Witam! Mało się znam na programowaniu i dlatego tutaj jestem, dla większości obecnych na tym forum mój problem będzie banalny. Poniższy kod to kompresor danych wykorzystujący kodowanie metodą Shannona-Fano, program nie jest mojego autorstwa a chciałbym skompresować kilka plików używając tej metody i tego programu. W MAIN'ie jest linia kodu jak mam wczytać plik

fi = open(inputFile, 'rb')

no i daje swój plik i za cholerę nie dzieję się nic. Plik który chce skompresować jest plikiem tekstowym i wrzuciłem go bezpośrednio do folderu który utworzył mi program tworząc nowy projekt. Więc zrobiłem tak

fi = open('test', 'rb')

Kolejny problem stwarza mi to

# write a list of (byteValue,3-bit(len(encodingBitStr)-1),encodingBitStr)
  # tuples as the compressed file header
  bitStream = ''
  fo = open(outputFile, 'wb')

jeśli w outputFile wpisze 'wynik.txt' to w jakim miejscu zostanie mój wynik zapisany ? a w tej linii bitStream co powinno się znajdować, powinno być puste czy to z komentarza wpisać.

I to kolejne ostatnie wyjście gdzie się zapisze ?

# read the encoded data, decode it, write into the output file
  fo = open(outputFile, 'wb')

Wiem że zajeżdża strasznie jakąś paniką, ale jestem nowy w tym rzeczach a wiedza ta jest mi potrzebna na gwałt Język Dodam że plik który chce skompresować jest w txt.

Program: Pycharm Mój Phyton: 2.7.14

import sys
import os

def shannon_fano_encoder(iA, iB): # iA to iB : index interval
  global tupleList
  size = iB - iA + 1
  if size > 1:
    # Divide the list into 2 groups.
    # Top group will get 0, bottom 1 as the new encoding bit.
    mid = int(size / 2 + iA)
    for i in range(iA, iB + 1):
      tup = tupleList[i]
      if i < mid: # top group
        tupleList[i] = (tup[0], tup[1], tup[2] + '0')
      else: # bottom group
        tupleList[i] = (tup[0], tup[1], tup[2] + '1')
    # do recursive calls for both groups
    shannon_fano_encoder(iA, mid - 1)
    shannon_fano_encoder(mid, iB)

def byteWriter(bitStr, outputFile):
  global bitStream
  bitStream += bitStr
  while len(bitStream) > 8: # write byte(s) if there are more then 8 bits
    byteStr = bitStream[:8]
    bitStream = bitStream[8:]
    outputFile.write(chr(int(byteStr, 2)))

def bitReader(n): # number of bits to read
  global byteArr
  global bitPosition
  bitStr = ''
  for i in range(n):
    bitPosInByte = 7 - (bitPosition % 8)
    bytePosition = int(bitPosition / 8)
    byteVal = byteArr[bytePosition]
    bitVal = int(byteVal / (2 ** bitPosInByte)) % 2
    bitStr += str(bitVal)
    bitPosition += 1 # prepare to read the next bit
  return bitStr

# MAIN
if len(sys.argv) != 4:
  print 'Usage: ShannonFano.py [e|d] [path]InputFileName [path]OutputFileName'
  sys.exit()
mode = sys.argv[1] # encoding/decoding
inputFile = sys.argv[2]
outputFile = sys.argv[3]

# read the whole input file into a byte array
fileSize = os.path.getsize(inputFile)
fi = open(inputFile, 'rb')   <----TUTAJ
# byteArr = map(ord, fi.read(fileSize))
byteArr = bytearray(fi.read(fileSize))
fi.close()
fileSize = len(byteArr)
print 'File size in bytes:', fileSize
print

if mode == 'e': # FILE ENCODING
  # calculate the total number of each byte value in the file
  freqList = [0] * 256
  for b in byteArr:
    freqList[b] += 1

  # create a list of (frequency, byteValue, encodingBitStr) tuples
  tupleList = []
  for b in range(256):
    if freqList[b] > 0:
      tupleList.append((freqList[b], b, ''))

  # sort the list according to the frequencies descending
  tupleList = sorted(tupleList, key=lambda tup: tup[0], reverse = True)

  shannon_fano_encoder(0, len(tupleList) - 1)
  # print 'The list of (frequency, byteValue, encodingBitStr) tuples:'
  # print tupleList
  # print

  # create a dictionary of byteValue : encodingBitStr pairs
  dic = dict([(tup[1], tup[2]) for tup in tupleList])
  del tupleList # unneeded anymore
  # print 'The dictionary of byteValue : encodingBitStr pairs:'
  # print dic

  # write a list of (byteValue,3-bit(len(encodingBitStr)-1),encodingBitStr)
  # tuples as the compressed file header
  bitStream = ''
  fo = open(outputFile, 'wb')
  fo.write(chr(len(dic) - 1)) # first write the number of encoding tuples
  for (byteValue, encodingBitStr) in dic.iteritems():
    # convert the byteValue into 8-bit and send to be written into file
    bitStr = bin(byteValue)
    bitStr = bitStr[2:] # remove 0b
    bitStr = '0' * (8 - len(bitStr)) + bitStr # add 0's if needed for 8 bits
    byteWriter(bitStr, fo)
    # convert len(encodingBitStr) to 3-bit and send to be written into file
    bitStr = bin(len(encodingBitStr) - 1) # 0b0 to 0b111
    bitStr = bitStr[2:] # remove 0b
    bitStr = '0' * (3 - len(bitStr)) + bitStr # add 0's if needed for 3 bits
    byteWriter(bitStr, fo)
    # send encodingBitStr to be written into file
    byteWriter(encodingBitStr, fo)

  # write 32-bit (input file size)-1 value
  bitStr = bin(fileSize - 1)
  bitStr = bitStr[2:] # remove 0b
  bitStr = '0' * (32 - len(bitStr)) + bitStr # add 0's if needed for 32 bits
  byteWriter(bitStr, fo)

  # write the encoded data
  for b in byteArr:
    byteWriter(dic[b], fo)

  byteWriter('0' * 8, fo) # to write the last remaining bits (if any)
  fo.close()

elif mode == 'd': # FILE DECODING
  bitPosition = 0
  n = int(bitReader(8), 2) + 1 # first read the number of encoding tuples
  # print 'Number of encoding tuples:', n
  dic = dict()
  for i in range(n):
    # read the byteValue
    byteValue = int(bitReader(8), 2)
    # read 3-bit(len(encodingBitStr)-1) value
    m = int(bitReader(3), 2) + 1
    # read encodingBitStr
    encodingBitStr = bitReader(m)
    dic[encodingBitStr] = byteValue # add to the dictionary
  # print 'The dictionary of encodingBitStr : byteValue pairs:'
  # print dic
  # print

  # read 32-bit file size (number of encoded bytes) value
  numBytes = long(bitReader(32), 2) + 1
  print 'Number of bytes to decode:', numBytes

  # read the encoded data, decode it, write into the output file
  fo = open(outputFile, 'wb')
  for b in range(numBytes):
    # read bits until a decoding match is found
    encodingBitStr = ''
    while True:
      encodingBitStr += bitReader(1)
      if encodingBitStr in dic:
        byteValue = dic[encodingBitStr]
        fo.write(chr(byteValue))
        break
  fo.close()