Mam okno dialogowe.

class StartQT4_Captcha(QtGui.QDialog):
   def __init__(self, parent=None):
     super(StartQT4_Captcha, self).__init__(parent)
     self.ui2 = Ui_MainWindow2()
     self.ui2.setupUi(self)
     self.ui2.closeEvent = self.closeEvent
     self.ui2.lineEdit.setFocus()

     self.ui2.lineEdit.returnPressed.connect(self.close)

   def closeEvent(self, event):
     global CAPTCHA
     CAPTCHA = self.ui2.lineEdit.text()
     event.accept()

I otwieram:

  CaptchaWindow = StartQT4_Captcha()
  CaptchaWindow.show()

  CaptchaWindow.exec_()

Po naciśnięciu Enter program idzie dalej, a okno się nie zamyka. Pyqt4 i python 2.7.