekstu
    print('pobieranie probek w:', FSAMP, 'Hz z maksymalna rozdzielczoscia', KROK_CZESTOTLIWOSCI, 'Hz')

    # otrzymywane dane w czasie:
    while stream.is_active(txt):
      # przesuwanie bufora i wprowadzenie nowych danych
      buf[:-ROZMIAR_PROB] = buf[ROZMIAR_PROB:]
      buf[-ROZMIAR_PROB:] = np.fromstring(stream.read(ROZMIAR_PROB), np.int16)

      # Uruchom szybka transformate fouriera na okiennym buforze
      fft = np.fft.rfft(buf * window)

      # pobierz czestotliwosc maksymalnej wartosci z zakresu
      czestotliwosc = (np.abs(fft[imin:imax]).argmax() + imin) * KROK_CZESTOTLIWOSCI

      # pobierz numer notatki i najblizsza notatke
      n = czestotliwosc_na_numer(czestotliwosc)
      n0 = int(round(n))

      # dane wyjsciowe konsoli, gdy mamy pelny bufor
      numer_klatki += 1
      txt.insert(INSERT, 'Numer: {:7.2f}   Wysokosc: {:7.2f} Hz   Nota: {:>3s} {:+.2f}'.format(n, czestotliwosc, nazwa_notki(n0), n - n0))

  window1.mainloop()

Zrefaktoryzowałem maksymalnie, jak się dało. If był zbędny.
Włącza się, nie ma błędów, ale nie printuje wewnątrz okna tkinter tych wyników, dlaczego?

edytowany 5x, ostatnio: Bartek Pieczka, 2019-02-08 10:25
Polecam zrobić nowy temat, spiąć to tak trochę łatwiej do analizy (Pliki w załączniku), domyślne chociaż dwa wywołania programu dla których coś nie działa. (Chyba że w jakimś przypadku działa, to takie również). I Kod w znacznikach, to przyspieszy zapoznanie się z problemem, zamiast przekopywać cały ten temat od początku :) - Guaz 2019-02-08 15:51

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0