Laravel 5.8 i nie działający projekt

0

Mam taki problem mam projekt w laravelu 5.8
Mam nową aplikację i muszę ją jakoś uruchomić na moim kompie mój system to debian 9.5
Muszę wykonać następujące czynności żeby ją uruchomić.
docker-compose build
docker-compose up
To pierwsze polecenie zwraca błąd

ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?

If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.

Uruchomiłem zatem

docker ps --format '{{.Names}} | {{.Image}}' | sort | column -t -s ' '                                                                                     

Polecenie takie zwraca mi błąd

Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.39/containers/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
Tu chodzi o jakieś repo, ale nie wiem dokładnie o co
I teraz dlaczego to docker zwracca błąd
Ja też próbowałem odpalić ten projekt z przeglądarki i ta aplikacja używa protokołu ssl
Po przekierowaniu z https://127.0.0.1/sas/public/ przekierowuje na https://www.127.0.0.1/sas/public/ i juz nie wczytuje.

dam plik htacces

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews
  </IfModule>

  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} off
  # First rewrite to HTTPS:
  # Don't put www. here. If it is already there it will be included, if not
  # the subsequent rule will catch it.
  RewriteRule .* https://%{REQUEST_URI} [L,R=301]
  # Now, rewrite any request to the wrong domain to use www.
  # [NC] is a case-insensitive match
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^\. [NC]
  RewriteRule .* https://%{REQUEST_URI} [L,R=301]

  RewriteRule ^na-saskiej-kepie/plon /wokolplonu/ [L,R=301]

  # remove /index.php from some weird urls, e.g.
  # https://www.saskakepa.waw.pl/index.php/obiekt/972/PROM-Kultury-Saska-Kepa
  RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index\.php
  RewriteRule ^index.php(.*)$ /$1 [R=301,L]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Handle Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

Migracja bazy danych tez nie działa


In PDOConnection.php line 31:                                                                                                                         

 SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known                                                                                        

In PDOConnection.php line 27:                                                                                                                         

 SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known                                                                                        

In PDOConnection.php line 27:                                                                                                                         

 PDO::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known     
0

Usługa Dockera działa domyślnie z uprawnieniami roota i zarządzać nim można też wyłącznie z jego poziomu - tzn. sudo docker ps już powinno Ci zadziałać.

Jeśli chcesz móc odpalać polecenia dockerowe z poziomu regularnego użytkownika, rzuć okiem do dokumentacji.

0

Teraz dostałem taki komunikat

docker-compose up
Creating network "sas_appnet" with driver "bridge"
Creating volume "sas_data" with local driver
Pulling mysql (mysql:5.7)...
5.7: Pulling from library/mysql
743f2d6c1f65: Already exists
3f0c413ee255: Pull complete
aef1ef8f1aac: Pull complete
f9ee573e34cb: Pull complete
3f237e01f153: Pull complete
f9da32e8682a: Pull complete
4b8da52fb357: Pull complete
6f38e9cfd49b: Pull complete
9f4834b3f44f: Pull complete
af631d92fdba: Pull complete
0e771ddab25c: Pull complete
Digest: sha256:196fe3e00d68b2417a8cf13482bdab1fcc2b32cf7c7575d0906c700688b352b4
Status: Downloaded newer image for mysql:5.7
Creating sas_mysql_1 ... 
Creating saska_application_nginx ... error
Creating saska_application    ... 
Creating sas_mysql_1       ... error
ERROR: for saska_application_nginx Cannot start service application_nginx: b'driver failed programming external connectivity on endpoint saska_application_nginx (30bfd6e5b4a089971343484bf17b9848ca686cf68524eddc793f9b3d8932ff75): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:80: listen: address already in use'

ERROR: for sas_mysql_1 Cannot start service mysql: b'driver failed programming external connectivity on endpoint sas_mysql_1 (8be1942d668685d969e56a11835ddc18c3c4592223d95b2cceb270707286e266): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:3306: bind: address alreadyCreating saska_application    ... done

ERROR: for application_nginx Cannot start service application_nginx: b'driver failed programming external connectivity on endpoint saska_application_nginx (30bfd6e5b4a089971343484bf17b9848ca686cf68524eddc793f9b3d8932ff75): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:80: listen: address already in use'

ERROR: for mysql Cannot start service mysql: b'driver failed programming external connectivity on endpoint sas_mysql_1 (8be1942d668685d969e56a11835ddc18c3c4592223d95b2cceb270707286e266): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:3306: bind: address already in use'
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.

Jakieś błędy są, ale znowu jak wpisze w przeglądarkę to przekierowuje mnie tak samo a jeśli chodzi o mysqla to też to samo.

0

Teraz już wszsytko jest niby dobrze tylko mysql nie chce działać bo migracja zwraca to samo
A jeśli chodzi o to co musiałem zrobić to musiał serwer główny i mysql dać na innym porcie.
Edit
Teraz jest komunikat

 SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'tomi'@'172.18.0.1' (using password: YES) 

Jak dać mysqlowi dostęp do tej bazy z tego adresu IP dla tego użytkownika

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0