Laravel wyszukiwanie

0

witam

mam mały projekcik własnego CRUD plus system autoryzacji. Tabela z różnymi produktami. Chciałem do tego dopisać wyszukiwanie (search).
Niestety po dopisaniu Laravel wywala mi ciągle błąd > InvalidArgumentException
View [index] not found. >

Podejrzewam że jest jakiś bład w kontrolerze.
Mój kontroler: ProductsController.php
linijka public function search(Request $request) dopisane wyszukiwanie nie mam pojecia czy to jest poprawnie?? Nazwy tabeli i kolum raczej tak.


<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class ProductController extends Controller
{
  public function __construct() {
    $this->middleware('auth')->except(['index', 'show']);
  }
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $products = Product::latest()->paginate(10);

    return view('products.index',compact('products'))
      ->with('i', (request()->input('page', 1) - 1) * 10);
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    return view('products.create');
  }

  public function search(Request $request)
  {
    $search = $request->get('search');
    $posts = DB::table('products')->where('name', 'like', '%' .$search. '%' )->paginate(10);
    return view('index', ['products' => $posts]); 
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'detail' => 'required',
      'armor' => 'required',
      'gun'  => 'required',
      'engine' => 'required',
    ]);

    Product::create($request->all());

    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Product created successfully.');
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show(Product $product)
  {
    return view('products.show',compact('product'));
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit(Product $product)
  {
    return view('products.edit',compact('product'));
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, Product $product)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'detail' => 'required',
      'armor' => 'required',
      'gun'  => 'required',
      'engine' => 'required',
    ]);

    $product->update($request->all());

    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Pozycja zaktualizowana');
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param \App\Product $product
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy(Product $product)
  {
    $product->delete();

    return redirect()->route('products.index')
            ->with('success','Pozycja usunięta');
  }
}

Routing web.php

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});

Route::resource('products','ProductController');
Auth::routes();

Route::get('/search', '[email protected]');
Route::get('/home', '[email protected]')->name('home');

Wie ktos jak to naprawić lub napisac troche inaczej ? Wyszukiwanie w kolumnie name.

1

no podałeś że twój widok dla search to bedzie view/index.blade.php i system ci wyraźnie mówi, że ten plik nie istnieje. Sam index masz skierowany na view/products/index.blade.php więc może o ten widok ci chodzi?

0

zmieniłem widok na view/products/index.blade.php
tak słusznie o ten mi chodzi. niestety wywala mi dalej bład tym razem

$i is undefined
Make the variable optional in the blade template. Replace {{ $i }} with {{ $i ?? '' }}

zmienna $i jest niezdefiniowana. Ale w przypadku CRUD bez search działało normalnie
mój widok:

@ extends('products.layout')

@ section('content')
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12 margin-tb">
      <div class="pull-left">
        </br><h2>TABELA - ADMIN PANEL</h2>
      </div>
        <form action="/search" method="get">
          <div class="input-group">
            <input type="search" name="search" class="form-control">
            <span class="input-group-prepend">
                  <button type="submit" class="btn btn-primary">Search</button>
                  </span>
                 </div>
               </form>

      <div class="pull-right">
        <a class="btn btn-success" href="{{ route('products.create') }}"> Dodaj nowy produkt</a>
        @auth
        <form class="d-inline-block float-right" action="{{ route('logout') }}" method="post">
        @csrf
        <button class="btn btn-danger">Wyloguj</button>
        </form>
        @else
        <a href="{{route('login') }}" class="btn btn-secondary">Login</a>
        @endauth
      </div>
    </div>
  </div>

  @if ($message = Session::get('success'))
    <div class="alert alert-success">
      <p>{{ $message }}</p>
    </div>
  @endif

  <table class="table table-bordered">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Nazwa</th>
      <th>Opis</th>
      <th>Pancerz</th>
      <th>Działo</th>
      <th>Silnik</th>
      <th width="280px">MENU</th>
    </tr>
    @foreach ($products as $product)
    <tr>
      <td>{{ ++$i }}</td>
      <td>{{ $product->name }}</td>
      <td>{{ $product->detail }}</td>
      <td>{{ $product->armor }}</td>
      <td>{{ $product->gun }}</td>
      <td>{{ $product->engine }}</td>
      <td>
        <form action="{{ route('products.destroy',$product->id) }}" method="POST">

          <a class="btn btn-info" href="{{ route('products.show',$product->id) }}">Pokaż</a>

          <a class="btn btn-primary" href="{{ route('products.edit',$product->id) }}">Edytuj</a>

          @csrf
          @method('DELETE')

          <button type="submit" class="btn btn-danger">Skasuj</button>
        </form>
      </td>
    </tr>
    @endforeach
  </table>

  {!! $products->links() !!}

@endsection

a w kontrolerze mam teraz tak:

public function search(Request $request)
  {
    $search = $request->get('search');
    $posts = DB::table('products')->where('name', 'like', '%' .$search. '%' )->paginate(10);
    return view('products/index', ['products' => $posts]); 
  }
0

no pewnie że jest niezdefiniowana, przecież w metodzie index przesyłasz tam tę zmienną (za pomocą with() ) a w search już nie więc jak mogła by być skoro jej nie podajesz do widoku?

0

jak usuwam ta zmienną od ID

 <td>{{ ++$i ?? '' ?? ''}}</td>

wtedy wyszukiwanie działa. Tylko jak teraz poprawić żeby wyszukiwanie działało razem z ID pokazywało.

1

to nie jest żadne id to jest $i które przesyłasz sam do widoku.

0

ok rozumiem to teraz pytanie jak prawidłowo dopisać w funkcji wyszukiwania w kontrolerze ->with ze zmienna $i ? Chyba zbytnio nie rozumiem tego zapisu....

1

1) with niczym się nie rózni od przekazania zmiennej do templatki w arrayu. to po prostu inny sposób
2) twoje $i to nie id tylko numer wiersza zgodny z kolejnością sortowania
3) możesz zwyczajnie dodać identyczny kod co w index, przecież w searchu tak samo masz paginację.

0

dobra działa !!! :) miałem też literówkę dlatego nie działało dzięki wielkie

0

a wie ktoś jak dorobić do tego CRUD sortowanie w tabeli? np alfabetyczne albo po wartości. Laravel ma jakąś wbudowaną funkcje do tego ? Sortby? tylko zastanawiam się jak bedzie wyglądał zapis w kontrolerze

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0