Co jest nie tak? Illegal string offset problem

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-13 21:30
0

Czy ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć co w tej linijce jest nie tak zapisane?

 <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo" style="width: auto; color:<?php the_field('logo_color','options'); ?>!important; font-family: <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>; font-size: <?php the_field('text_font_size','options'); ?>px; " class="titleLogo"><?php the_field('text_logo','options');?></a>

generalnie chyba tutaj jest problem

<?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>

a komunikat wyrzuca mi taki

[11-Jun-2019 20:37:09 UTC] PHP Warning: Illegal string offset 'font_name' in 

Nie znam się na kodzie. Z góry dziękuję za pomoc.

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2019-06-28 16:37
Trochę mało kontekstu dałeś, ale pasowałoby na to, że $font nie ma klucza 'font_name' albo $font jest stringiem. - Pipes 2019-06-13 22:35

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 22:38
0

Mógłbyś pokazać więcej kodu? Z tego co mówi komunikat błędu $font nie jest tablicą a stringiem.

Jesteś pewien że nigdzie nie przypisujesz do $font stringa?

Mały przykład:

<?php 

$font = Array("font_name" => "Montserrat"); 

echo $font['font_name']; // Jest tablica | Działa

$font = "No longer";

echo $font['font_name']; // Nie ma tablicy | Nie działa | Błąd "Illegal string offset"
 ?>
edytowany 3x, ostatnio: Yukiteru Gromadzki, 2019-06-13 22:39

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 22:40
0

Wykasuj linijkę:

<?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>

i zamiast niej daj: "Times New Roman"
albo jakaś inna nazwę czcionki


Każdy programista przybywający z innego miasta jest fachowcem.
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-06-28 16:37

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:00
0

cały kod

<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes();?>>
<head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?php wp_head(); ?>
</head>
<body <?php body_class( ); ?> <?php if(function_exists('get_field')){ if(get_field('enable_onepage','options')):?>id="one-page"<?php endif; }?>>

  <?php

    $gap_header_and_content = '';
    if(function_exists('get_field')){
      stonedthemes_branding();

      $site_font = get_field('web_site_font','options'); 
      if($site_font){
        echo '<style type="text/css">';
        echo 'body{font-family:'.esc_attr(str_replace("+"," ",$site_font["font_name"])).' !important;';
        echo '</style>';
      }

      if(get_field('custom_css','options'))
      {
       echo '<style type="text/css">';
       echo get_field('custom_css','options');
       echo '</style>';
      }
      if(get_field('custom_js','options'))
      {
        echo '<script>';
        echo get_field('custom_js','options');
        echo '</script>';
      } 

      if(get_field('gap_header_and_content'))
      {
        $gap_header_and_content = 'header-gap';
      }
    }  

    $loading_image1 = get_template_directory_uri()."/admin/loading/loading_icon_collective1.png";
    $loading_image2 = get_template_directory_uri()."/admin/loading/loading_icon_collective2.png";
    if(function_exists('get_field')){  

      if(get_field('loading_image1','options'))
        $loading_image1 = get_field('loading_image1','options');
      if(get_field('loading_image2','options'))
        $loading_image2 = get_field('loading_image2','options');
    }  
  ?>
  <div id="loading-container">
    <div class="vertical-center2-container">
      <div class="vertical-center2-content text-center">
        <div class="loading-logo-container">
          <img src="<?php echo esc_attr($loading_image1);?>" alt="">
          <div id="current-loading" class="current-loading-status">
            <img src="<?php echo esc_attr($loading_image2);?>" alt="">
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <header class="<?php echo esc_attr($gap_header_and_content );?>">
    <div class="stoned-container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <?php 
            if(function_exists('get_field')){
              $header_version = get_field('header_type','options'); 
            } else {
              $header_version = 'v1'; 
            }

            if($header_version == 'v1'||$header_version ==''){
              get_template_part('headers/header', '1');
            }
            else if($header_version == 'v2'){
              get_template_part('headers/header', '2');
            }
            else if($header_version == 'v3'){
              get_template_part('headers/header', '3');
            }
            else if($header_version == 'v4'){
              get_template_part('headers/header', '4');
            }
            else if($header_version == 'v5'){
              get_template_part('headers/header', '5');
            }
            else if($header_version == 'v6'){
              get_template_part('headers/header', '6');
            }
          ?> 
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="responsive-header">
      <div class="responsive-logo text-center">
        <?php if(function_exists('get_field')){ ?>
          <?php if(get_field("logo_type","options")=="image"||get_field('page_logo')){ ?>
            <?php
              $logo = esc_attr(get_field('logo','options'));

              if(get_field('logo_mobile','options'))
                $logo = esc_attr(get_field('logo_mobile','options'));?>

            <?php $image = wp_get_attachment_image_src($logo,'full'); ?>
            <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo">
              <img src="<?php echo esc_url($image[0]);?>" alt="logo">
            </a>
          <?php } else if (get_field("logo_type","options")=="text"){ ?>
             <?php $font = esc_attr(get_field('logo_font','options'));?>
             <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo" style="width: auto; color:<?php the_field('logo_color','options'); ?>!important; font-family: <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>; font-size: <?php the_field('text_font_size','options'); ?>px; " class="titleLogo"><?php the_field('text_logo','options');?></a>
          <?php } else { ?>
            <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo"><?php bloginfo('name');?></a>
           <?php } ?>
        <?php } else { ?>
            <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo"><?php bloginfo('name');?></a>
        <?php } ?>  
      </div>
      <div class="responsive-menu text-center">
        <a href="#" class="responsive-menu-btn">
          <i class="fa fa-bars"></i>
        </a>
        <?php if ( class_exists( 'WooCommerce' ) ) { ?>
        <a href="<?php echo WC()->cart->get_cart_url(); ?>">
          <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
        </a>
        <?php } ?>
        <?php if(function_exists('get_field')){ ?>
          <div class="responsive-social-shares text-center">
            <?php $social_medias = get_field('social_networks','options'); ?>
            <?php if($social_medias): ?>
              <?php foreach($social_medias as $social_media):?>
                <a href="<?php echo esc_url($social_media['url']);?>" target="_blank">
                  <i class="fa fa-vertical-center <?php echo esc_attr($social_media['network']); ?>"></i>
                </a>
              <?php endforeach;?>
            <?php endif;?>
          </div>
        <?php } ?> 
        <?php if($header_version == 'v3'):?>
            <ul class="menu">
              <?php wp_nav_menu(array( 'theme_location' => 'primary', 'items_wrap' => '%3$s', 'container_class' => 'menu-menu-container'));?>
              <?php wp_nav_menu(array( 'theme_location' => 'secondary', 'items_wrap' => '%3$s', 'container_class' => 'menu-menu-container'));?>
            </ul>
        <?php else : ?>
          <?php wp_nav_menu(array( 'theme_location' => 'primary', 'container_class' => 'menu-menu-container'));?>
        <?php endif;?>
      </div>
    </div>
  </header>
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2019-06-28 16:37
Spróbuj zamienić $font['font_name'] na $site_font["font_name"] - gk1982 2019-06-13 23:08
Dzięki - zmiany zapisał, zobaczę czy w error log będzie dalej wyrzucał czy nie, dam znać - Rafał Lipiński 2019-06-13 23:13
Pomogło dzięki nie zgłasza już błędu w tym pliku - Rafał Lipiński 2019-06-14 10:09

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:29
0

I jeszcze drugi problem w innym pliku:

[13-Jun-2019 21:11:07 UTC] PHP Warning: Illegal string offset 'font_name' 

i chyba chodzi o to:

font: <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>

wklejam cały kod

<div class="header-v1 <?php if(function_exists('get_field')){ if(get_field('gap_header_and_content')): echo 'header-gap'; endif;}?>">
  <div class="header-container">
    <div class="logo-container">
      <?php if(function_exists('get_field')){ ?>
        <?php if(get_field("logo_type","options")=="image"||get_field('page_logo')){ ?>
        <?php $logo = esc_attr(get_field('logo','options'));?>
        <?php if(get_field('page_logo')) $logo = get_field('page_logo');?>
        <?php $image = wp_get_attachment_image_src($logo,'full'); ?>
        <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo">
          <img src="<?php echo esc_url($image[0]);?>" alt="logo">
        </a>
        <?php } else if (get_field("logo_type","options")=="text"){ ?>
           <?php $font = esc_attr(get_field('logo_font','options'));?>
           <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo" style="width: auto; color:<?php the_field('logo_color','options'); ?>!important; font: <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>; font-size: <?php the_field('text_font_size','options'); ?>px; " class="titleLogo"><?php the_field('text_logo','options');?></a>
        <?php } else { ?>
          <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo"><?php bloginfo('name');?></a>
         <?php } ?>
      <?php } else { ?>
          <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo"><?php bloginfo('name');?></a>
      <?php } ?>    
    </div>
    <div class="menu-container text-center">
      <?php wp_nav_menu(array( 'theme_location' => 'primary', 'container_class' => 'menu-menu-container'));?>
    </div>

    <div class="shares-container">
      <?php if(function_exists('get_field')){ ?>
      <?php $social_medias = get_field('social_networks','options'); ?>

        <?php if($social_medias): ?>
        <div class="pull-right circle-shares">
          <ul class="list-unstyled list-inline margin-none">
            <li class="shares">
              <a href="">
                <i class="fa fa-share-alt fa-vertical-center"></i>
              </a>
              <ul class="list-unstyled">
                <?php foreach($social_medias as $social_media):?>
                <li>
                  <a href="<?php echo esc_url($social_media['url']);?>" target="_blank">
                    <i class="fa fa <?php echo esc_attr($social_media['network']); ?>"></i>
                  </a>
                </li>
                <?php endforeach;?>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <?php endif;?>
      <?php } ?>
      <?php if ( class_exists( 'WooCommerce' ) ) { ?>
        <div class="minicart pull-right">
          <ul class="list-unstyled">
            <li><a href="<?php echo WC()->cart->get_cart_url(); ?>" class="cart-info"><span><?php echo WC()->cart->get_cart_total(); ?></span> - <?php echo sprintf (_n( '%d item', '%d items', WC()->cart->get_cart_contents_count(),'collective' ), WC()->cart->get_cart_contents_count() ); ?></a></li>
            <li><a href="<?php echo esc_url(wp_login_url()); ?>" class="sign"><?php esc_html_e( 'Sign In' ,'collective'); ?></a></li>
          </ul>
          <div class="minicart-container">
            <a href="<?php echo WC()->cart->get_cart_url(); ?>" title="<?php esc_html_e( 'View your shopping cart' ,'collective'); ?>" class="cart-button">
              <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
              <span class="notification"><?php echo WC()->cart->get_cart_contents_count(); ?></span>
            </a>
            <div class="minicart-items">
              <?php st_mini_cart();?>
            </div>
          </div>
        </div>
      <?php } ?>
    </div>
  </div>
</div>
edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2019-06-28 16:38

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:41
xd
1

Chryste... jak tak patrzysz na te wklejone kody to coś rozumiesz z tego? Wrzuć to poprawnie w tag code. Tak btw, ten kod chyba trzeba przepisać, bo jego czystość nie istnieje - i jeszcze ten WordPress XD

edytowany 3x, ostatnio: xd, 2019-06-13 23:43

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:46
1

Formatowanie!

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:49
0

I jeszcze drugi problem w innym pliku:

[13-Jun-2019 21:11:07 UTC] PHP Warning: Illegal string offset 'font_name'

i chyba chodzi o to:

font: <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>

wklejam cały kod

      <?php if(function_exists('get_field')){ ?>
        <?php if(get_field("logo_type","options")=="image"||get_field('page_logo')){ ?>
        <?php $logo = esc_attr(get_field('logo','options'));?>
        <?php if(get_field('page_logo')) $logo = get_field('page_logo');?>
        <?php $image = wp_get_attachment_image_src($logo,'full'); ?>
        <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo">
          <img src="<?php echo esc_url($image[0]);?>" alt="logo">
        </a>
        <?php } else if (get_field("logo_type","options")=="text"){ ?>
           <?php $font = esc_attr(get_field('logo_font','options'));?>
           <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo" style="width: auto; color:<?php the_field('logo_color','options'); ?>!important; font: <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?>; font-size: <?php the_field('text_font_size','options'); ?>px; " class="titleLogo"><?php the_field('text_logo','options');?></a>
        <?php } else { ?>
          <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo"><?php bloginfo('name');?></a>
         <?php } ?>
      <?php } else { ?>
          <a href="<?php echo esc_url(get_site_url()); ?>" class="logo"><?php bloginfo('name');?></a>
      <?php } ?>    
    </div>
    <div class="menu-container text-center">
      <?php wp_nav_menu(array( 'theme_location' => 'primary', 'container_class' => 'menu-menu-container'));?>
    </div>

    <div class="shares-container">
      <?php if(function_exists('get_field')){ ?>
      <?php $social_medias = get_field('social_networks','options'); ?>

        <?php if($social_medias): ?>
        <div class="pull-right circle-shares">
          <ul class="list-unstyled list-inline margin-none">
            <li class="shares">
              <a href="">
                <i class="fa fa-share-alt fa-vertical-center"></i>
              </a>
              <ul class="list-unstyled">
                <?php foreach($social_medias as $social_media):?>
                <li>
                  <a href="<?php echo esc_url($social_media['url']);?>" target="_blank">
                    <i class="fa fa <?php echo esc_attr($social_media['network']); ?>"></i>
                  </a>
                </li>
                <?php endforeach;?>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <?php endif;?>
      <?php } ?>
      <?php if ( class_exists( 'WooCommerce' ) ) { ?>
        <div class="minicart pull-right">
          <ul class="list-unstyled">
            <li><a href="<?php echo WC()->cart->get_cart_url(); ?>" class="cart-info"><span><?php echo WC()->cart->get_cart_total(); ?></span> - <?php echo sprintf (_n( '%d item', '%d items', WC()->cart->get_cart_contents_count(),'collective' ), WC()->cart->get_cart_contents_count() ); ?></a></li>
            <li><a href="<?php echo esc_url(wp_login_url()); ?>" class="sign"><?php esc_html_e( 'Sign In' ,'collective'); ?></a></li>
          </ul>
          <div class="minicart-container">
            <a href="<?php echo WC()->cart->get_cart_url(); ?>" title="<?php esc_html_e( 'View your shopping cart' ,'collective'); ?>" class="cart-button">
              <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
              <span class="notification"><?php echo WC()->cart->get_cart_contents_count(); ?></span>
            </a>
            <div class="minicart-items">
              <?php st_mini_cart();?>
            </div>
          </div>
        </div>
      <?php } ?>
    </div>
  </div>
</div>
edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2019-06-28 16:39
Wydaje mi się że jak już masz zmienną $font w tej linijce <?php $font = esc_attr(get_field('logo_font','options'));?> i te $font jest stringiem to jak zamienisz <?php echo esc_attr($font['font_name']); ?> na <?php echo $font; ?> to powinno działać - gk1982 2019-06-14 10:46
@Rafał Lipiński: kod wstawiamy w znaczniki kolorujące składnię – ```php przed kodem, a po kodzie samo ```. Albo zaczniesz formatować zawartość swoich postów, albo wątek wyląduje w koszu. Nikt nie będzie chodził za tobą i poprawiał wszystkie twoje posty, bo nie chce ci się poświęcić kilku minut na przeczytanie instrukcji. - furious programming 2019-06-28 16:40

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:51
2

Dżizas, to formatowanie serio boli... Jeśli ktoś zdecyduje się to rozszyfrować, to pełen szacun, bo to na masochizm zakrawa :P

Sorry ale taki motyw do WP dostałem, error log wyrzuca mi błąd w tym jednym pliku w wierszu, który opisałem na samej górze. Nie znam się na kodzie. Stąd pytam tych, którzy mają pojęcie i wiedzę. - Rafał Lipiński 2019-06-13 23:55
Wiesz ze możesz na chwilę przekleic kod do porządnego IDE sformatować tam i wrzucić tu? - axelbest 2019-06-14 01:05

Pozostało 580 znaków

2019-06-14 00:10
1

Skoro przy pierwszym błędzie zamiana $font['font_name'] na $site_font["font_name"] działała i w innym pliku masz dokładnie ten sam błąd to chyba masz rozwiązanie

Tak zrobiłem niestety dalej zgłasza problem, w jednym pliku zadziałało w drugim nie. - Rafał Lipiński 2019-06-14 10:06

Pozostało 580 znaków

2019-06-14 08:18
1

Wejdź do: wp-config.php
znajdź: define(‘WP_DEBUG’, true);
zamień: true na false


Każdy programista przybywający z innego miasta jest fachowcem.
jest false sprawdziłem - węc to nie to - Rafał Lipiński 2019-06-14 10:07
Ło matko... Przecież on chciał, żebyś debugował... To nie miało rozwiązać problemu, tylko pomóc go znaleźć... - Pipes 2019-06-29 06:21

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0