[html, php] Zaokrąglenie

0

Witam. Mam pytanie jak za pomocą html'a, lub php, mając grafikę w postaci prostokąta, zaokrąglić go?

0

nie bardzo rozumiem - raczej niemożliwe albo w przypadku php - bardzo trudne ale może to jakoś lepiej wytłumacz

0
Adamo napisał(a)

nie bardzo rozumiem - raczej niemożliwe albo w przypadku php - bardzo trudne ale może to jakoś lepiej wytłumacz

Hmmm... Mam obrazek, powiedzmy o wymiarach 80x80.
Rzecz jasna jest to kwadrat. A ja chcę, żeby jego wierzchołki były zaokrąglone. Niestety muszę to zrobić programowo.

0

Skrypt wcale nie jest taki trudny do napisania. Jeżeli chcesz możesz bazować na moim. Nie zaokrągla rogów, ale robi gradientowe przejście między kolorem przekazanym jako parametry R,G,B a obrazkiem.
Wygląda to tak
user image - obrazek wejściowy
user image - wynik skryptu

A tak wygląda skrypt który to generuje. Używaj dowoli.

<?
 header("Content-type: image/jpeg");
 header("Last-Modified: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");

 if (!isset($directory))
 $directory = "images/";

 if (file_exists($directory.$plik))
 {
  $org = imagecreatefromjpeg($directory.$plik);
  $s_org = imagesx($org);
  $w_org = imagesy($org);

   $wmin = 200;
   $hmin = 150;

   if ($s_org / $w_org > $wmin / $hmin)
   {
     $s_min = $wmin;
     $w_min = $wmin * $w_org / $s_org;
   }
   else
   {
     $s_min = $hmin * $s_org / $w_org;
     $w_min = $hmin;
   }

  $min_ = imagecreatetruecolor($s_min, $w_min);
  imagecopyresized($min_, $org, 0, 0, 0, 0, $s_min, $w_min, $s_org, $w_org);
  imagedestroy($org);

  if (!isset($R)) $R = 253;
  if (!isset($G)) $G = 254;
  if (!isset($B)) $B = 255;

  for ($a=0; $a<$s_min;$a++)
   for ($b=0; $b<10;$b++)
   {

   $colort = imagecolorallocatealpha ($min_, $R,$G,$B,12*$b);
   imagesetpixel($min_,$a,$b,$colort);
   imagesetpixel($min_,$a,$w_min-$b,$colort);
   }
  for ($a=0; $a<$w_min;$a++)
   for ($b=0; $b<10;$b++)
   {
   $colort = imagecolorallocatealpha ($min_, $R,$G,$B,12*$b);
   imagesetpixel($min_,$b,$a,$colort);
   imagesetpixel($min_,$s_min-$b,$a,$colort);
   }

  imagejpeg($min_);

  imagedestroy($min_);
 }
 else
 {
  $org = imagecreatefromjpeg("img/brakpliku.jpg");
  imagejpeg($org);
 }
?>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1