Cześć, zastanawiam się jak najefektywniej zwielowątkować poniższą operację:

for xi in range(mShape[1]):
      for yi in  range(mShape[2]):
            M_fxy[:,xi,yi] = np.fft.rfft(M_txy[:,xi,yi])

,czyli dla 3D macierzy M_txy potrzebuję dla każdego x'a i y'a wykonć szybką transforamatę fouriera od czasu fft[:,x,y]. Chciałem użyć pool.map(array,args), lecz nie znalazłem informacji jak zwracac wyniki do konkretnych położeń [f,x,y] w wynikowej macierzy.

Pozdrawiam