Wyszukiwarka użytkowników w Laravel

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-12 10:55

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Witam serdecznie.
Zaczynam przygodę z Laravelem i natrafiłem na mały problem :(
Wykorzystuję w moim projekcie Laravel 5.8.

Mam działający kod wyświetlający listę użytkowników.

Mój kod wygląda następująco:

Users:


  class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
  {
    use Notifiable;
    use psCMS\Presenters\UserPresenter;

    public static $roles = [];

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array
     */

    protected $fillable = ['user_height', 'year_birth', 'company_id', 'enable', 'name', 'surname', 'email', 'email_verified_at', 'password', 'counter', 'url_address', 'isCompany', 'isMailing', 'content', 'nip1', 'business1', 'phone1', 'street1', 'number1', 'postal_code1', 'city1', 'country_id1', 'provincial_id1', 'nip2', 'business2', 'phone2', 'street2', 'number2', 'postal_code2', 'city2', 'country_id2', 'provincial_id2', 'nip3', 'business3', 'phone3', 'street3', 'number3', 'postal_code3', 'city3', 'country_id3', 'provincial_id3', 'cash', 'lng', 'lat', 'enable_map', 'remember_token', 'created_at', 'updated_at', 'last_login_at', 'last_login_ip'];

    /**
     * The attributes that should be hidden for arrays.
     *
     * @var array
     */
    protected $hidden = [
      'password', 'remember_token',
    ];

    public function roles()
    {
      return $this->belongsToMany('App\Role');
    }

    public function mainRole()
    {
      return $this->hasOne('App\Role');
    }

    public function comments()
    {
      return $this->hasMany('App\Comments');
    }

    public function hasRole(array $roles)
    {

      foreach ($roles as $role) {

        if (isset(self::$roles[$role])) {
          if (self::$roles[$role]) return true;

        } else {
          self::$roles[$role] = $this->roles()->where('name', $role)->exists();
          if (self::$roles[$role]) return true;
        }

      }
      return false;
    }

    public function loginHistory()
    {
      return $this->hasMany('App\UserLoginHistory');
    }

    public function companies()
    {
      return $this->belongsTo('App\Companies', 'company_id');
    }

    public function images()
    {
      return $this->hasManyThrough('App\UploadedFiles', 'App\User', 'id', 'photoable_id');
    }

    public function AdminImage()
    {
      return $this->images()->where('photoable_type', '=', 'AdminImage');
    }

    public function scopeOfRoleType($query, $types)
    {
      return $query->whereHas('roles', function ($q) use ($types) {
        $q->whereIn('name', $types);
      });
    }

  }

  Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
        $table->bigIncrements('id');
        $table->bigInteger('company_id')->unsigned();
        $table->foreign('company_id')->references('id')->on('companies')->onDelete('cascade');
        $table->boolean('enable')->default(0);
        $table->string('name', 120)->nullable();
        $table->string('surname', 120)->nullable();
        $table->string('email', 120)->unique();
        $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
        $table->string('password');
        $table->bigInteger('counter')->default(0);
        $table->string('url_address', 160);
        $table->boolean('isCompany')->default(0);
        $table->boolean('isMailing')->default(0);
        $table->text('content')->nullable();
        $table->string('nip1', 12)->nullable();
        $table->string('business1', 120)->nullable();
        $table->string('phone1', 60)->nullable();
        $table->string('street1', 150)->nullable();
        $table->string('number1', 8)->nullable();
        $table->string('postal_code1', 12)->nullable();
        $table->string('city1', 100)->nullable();
        $table->bigInteger('country_id1')->default(0);
        $table->bigInteger('provincial_id1')->default(0);
        $table->string('nip2', 12)->nullable();
        $table->string('business2', 120)->nullable();
        $table->string('phone2', 60)->nullable();
        $table->string('street2', 150)->nullable();
        $table->string('number2', 8)->nullable();
        $table->string('postal_code2', 12)->nullable();
        $table->string('city2', 100)->nullable();
        $table->bigInteger('country_id2')->default(0);
        $table->bigInteger('provincial_id2')->default(0);
        $table->string('nip3', 12)->nullable();
        $table->string('business3', 120)->nullable();
        $table->string('phone3', 60)->nullable();
        $table->string('street3', 150)->nullable();
        $table->string('number3', 8)->nullable();
        $table->string('postal_code3', 12)->nullable();
        $table->string('city3', 100)->nullable();
        $table->bigInteger('country_id3')->default(0);
        $table->bigInteger('provincial_id3')->default(0);
        $table->decimal('cash', 9, 2)->default(0);
        $table->decimal('lng', 10, 8)->default(0);
        $table->decimal('lat', 10, 8)->default(0);
        $table->boolean('enable_map')->default(0);
        $table->integer('year_birth')->default(date("Y"));
        $table->integer('user_height')->default(0);
        $table->rememberToken();
        $table->timestamps();
        $table->engine = "InnoDB";
      });

Services:


  class UsersServices extends Model
  {
    protected $quarded = [];
    protected $fillable = ['name', 'type', 'enable'];
    public $timestamps = false;
  }

  Schema::create('users_services', function (Blueprint $table) {
        $table->bigIncrements('id');
        $table->string('name', 100);
        $table->integer('type');
        $table->boolean('enable')->default(0);
        $table->engine = "InnoDB";
      });

WYbrane/świadczone przez użytkownika usługi:


  Schema::create('users_services_selected', function (Blueprint $table) {
        $table->bigInteger('user_id')->unsigned();
        $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users')->onDelete('cascade');
        $table->bigInteger('service_id')->unsigned();
        $table->foreign('service_id')->references('id')->on('users_services')->onDelete('cascade');
        $table->engine = "InnoDB";
      });

  class UserServicesSelected extends Model
  {
    protected $quarded = [];
    protected $fillable = ['user_id', 'service_id'];
    protected $table = 'users_services_selected';
    public $timestamps = false;
  }

Moja aktualna funkcja do wyświetlania użytkowników


  public function getUserList(string $query, string $sortColumn, string $sortMethod)
  {
    if ($query != "" || $sortMethod !="") { echo "$sortColumn, $sortMethod";
      return User::ofRoleType(['user', 'userPremium', 'userSponsor'])
        ->where(function ($q) use ($query, $sortColumn, $sortMethod) {
          $q->where('account_paid_for', '>=', date("Y-m-d"))
            ->where('enable', '=', 1)
            ->where('email_verified_at', '<>', null)
            ->orderBy($sortColumn, $sortMethod);
        })->orderBy($sortColumn, $sortMethod)->paginate(15);
    } else {
      return User::ofRoleType(['user', 'userPremium', 'userSponsor'])
        ->where('account_paid_for', '>=', date("Y-m-d"))
        ->where('enable', '=', 1)
        ->where('email_verified_at', '<>', null)
        ->orderBy(DB::raw('IF(premium_for > CURDATE(), 0, 1)'))
        ->orderBy('hits', 'DESC')
        ->paginate(15);

    }
  }

Formatka do wyszukiwania:


  <form method="get" action="{{ route('result') }}">
  Wiek od <input type="text" name="s_year_birth_from" value=""></div>
  Wiek do <input type="text" name="s_year_birth_to" value=""></div>

  Wzrost użytkownika:
  Pokaż wszystko: <input type="checkbox" value="0" name="s_height[]">
  150 cm: <input type="checkbox" value="1" name="s_height[]">
  151-160 cm: <input type="checkbox" value="2" name="s_height[]">
  161-170 cm: <input type="checkbox" value="3" name="s_height[]">
  171-180 cm: <input type="checkbox" value="4" name="s_height[]">
  >180 cm: <input type="checkbox" value="5" name="s_height[]">

  Usługi:
  Pokaż wszystko: <input type="checkbox" value="0" name="s_services1[]">
  @foreach($services as $service)
    {{ $service->name }} <input type="checkbox" value="{{ $service->id }}" name="s_services1[]"> 
  @endforeach

  <button type="submit">Szukaj</button>
  </form>

Wzrost użytkownika = User->user_height

Data urodzenia użytkownika = User->year_birth

Potrzebuję dorobić nowe opcje wyszukiwania:

 1. Wyświetlanie użytkowników posiadających odpowiedni wiek w oparciu o: s_year_birth_from i s_year_birth_to (User-> year_birth)

 2. Wyświetlanie użytkowników oferujących zaznaczone w wyszukiwarce usługi (zaznaczone / oferowane usługi = UserServicesSelected)

 3. Wyświetlanie użytkowników posiadających odpowiedni wzrost w oparciu o: s_height (User->user_height)

Jak można to zrobić? Chciałbym to dodać to do mojej obecnej funkcji wyświetlającej użytkowników: getUserList

Bardzo proszę o pomoc.

Pozostało 580 znaków

2019-06-12 12:03

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0
1. $query->whereBetween('nazwa_kolumny', request(['s_year_birth_from', 's_year_birth_to']));
2. $query->whereHas('relacja', function($query){
  //warunek
});
3. $query->where('nazwa_kolumny', request('s_height'));

Nie chciało mi się szukać nazw pól których używasz do konkretnych rzeczy, bo Twoja encja ma za dużo odpowiedzialności.

edytowany 1x, ostatnio: mefsh, 2019-06-12 12:04

Pozostało 580 znaków

2019-06-12 12:33

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0
mefsh napisał(a):
1. $query->whereBetween('nazwa_kolumny', request(['s_year_birth_from', 's_year_birth_to']));
2. $query->whereHas('relacja', function($query){
  //warunek
});
3. $query->where('nazwa_kolumny', request('s_height'));

Nie chciało mi się szukać nazw pól których używasz do konkretnych rzeczy, bo Twoja encja ma za dużo odpowiedzialności.

Jeśli to głupie pytanie, to z góry przepraszam.

Mam ten kod:


return User::ofRoleType(['user', 'userPremium', 'userSponsor'])
        ->where(function ($q) use ($query, $sortColumn, $sortMethod) {
          $q->where('account_paid_for', '>=', date("Y-m-d"))
            ->where('enable', '=', 1)
            ->where('email_verified_at', '<>', null)
            ->orderBy($sortColumn, $sortMethod);
        })->orderBy($sortColumn, $sortMethod)->paginate(15);

Mógłbyś mi pokazać na przykładzie powyższego kodu jak to "poskładać"?
(zakładamy że nie wszystkie pola w formularzu wyszukiwania muszą być za każdym rezem wypełnione).

 1. Pole w formularzu data od: s_year_birth_from data do: s_year_birth_do
 2. Pole w formularzu usługa od usług: s_services1[]
 3. Pole w formularzu od wzrostu: s_height[]

Przepraszam za kłopot, ale dopiero uczę się Laravela i potrzebuję tego kodu pod kątek wzorca do nauki :)
Jeśli masz jakieś uwagi do mojego kodu, to możesz też napisać co jest do ewentualnej zmiany :)
To mój pierwszy framework ;)

Jeśli już coś grzebiesz w bazie danych, to warto żebyś wcześniej poznał chociaż podstawy SQLa, bo to czego używasz w PHP to właśnie bazuje na jego składni i wtedy rozumiałbyś co się dzieje w kodzie - OtoKamil 2019-06-12 15:32

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 15:43

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Jeśli masz jakieś uwagi do mojego kodu, to możesz też napisać co jest do ewentualnej zmiany :)
To mój pierwszy framework ;)

Normalizacja bazy danych i programowanie obiektowe - te dwie rzeczy przede wszystkim, wtedy encja nie będzie miała 40 pól.

Co do przykładu, przypisz zapytanie do zmiennej i przenieś wywołanie go na później:

$query = User::ofRoleType(['user', 'userPremium', 'userSponsor'])
        ->where(function ($q) use ($query, $sortColumn, $sortMethod) {
          $q->where('account_paid_for', '>=', date("Y-m-d"))
            ->where('enable', '=', 1)
            ->where('email_verified_at', '<>', null)
            ->orderBy($sortColumn, $sortMethod);
        })->orderBy($sortColumn, $sortMethod);

//Dodatkowe warunki
if(!is_null(request('s_year_birth_from')) && !is_null(request('s_year_birth_from')){
  $query->whereBetween('nazwa_kolumny', request(['s_year_birth_from', 's_year_birth_to']));
}

$query->paginate(15);

W taki sposób dodajesz warunek jeżeli zostały przekazane jakieś dane.

edytowany 1x, ostatnio: mefsh, 2019-06-13 15:44

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 18:35

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Super, dziękuję bardzo :) Działa. :)

mam pytanie jeszcze do tych relacji.

Do User.php dodałem:

public function services()
  {
    return $this->hasMany('App\UserServicesSelected');
  }

i chciałbym teraz wyświetlić użytkowników wykonujących daną usługę (wyszukiwaną).

Dodaje coś takiego:


if (!is_null(request('s_services1'))) { 
      $query->whereHas('services', function($query){
        //warunek
      });
    }

tak? :)
Co miałeś na myśli pisząc o "warunku"?

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 19:12

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Miałem na myśli warunek odnoszący się do relacji.
np.

$query->whereHas('services', function($query){
  $query->whereIn('id', [1, 2, 3])
});

Zwróci Ci tylko rekordy posiadające relację z services o id 1,2,3.

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 21:23

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0
mefsh napisał(a):

Miałem na myśli warunek odnoszący się do relacji.
np.

$query->whereHas('services', function($query){
  $query->whereIn('id', [1, 2, 3])
});

Zwróci Ci tylko rekordy posiadające relację z services o id 1,2,3.

Dziękuję bardzo :) Jest mały problem. Jeśli użytkownik świadczy usługi A,B i C z puli usług A,B,C,D,E - zaznaczę że szukam usługi A,B,C,D,E - to użytkownik pomimo tego iż nie świadczy wszystkich szukanych usług - i tak zostanie wyświetlony na liście wyników (a nie powinien - nie świadczy wszystkich szukanych usług)

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 21:32

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Mam jeszcze jedno pytanie - ostatnie już :)
Zrobiłem zgodnie z Twoją sugestią wyszukiwanie tego wzrostu. Jako iż można zaznaczyć więcej niż 1 szukaną pozycję to dodałem funkcję foreach:

if (!is_null(request('s_height'))) {
      foreach (request('s_height') as $i => $id) {
        if ($id != 0) {
          if ($id == 1) {
            $query->whereBetween('user_height', [0, 150]);
          } elseif ($id == 2) {
            $query->whereBetween('user_height', [151, 160]);
          } elseif ($id == 3) {
            $query->whereBetween('user_height', [161, 170]);
          } elseif ($id == 4) {
            $query->whereBetween('user_height', [171, 180]);
          } elseif ($id == 5) {
            $query->whereBetween('user_height', [181, 500]);
          }
        }
      }
    }

Problem w tym że zwraca mi poprawne wyniki w momencie gdy zaznaczę szukany jeden wzrost (jeden przedział). Jak jest zaznaczony szukany więcej niż 1 przedział, to nie zwraca mi żadnego wyniku. Obstawiam że jest to wina błędnej konstrukcji zapytania przez ORM - daje coś w stylu ...

and `user_height` between 0 and 150 and `user_height` between 151 and 160 and `user_height` between 161 and 170 and `user_height` between 171 and 180 and `user_height` between 181 and 500

A jako iż użytkownik ma jeden wzrost (jedną wartość) - to przez te "and" nie łapie poprawnie wyników. Jak to powinienem poprawnie zapisać? :)

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 23:17

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Dziękuję bardzo :) Jest mały problem. Jeśli użytkownik świadczy usługi A,B i C z puli usług A,B,C,D,E - zaznaczę że szukam usługi A,B,C,D,E - to użytkownik pomimo tego iż nie świadczy wszystkich szukanych usług - i tak zostanie wyświetlony na liście wyników (a nie powinien - nie świadczy wszystkich szukanych usług)

W SQL konstrukcja typu

SELECT * FROM table_name WHERE id IN (1,2,3);

jest tłumaczona do

SELECT * FROM table_name WHERE id='1' OR id='2' OR id='3';

Jeżeli chcesz, aby zapytanie wymagało posiadania wszystkich kryteriów, to musisz odpowiednio stworzyć zapytanie (czyli musi być AND, nie OR).

A jako iż użytkownik ma jeden wzrost (jedną wartość) - to przez te "and" nie łapie poprawnie wyników. Jak to powinienem poprawnie zapisać? :)

Zamiast AND użyj OR.

edytowany 1x, ostatnio: mefsh, 2019-06-13 23:17

Pozostało 580 znaków

2019-06-14 10:39

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Usługi działają poprawnie, jednak kwestia wzrostu jednak pozostaje problematyczna :(

Jeśli dobrze zrozumiałem Twoją sugestię, to powinienem iść w kierunków "or". Tak też zrobiłem:

if (!is_null(request('s_height'))) {
      $selectedId = [];
      foreach (request('s_height') as $i => $id) {
        if ($id != 0) {
          array_push($selectedId, $id);
        }
      }
      $query->whereIn('user_height', $selectedId);
    }

w wyniku takiego zapytania mam wynik: .... and user_height in ('1', '2', '3', '4', '5').
Powinny być raczej przedziały: [0, 150], [151, 160], [161, 170], [171, 180], [181, 500]...
Wiem że mogę sobie pozamieniać 1=> [0,150] etc jednak dałoby to w powyższym układzie zapytanie w stylu:

SELECT * FROM `users` WHERE `user_height ` in ([161, 170],[171, 180])

co byłoby błędne....

Wydaje mi się że trzeba by zmienić na coś tego:

$query->whereIn('user_height', $selectedId);

?

edytowany 2x, ostatnio: lukmopy, 2019-06-14 10:40

Pozostało 580 znaków

2019-06-14 10:54

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

0

Jak masz przedział wzrostu 161 - 170, to użyj between w where.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0