Wykres ruchu dwóch ciał

0

O ile podstawy czy nawet odczyt plików w miarę ogarnąłem, tak niestety wykresy na razie sprawiają mi trudność.
Zadanie wygląda tak:
**Wyznacz ruch dwóch ciał połączonych sprężynami o sztywności k=10 znajdujących się polu grawitacyjnym o przyśpieszeniu g⃗ =[0,−9.81][ms2]. Oba ciała są wstępnie ustawione w odległości l=10 od siebie i leżą na linii poziomej, a sprężyna w tym momencie jest nienaciągnięta. Prędkość początkowa ciała pierwszego wynosi u1=[0,5][ms] a drugiego $ u_2=[-3,3] []$. Masy obu ciał są równe i wynoszą m=1[kg] lub m=10[kg] (sprawdź jak zmienią się wyniki w obu przypadkach). Wykonaj wykres torów ruchu obu ciał, a następnie utwórz animację, w której przedstawisz ruch ciał w postaci punktów poruszających się po obliczonych torach. **

# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation

k=10
l=10
m_1=1
m_10=10
kroki=500
czas_poczatek=0
czas_koniec=10

lokalizacja_a = [0,0]
lokalizacja_b = [-l,0]

predkosc_a=[0,0.5]
predkosc_b=[-3,3]

grawitacja=9.81

tablica=np.linspace(czas_poczatek,czas_koniec,kroki+1)

dt=tablica[1]-tablica[0]

przyspieszenie=np.zeros((kroki+1,2))

I co dalej?
Dane mam, ale jakim wzorem je ogarnąć? Jakąś funkcję trzeba stworzyć?
Może chodzi o coś takiego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_Verleta

0

Naprawdę nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć?

0

@aPsikus, musisz wykonać symulacje. Dobierz sobie jakieś małe dt, przypisz poczatkowe wartosci i policz w kazdej ramce dla kazdego obiektu (pseudo kod):

x += v * dt
v += a * dt
a = F / m

zauwaz ze x,v,a i F są wektorami

wzory na F sam musisz policzyc, masa powinna byc gdzies podana

druga opcja to policzyc to samo analitycznie i wtedy po prostu podstawic wartosci dla danego t

0

Masa jest podana.
m_1 = 1
m_10 = 10

a co mi da policzenie x i v?

0

import numpy as np
from numpy.linalg import norm
from scipy.integrate import odeint

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import animation

m, l, k = [10, 10, 10]
x1 = [0, 0]
x2 = [-l, 0]
u1 = [0, 50]
u2 = [-30, 30]
endTime=10
nSteps=500
nFrames=100

def equation(Y, t):
  '''
  Equations of motion
  dr = x2 - x1
  m a1 = dr k (1 - l/|dr|)
  m a2 = - dr k (1 - l/|dr|)
  '''
  x1 = Y[:2]
  u1 = Y[2:4]
  x2 = Y[4:6]
  u2 = Y[6:]

  dr = x2-x1

  dY = np.zeros(8)

  if x1[1] < 0 or x2[1] <0:
    return dY

  dY[2:4] = dr*k/m*(1-l/norm(dr))
  dY[3] -= 9.81
  dY[6:] = -dr*k/m*(1-l/norm(dr))
  dY[7] -= 9.81
  dY[:2] = u1
  dY[4:6] = u2

  return dY

Y0 = np.array([x1,u1,x2,u2]).reshape(8)

Y = odeint(equation, Y0, np.linspace(0, endTime, nSteps) )

fig = plt.figure()

plt.plot(Y[:,0], Y[:,1])
plt.plot(Y[:,4], Y[:,5])
p1, = plt.plot(Y0[0],Y0[1], '.', markersize=10, color="blue")
p2, = plt.plot(Y0[4],Y0[5], '.', markersize=10, color="green")
spring, = plt.plot(Y0[4],Y0[5], '-', markersize=10, color="red")

plt.axes().set_aspect('equal', 'datalim')
plt.axes().grid(True)

def anim(frame):
  t = int(len(Y)*float(frame)/nFrames)
  x1 = Y[t,:2]
  x2 = Y[t,4:6]

  p1.set_data(x1)
  p2.set_data(x2)
  spring.set_data([x1[0],x2[0]], [x1[1], x2[1]])

a = animation.FuncAnimation(fig, anim, frames=nFrames, interval=10, repeat=False)

# fig.set_size_inches(3, 3, forward=True)
# a.save('/home/user/Documents/dydaktyka/courses/figures/python_inst03/mass10.gif', writer='imagemagick', fps=100)

plt.show()```

Tylko czy ktoś może mi to wytłumaczyć tak jak chłop krowie na rowie?
1. Co to jest Y? Skąd lub na podstawie czego się bierze?
2. Co to jest t w equation?
0

Przede wszystkim warunki zadania nie określają w jakiej płaszczyźnie jest zdefiniowany pierwotny ruch ciał (mamy tylko dwie zmienne).

 • Jeśli jest ona pozioma, to zadanie jest dużo prostsze, bo położenie 'y' można wyliczyć dokładnie ze wzoru na ruch w polu grawitacyjnym dla dowolnego t, a 'x' i 'z' liczyć przybliżeniami dla każdego kroku, jakby ciała przebywały w nieważkości.
 • Jeśli jest pionowa, to wystarczy liczyć 'x' i 'y' przybliżane w kolejnych krokach czasowych, z uwzględnieniem siły grawitacji i siły sprężystości.

Kolejne pytanie brzmi: jaki jest wzór na siłę z jaką działa nasza sprężyna? Sztywność k=10 niewiele (mi przynajmniej) mówi, więc musisz mieć tam jakieś wzory/tabele podające f zależnie od jej sztywności i rozciągnięcia.

Jak będziesz mieć powyższe, to można pomyśleć nad dalszymi wzorami, bo na razie nie wiadomo, co tutaj i jak liczyć.

0

@Freja Draco: A opublikowane przeze mnie rozwiązane (swoją drogą znalezione na GitHub) nie odpowiada na te pytania?
Próbuję wszystko rozkminić samodzielnie i po prostu utknąłem :(

0

@aPsikus: a powyższy kod z GitHub został napisany do twojego zadania?

0

@Freja Draco: tak, ten kod to rozwiązanie zadania.
Choć nie chcę go kopiować a zrozumieć co i jak robi.

Nie do końca go rozumiem.

Z resztą pytania już zadawałem.

0
aPsikus napisał(a):

Tylko czy ktoś może mi to wytłumaczyć tak jak chłop krowie na rowie?

Da się, o ile rozumiesz podstawy wyżej matematyki. Krowa raczej nie.

aPsikus napisał(a):

Co to jest Y?

Zmienna, która przechowuje dla danego przedziału czasu, w tym przypadku np.linspace(0, endTime, nSteps), parametry ruchu.

aPsikus napisał(a):

Co to jest t w equation?

Y i t (czas) są ze sobą powiązane ogólnym równaniem różniczkowym w postaci:

eq.png

W docstringu masz napisane, jaka jest chwilowa siła działająca na każdą z mas:

m a1 = dr k (1 - l/|dr|)
m a2 = - dr k (1 - l/|dr|)

Następnie te równania są rozwiązywane w tej linii:

Y = odeint(equation, Y0, np.linspace(0, endTime, nSteps))

przy zadanych parametrach początkowych Y0 (czyli odległość między punktami, wektory prędkości i położenia). Oczywiście w tym przykładzie t to czas, ale równie dobrze możesz mieć równanie różniczkowe po dx zamiast po dt.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0