Jak w pythonie się obsługuje ciasteczka sprawdzałem w google nawet angielskich stronach i wklejałem przykłady i w niektórych przykładach drukowało mi zawartość ciasteczek poleceniem print c['ciasteczkao'] = nazwa tylko najpierw musiałem zaijnicjować to cistaeczko, ale w przeglądarce jak wybieram opcje usuń ciasteczko to nie ma tego ciasteczka, może jest tylko wartośc 1 sekunda nadana.Mój przykład z ciasteczkami wygląda tak.

import Cookie
def show_cookie(c):
  print c
  for key, morsel in c.iteritems():
    print
    print 'key =', morsel.key
    print ' value =', morsel.value
    print ' coded_value =', morsel.coded_value
    for name in morsel.keys():
      if morsel[name]:
        print ' %s = %s' % (name, morsel[name])

c = Cookie.SimpleCookie()

# A cookie with a value that has to be encoded to fit into the header
c['encoded_value_cookie'] = '"cookie_value"'
c['encoded_value_cookie']['comment'] = 'Notice that this cookie value has escaped quotes'

# A cookie that only applies to part of a site
c['restricted_cookie'] = 'cookie_value'
c['restricted_cookie']['path'] = '/sub/path'
c['restricted_cookie']['domain'] = 'PyMOTW'
c['restricted_cookie']['secure'] = True

# A cookie that expires in 5 minutes
c['with_max_age'] = 'expires in 5 minutes'
c['with_max_age']['max-age'] = 300 # seconds

# A cookie that expires at a specific time
c['expires_at_time'] = 'cookie_value'
expires = datetime.datetime(2019, 2, 14, 18, 30, 14) + datetime.timedelta(hours=1)
c['expires_at_time']['expires'] = expires.strftime('%a, %d %b %Y %H:%M:%S') # Wdy, DD-Mon-YY HH:MM:SS GMT
show_cookie(c)