Formularz kontaktowy php (ajax) z załącznikiem, nie dochodzi załącznik

0

Mam formularz po licznych poprawkach, ale nadal nie chodzi, znaczy załącznik nie dochodzi. I tu jest problem. Proszę o wskazówki.
index.html

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-xl-8 offset-xl-2 py-5">

<form id="contact-form" method="post" action="contact.php" role="form">

  <div class="messages"></div>

  <div class="controls">

    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_name">Imię</label>
          <input id="form_name" type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Proszę podać imię *" required="required" data-error="Firstname is required.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_lastname">Nazwisko</label>
          <input id="form_lastname" type="text" name="surname" class="form-control" placeholder="Proszę podać nazwisko *" required="required" data-error="Lastname is required.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_email">Email *</label>
          <input id="form_email" type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Proszę podać email *" required="required" data-error="Valid email is required.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
        <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_message">Numer oferty</label>
          <input id="form_message" type="text" name="message1" class="form-control" placeholder="Proszę podać numer oferty *" required="required" data-error="Valid email is required.">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_phone">Telefon</label>
          <input id="form_phone" type="tel" name="phone" class="form-control" placeholder="Proszę podać telefon">
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label for="form_file">File</label>
          <input id="form_file" type="file" name="attachment" class="form-control" placeholder="File"/>
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="form-group">
          <label for="form_message">Wiadomość</label>
          <textarea id="form_message" name="message" class="form-control" placeholder="Wpisz tekst wiadomości *" rows="4" required="required" data-error="Please,leave us a message."></textarea>
          <div class="help-block with-errors"></div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-12">
        <input type="submit" class="btn btn-success btn-send" value="Wyślij wiadomość">
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <p class="text-muted"><strong>*</strong> Pola wymagane</p>
      </div>
    </div>
  </div>

</form>


</div>
 <!-- /.8 -->

</div>
 <!-- /.row-->
 
</div>
  <!-- /.container-->

contact.php

<?php
/*
 * CONFIGURE EVERYTHING HERE
 */

// an email address that will be in the From field of the email.
$from = 'demo <[email protected]>';

// an email address that will receive the email with the output of the form
$sendTo = 'demo <[email protected]>';

// subject of the email
$subject = 'Zgloszenie kandydatury';

// form field names and their translations.
// array variable name => Text to appear in the email
$fields = array('name' => 'Imię', 'surname' => 'Nazwisko', 'phone' => 'Telefon', 'email' => 'Email', 'message' => 'Wiadomość', 'message1' => 'Numer oferty'); 

// message that will be displayed when everything is OK :)
$okMessage = 'Dziękujemy za zgłoszenie kandydatury';

// If something goes wrong, we will display this message.
$errorMessage = 'There was an error while submitting the form. Please try again later';

/*
 * LET'S DO THE SENDING
 */

// if you are not debugging and don't need error reporting, turn this off by error_reporting(0);
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

try
{

  if(count($_POST) == 0) throw new \Exception('Form is empty');

  $emailText = "Zgłoszono kandydaturę\n=============================\n";

  foreach ($_POST as $key => $value) {
    // If the field exists in the $fields array, include it in the email 
    if (isset($fields[$key])) {
      $emailText .= "$fields[$key]: $value\n";
    }
  }

  // All the neccessary headers for the email.


if(!isset($_FILES['attachment']) || !is_uploaded_file($_FILES['attachment']['tmp_name'])) {
 throw new \Exception('CV missing');
}

$content = file_get_contents($_FILES['attachment']['tmp_name']);
$content = chunk_split(base64_encode($content));

$separator = sha1(time() . rand());

$headers = array("From: {$from}",
 "Reply-To: {$from}",
 "Return-Path: {$from}",
 "MIME-Version: 1.0",
 "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"{$separator}\"",
 "Content-Transfer-Encoding: 7bit",
 "This is a MIME encoded message."
);

$body = array("--{$separator}",
  "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"",
  "Content-Transfer-Encoding: 8bit",
  $emailText,
 "--{$separator}",
 "Content-Type: application/octet-stream; name=\"cv.pdf\"",
 "Content-Transfer-Encoding: base64",
 "Content-Disposition: attachment",
 $content,
 "--{$separator}--"
);

mail($sendTo, $subject, implode("\r\n", $body), implode("\r\n", $headers));  $responseArray = array('type' => 'success', 'message' => $okMessage);
}
catch (\Exception $e)
{
  $responseArray = array('type' => 'danger', 'message' => $errorMessage);
}

// if requested by AJAX request return JSON response
if (!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) == 'xmlhttprequest') {
  $encoded = json_encode($responseArray);

  header('Content-Type: application/json');

  echo $encoded;
}
// else just display the message
else {
  echo $responseArray['message'];
}

contact.js

$(function () {

  // init the validator
  // validator files are included in the download package
  // otherwise download from http(tu:i // bo pierwszy post i linku nie mozna bylo wkleic a taki byl tu)1000hz.github.io/bootstrap-validator

  $('#contact-form').validator();


  // when the form is submitted
  $('#contact-form').on('submit', function (e) {

    // if the validator does not prevent form submit
    if (!e.isDefaultPrevented()) {
      var url = "contact.php";

      // POST values in the background the the script URL
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: url,
        data: $(this).serialize(),
        success: function (data)
        {
          // data = JSON object that contact.php returns

          // we recieve the type of the message: success x danger and apply it to the 
          var messageAlert = 'alert-' + data.type;
          var messageText = data.message;

          // let's compose Bootstrap alert box HTML
          var alertBox = '<div class="alert ' + messageAlert + ' alert-dismissable"><button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">&times;</button>' + messageText + '</div>';
          
          // If we have messageAlert and messageText
          if (messageAlert && messageText) {
            // inject the alert to .messages div in our form
            $('#contact-form').find('.messages').html(alertBox);
            // empty the form
            $('#contact-form')[0].reset();
          }
        }
      });
      return false;
    }
  })
});
1

Coś Ci się udało zdebugować? Masz jakieś błędy, czy po prostu nie działa i już?

0

Wiadomość dochodzi, załącznik nie. Wysyłanie na stronie wygląda prawidłowo, ale załącznik nie dociera.
Nie działa.

2

Nie używaj phpowej funkcji mail(). To jest bardzo podstawowy sposób wysyłki maili, nie zaleca się go do używania. Zmień to na np. phpmailera.

0

Nikt tu nie może mi pomóc w przedstawionym temacie?
Gdzie mogę znaleźć kody do phpmailera z załącznikiem w takim razie?

3
Dariusz Zdz napisał(a):

Nikt tu nie może mi pomóc w przedstawionym temacie?

Gdzie mogę znaleźć kody do phpmailera z załącznikiem w takim razie?

Przecież właśnie pomagamy. To Ty nie jesteś pomocny, bo jedyne co napisałeś, to to, że nie działa.

A gdzie znaleźć? Np. na githubie: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer. Wystarczy wpisać phpmailer w Google, serio, to nie boli...

0

Zwróć też uwagę na ograniczenia przysłania mailem plików np. z uwagi na typ pliku lub jego rozmiar.

0

PHP Mailer, ok jest na githubie, tak wiem i widzialem wczesniej tylko, ze z tego githuba cieżko mi cokolwiek wyczytac.

0
Dariusz Zdz napisał(a):

PHP Mailer, ok jest na githubie, tak wiem i widzialem wczesniej tylko, ze z tego githuba cieżko mi cokolwiek wyczytac.

Masz tam przecież czarno na białym co i jak, włącznie z dodawaniem załącznika...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1