Jak wyświetlić wszystkie posty z bazy danych ?

0

Chcę wyśwetlić posty z bazy danych, jednocześnie nie drukując kodu html w php. Problem polega na tym że wyświetla wszystkie posty, czyli imie, datę i komentarze, ale przycisk do polubienia wyświetla tylko raz, a chcę aby dla każdego postu był wyśwetlany przycisk z innym id. Może wie ktoś jak rozwiązać ten problem ?

  <div class="row d-flex justify-content-center">
  <div class='col-xl-6' >
    <div class='row' >
      <div class='btn-block d-flex justify-content-between'>
        <div><?php echo $display->display_post('last_name') ?></div>
        <div><?php echo $display->display_post('time_to_add') ?></div>
      </div>
    </div>
    <div class='row'>
      <div class='btn-block d-flex justify-content-between'>
    <div><?php echo $display->display_post('comment') ?></div>
      </div>
    </div>
    <div class='row'>
      <div class='col-12 col-xl-12 d-flex justify-content-between'>
        <button class='btn btn-danger' name='dodaj_like'><input type='text' name='like' value="<?php echo $display->display_post('id') ?>"/></button>

        </div>
      </div>
      </div>
    </div>

 public function getData()
  {
    $session = $_SESSION['id'];

    $query = $this->database->connect()->prepare("SELECT post.id, comment, last_name, time_to_add, request_to_id FROM `post` join user on post.user_id = user.id join friend on user.id = friend.request_from_id where request_to_id = :id and status = 'znajomy'");
    $query->bindParam(':id',$session, PDO::PARAM_INT);
    $query->execute();

    if ($query->rowcount()) {
      $row = $query->fetchAll();
    }
    $this->userData = $row;

  }

  public function display_post(string $colName)
  {
    if (! empty($colName)) {
      $rows = '';
      foreach ($this->userData as $data) {
        $rows .= $data[$colName].'<br>';
      }
      return $rows;
    } else {
      return '';
    }
  }1

Robisz pętlę i w pętli wstrzykujesz kolejne wiersze - jeden wiersz w jednym cyklu pętli - do dowolnego kodu html - templatki. Jeśli chcesz mieć do każdego osobny przycisk z osobnym id to po prostu dodajesz inkrementację id w pętli również.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1