Nie działa aktualizowanie danych w bazie

Odpowiedz Nowy wątek
2019-09-10 22:35

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 4 miesiące temu

0

Cześć, od wczoraj mecze się szukam już nawet z metody gumowej kaczki korzystałem i nic nie działa wysyłanie zapytania update w moim kodzie, nawet nie zwraca komunikatu skryptu, że zostało zaktualizowane. Mógłbym ktoś luknąć w ten kod:

<?php
session_start();
include("checklogin.php");
check_login();
include("dbconnection.php");
if(isset($_POST['update']))
{
  $jeden=$_POST['1'];
  $dwa=$_POST['2'];
  $trzy=$_POST['3'];
  $cztery=$_POST['4'];
  $piec=$_POST['5'];
  $data_rat=$_POST['data_rat'];
  $data_rat1=$_POST['data_rat1'];
  $data_rat2=$_POST['data_rat2'];
  $data_rat3=$_POST['data_rat3'];
  $data_rat4=$_POST['data_rat4'];
  $id=$_GET['id'];

  $rwa=mysqli_query($con,"update prequest set
  `1` = '$jeden',
  `2` = '$dwa',
  `3` = '$trzy',
  `4` = '$cztery',
  `5` = '$piec',
  `data_rat` = '$data_rat',
  `data_rat1` = '$data_rat1',
  `data_rat2` = '$data_rat2',
  `data_rat3` = '$data_rat3',
  `data_rat4` = '$data_rat4',
  where id='$id'");

  if($rwa)
  {
  echo "<script>alert('Data Updated');</script>"; 
  }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
<meta charset="utf-8" />
<title>CRM | Dashboard </title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta content="" name="description" />
<meta content="" name="author" />
<link href="assets/plugins/pace/pace-theme-flash.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"/>
<link href="assets/plugins/boostrapv3/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/boostrapv3/css/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/plugins/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/responsive.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="assets/css/custom-icon-set.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>
<body class="">
<?php include("header.php");?>
<div class="page-container row-fluid"> 
  <?php include("leftbar.php");?>
  <div class="clearfix"></div> 
 </div>
 </div>
 <a href="#" class="scrollup">Scroll</a>
  <div class="footer-widget">   
  <div class="progress transparent progress-small no-radius no-margin">
    <div data-percentage="79%" class="progress-bar progress-bar-success animate-progress-bar" ></div>    
  </div>
  <div class="pull-right">
  </div>
 </div>
 <div class="page-content"> 
  <div id="portlet-config" class="modal hide">
   <div class="modal-header">
    <button data-dismiss="modal" class="close" type="button"></button>
    <h3>Widget Settings</h3>
   </div>
   <div class="modal-body"> Widget settings form goes here </div>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="content"> 
    <div class="page-title">
      <h3><b>Edycja umowy</b></h3>
     <?php $rt=mysqli_query($con,"select * from prequest where id='".$_GET['id']."'");
       while($rw=mysqli_fetch_array($rt))
       { ?> 

       <div class="row">
         <div class="col-md-12">
           <form class="form-horizontal" method="post" enctype="multipart/form-data">
              <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-body">  
                  <p>Wprowadź wszystkie potrzebne dane do zamówienia:</p>
                </div>

              <div class="panel-body">                               
              <div class="row">

                    <div class="col-md-6">
                      <div class="form-group">                    
                        <label class="col-md-3 control-label">Kwota raty numer 1</label>
                        <div class="col-md-9 col-xs-12">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="number" name="1" class="form-control" value="<?php echo $rw['1'];?>"/>

                          </div>      
                        </div>
                      </div>

                      <div class="form-group">                  
                        <label class="col-md-3 control-label">Kwota raty numer 2</label>
                        <div class="col-md-9 col-xs-12">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="number" name="2" class="form-control" value="<?php echo $rw['2'];?>"/>
                          </div>      
                        </div>
                      </div>

                      <div class="form-group">                  
                        <label class="col-md-3 control-label">Kwota raty numer 3</label>
                        <div class="col-md-9 col-xs-12">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="number" name="3" class="form-control"value="<?php echo $rw['3'];?>"/>
                          </div>      
                        </div>
                      </div>

                      <div class="form-group">                  
                        <label class="col-md-3 control-label">Kwota raty numer 4</label>
                        <div class="col-md-9 col-xs-12">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="number" name="4" class="form-control" value="<?php echo $rw['4'];?>"/>
                          </div>      
                        </div>
                      </div>

                      <div class="form-group">                    
                        <label class="col-md-3 control-label">Kwota raty numer 5</label>
                        <div class="col-md-9">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="number" name="5" class="form-control" value="<?php echo $rw['5'];?>">                      
                          </div>

                        </div>
                      </div>
                       </div>

                    <div class="col-md-6">
                     <div class="form-group">                    
                        <label class="col-md-3 control-label">Termin spłaty pierwszej raty</label>
                        <div class="col-md-9">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="date" name="data_rat" class="form-control" value="<?php echo $rw['data_rat'];?>">                      
                          </div>

                        </div>
                      </div>

                      <div class="form-group">                    
                        <label class="col-md-3 control-label">Termin spłaty drugiej raty</label>
                        <div class="col-md-9">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="date" name="data_rat1" class="form-control" value="<?php echo $rw['data_rat1'];?>">  
                          </div>

                        </div>
                      </div>                      

                      <div class="form-group">                  
                        <label class="col-md-3 control-label">Termin spłaty trzeciej raty</label>
                              <div class="col-md-9">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="date" name="data_rat2" class="form-control" value="<?php echo $rw['data_rat2'];?>">  
                          </div>

                        </div>
                      </div>                      

                      <div class="form-group">                    
                        <label class="col-md-3 control-label">Termin spłaty czwartej raty</label>
                         <div class="col-md-9">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="date" name="data_rat3" class="form-control" value="<?php echo $rw['data_rat3'];?>">  
                          </div>

                        </div>
                      </div>

                      <div class="form-group">                    
                        <label class="col-md-3 control-label">Termin spłaty piątej raty</label>
                          <div class="col-md-9">
                          <div class="input-group">
                            <span class="input-group-addon"><span class="fa fa-pencil"></span></span>
                            <input type="date" name="data_rat4" class="form-control" value="<?php echo $rw['data_rat4'];?>">  
                          </div>

                        </div>
                     </div>

                      </div>
                    </div>

              </div>

                <?php } ?>

 <input value="Aktualizuj Umowe" type="submit" name="update" class="btn btn-primary pull-right">
              </div>          
              </div> 
             </form>
    </div>
    </div>
         </div>
      </div>
    </div>
   </div>
</div>
 </div>
 </div>
</div>
 </div>

<script src="assets/plugins/jquery-1.8.3.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui-1.10.1.custom.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/breakpoints.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/jquery-unveil/jquery.unveil.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/jquery-block-ui/jqueryblockui.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/jquery-scrollbar/jquery.scrollbar.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/plugins/pace/pace.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/plugins/jquery-numberAnimate/jquery.animateNumbers.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/core.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/js/chat.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="assets/js/demo.js" type="text/javascript"></script> 

</body>
</html>

Pozostało 580 znaków

2019-09-10 23:41

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 3 godziny temu

0

Gdy mysqli_query zwróci FALSE to wyświetl sobie co poszło nie tak: mysqli_error.
Koniecznie też poczytaj o sql injection i zapytaniach parametryzowanych.

PS. Dostajesz wszystkie dane? POST i GET?

edytowany 1x, ostatnio: Delor, 2019-09-10 23:51

Pozostało 580 znaków

2019-09-10 23:59

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 45 minut temu

A przecinek przed WHERE?

Nienawidzę, a zarazem dziękuje. Wolałem nie wiedzieć, że przez przecinek straciłem kilka godzin życia - oblako1223 2019-09-11 00:33

Pozostało 580 znaków

2019-09-11 09:34

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 12 godzin temu

Lokalizacja: Warszawa

0

To ja polecam najprostsza technikę debugowania:
Jak coś Ci nie działa przy zapytaniach w kodzie to odpalaj te zapytania za pomocą np phpmyadmina lub programikow takich jak HeidiSQL albo mysqlWorkbench. Przed odpaleniem zapytania w php zrób jakieś echo z treścią całego zapytania, przekopiuj to i wklejaj do ww. Programów by wykonać zapytanie, z pominięciem całej otoczki php. Jeśli tam zadziała to wina leży w 99% po stronie php, jeśli nie zadziała to 99 wina błędnego zapytania.

Poza tym jak wspomnieli przedmówcy, używaj pdo I prepared statements, duże ilości kodu zamiast na forum wrzucaj na jakiejś pastebiny. "vardump'uj" wssystko co mozna, a najlepiej podepnij sobie xdebuga. Dzięki temu będziesz tracił mniej godzin życia :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0